ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธี ที่คนฉลาดทำกัน เขาไม่พูดมากให้เสียเวลาหรอก

1. เก็บข้อมูลรับฟังสิ่งใหม่ ๆ เสมอ

เพราะการตั้งใจฟังมันจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดี มี ม า ร ย า ทงาม

ใครๆ ก็อย ากเป็นมิตร และทำให้คุณรู้ข้อมู ลข่าวส ารใหม่ ๆ เสมอ

ทั้งยังสามารถนำสิ่งต่าง ๆ นั้นมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ในด้านต่าง ๆ และยังส่ ง ต่ อ คนรอบข้างได้อีกด้วย

สิ่งที่คนฉลาดทำคือ เขาจะรู้จักปรับตัว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เขาจะรู้ว่าตัวเอง

ไม่รู้อะไร ชอบสงสัย สนใจใฝ่รู้ เปิดกว้าง มีทัศนคติที่ดี ชอบใช้เวลากับตัวเอง

ใส่ใจคนรอบข้าง เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ได้ดี และที่สำคัญคือมองโลกในแง่บวก

2. หยุดเพ้อ แล้วลงมือทำสิ่งที่คิดไว้

เพราะการลุกขึ้นมา สร้างอะไรสักอย่างให้กลายเป็นจริง มันย่อมดีกว่าการเพ้อฝันอยู่แล้ว

เพราะถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อไปวันๆ ไม่ลงมือทำอะไรอย่างจริงจังเลยเนีย

เมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ เอาเวลามานั่งพูดพร่ำทำให้เสียเวลา

เปลี่ยนเป็นไปทำทุกนาที ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มันจะดีกว่านะเออ

3. อย่าหยุด ที่จะพาตัวเองไปข้างหน้า

ถ้าไม่อ ย า ก เป็นบุคคลที่เดินถอยหลัง ย่ำอยู่กับที่ ฉะนั้น เราก็จงอย่าหยุด

ที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น อย่าหยุดที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหา

สิ่งใหม่ ๆ ที่มีผลดีต่อชีวิต ทำให้เรารู้ทันถึง ความเปลี่ยนแปลง

และกลายเป็นคนยุคใหม่ที่คอยอัปเด ต เรื่องราวใหม่ๆ อยู่เสมอนะ

4. คิดให้มาก ดีกว่าพูดเยอะ

เพราะคนฉลาด จะต้องรู้จักคิดก่อนพูด การพูดในแต่ละครั้ง ก็ต้องไตร่ตรอง

ทุกสิ่งก่อน แบบนี้จึงจะสามารถ ทำให้คุณได้รับโอกาสดี ๆ

ที่ผ่านมาในชีวิตมากมาย ถ้าคุณรู้จักใช้คำพูดเป็น ชีวิตก็ไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีเสมอ

ขอขอบคุณ s t a r t c o n c e pt