ข้อคิดคติเตือนใจ

ลักษณะของผู้หญิง ที่ในอนาคตจะลำบาก เพราะนิสัย 7 ข้อนี้

สาวๆ บางคน ใช้เงินแบบไม่รู้จักคิด และซึ่งอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เเน่นอน

ว่าหากเกิดอนาคตของสาวๆ ต้องจบลง พูดเลยว่าไม่มีใคร

ต้องการแบบนั้นแน่ ฉะนั้น เราจะมาบอกเพื่อนๆ ผู้หญิงว่า

ใครที่ยังเป็นนิสัยเหล่านี้เลิกด่ วนเลยนะคะ ก่อนจะสาย แล้วแก้ไม่ทัน

1.คิดแต่จะใช้เงิน

เพราะคนประเภทนี้คิดเพียงแค่การหาเงิน ใช้เงินเพียงอย่างเดียว

แต่จะไม่คิดเรื่องการให้คนอื่นหรือการแ บ่ งปั นเพราะเขา

คิดเพียงแค่นำ เงินร ายได้ที่มี เพื่อปรนเปรอตัวเอง ให้มีความสุขก็เท่านั้น

2.ใจใหญ่ เจ้าบุญทุ่ม

มีความคิดเอาเองว่าถ้าเป็นคนรวย สามารถใช้จ่ายและสามารถเลี้ยงใครก็ได้

เพื่อรั ก ษ าหน้าคนร วยของตัวเองเอาไว้ เช่น หาเงินได้เดือนละ 15,000

กลับใช้จ่ายเหมือนตัวเอง มีเงิน 30,000งี้ ไปรับประทานอ า ห า รกับเพื่อนๆ ทีไร

ก็มักจะออกปากเลี้ยงเพื่อนเสมอ เพื่ออย ากได้รับการยอมรับจากเพื่อน ๆ ว่าตัวเองรวย

ทั้งบางคนหลังจากเลี้ยงเพื่อนในอ าห า รมื้อนั้นแล้วเนี่ย เมื่อกลับมา

บ้ าน บางคนถึงกับต้องอดอย ากไปทั้งเดือนก็มี แบบนี้ไม่น่ารักเลยนะ

3.เล่นการพ นั น หวังดวง

เพราะเรื่องนี้คือสิ่งหนึ่งที่คน จนมักจะนิยมทำ เขาคิดว่าตัวเองจนไม่สามารถ

เพื่อไปทำงานอะไรได้ จึงคิดไปว่า ทางเดียวที่จะทำให้ตัวเอง

มีฐานะที่ดีขึ้น นั่นคือเล่ นพ นั น เช่น ซื้ อห วยเล่นไพ่ เ สี่ ย งโช คต่าง ๆ

เพราะหวังว่า ถ้าตัวเองโชคดี มันก็จะสามารถรวยขึ้นมาได้ ซึ่งความจริงนั้น

ไม่เป็นอย่างที่คิดหรอก มันมีใครรวยจากการพ นั น บ้างหรอ?

4.ทำงาน ทางเดียว ไม่หาช่องทางอื่นๆ อีก

เพราะมันเป็นนิสัยหนึ่ง ที่คนอย ากรวยมี คนเหล่านี้จะมีความรู้สึก

ว่าการทำงานเพียงอย่างเดียว มันก็สามารถสร้างพอให้ตัวเองใช้จ้ายได้แล้ว

แต่พวกเขา จะไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนสำหรับอาชีพที่ตัวเองทำอยู่

ก็เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอไง

เช่น บริษัทอาจจะประสบ ปัญหาขาดทุ นต้องปิดตัวลง แล้วคุณจะทำอย่างไรล่ะ

5.การล ง ทุ น แบบที่ตัวเองไม่มีความรู้อะไร

คือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่พอมีเงินทุนอยู่บ้ าง คิดอย ากทำธุรกิจคือคนเหล่านี้

มักล ง ทุ นในธุรกิจตามกระแ ส โดยไม่ทำการศึกษ าข้อมู ลก่อน

จากนั้นผลที่ได้รับคือ การล ง ทุนของเขาไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เป็นดังหวัง

และที่สำคัญเลยคือ อาจจะเป็นการสร้างภาระ ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีก

เพราะเงินที่นำมาล ง ทุ นนั้น อาจจะมาจากการไปกู้

หรือนำเงินมาจากวงเงิ นบั ตร เค รดิ ตซึ่งมี ดอ ก เ บี้ ยที่สูงใช่ย่อย

6.ด วงและโอกาส

เราเห็นหลายคน ที่ไม่ประสบผลสำเร็จจะชอบทำคือ มักจะคอยให้โอกาส

มาหาโดยที่ไม่เดินไปหามัน รอแต่โชคชะตา บางคนถึงขั้น

ต้องดูดวง เพื่อให้รู้ว่าตัวเองจะรวย เมื่อไหร่ แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรสักอย่าง

ห ม อดูบอกอะไร ทำตามเขาหมด จนถึงขั้นที่เรียกว่างมงาย

ทำให้ชีวิตหม่นห ม อง ไม่รู้จักกับคำว่าร วยจริง ๆ แค่มีความหวังเท่านั้น

7.คิดการใหญ่ แต่ทำไม่ได้

คือแต่ละวันคนเหล่านี้ จะมีความฝันของตัวเอง ว่าอย ากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

แต่ก็ไม่กล้าล ง ทุ น ทีนี้มันเลยทำให้ความคิดที่เขามี

มันกลายเป็นสิ่งที่ดูเพ้อเจ้อ แค่คิดแต่ไม่เคยทำตาม สิ่งที่เขาคิดเลย

มันต่างจากคนรวย ที่คิดและทำ จึงทำให้เขาร วย มีกินมีใช้ไม่ข าดมือ

8.ความรัก ที่แลกมาเพราะเงิน

เป็นปกติที่คนเรา อย ากได้รับการยอมรับจากคู่รัก เช่น การแสดงออกทางฐานะ

ว่าตัวเองมีฐานะดี เพราะงั้นทุกครั้งที่พบกัน ก็จะชวนคู่รักรับประทาน

อ า ห า รในร้านหรู ๆ แพงๆ ซื้ อสินค้าแบ ร นด์ดั ง เพื่อมาเป็นของขวัญ

ให้กับคู่รัก ทำเช่นนี้จนชินเป็นนิสัยมันจะทำให้ระบบการใช้จ่าย

ข าดสภาพคล่องได้ อาจต้องเป็นหนี้สิน เพื่อแลกกับความรักเลยทีเดียว

ขอขอบคุณ tn e w s