ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อเหลือเงินเพียง 1000 จะอยู่อย่างไร ใช้อย่างไร ให้ถึงสิ้นเดือน

การระบ า ดครั้งใหญ่อย่างไ ว รั สโ ค วิ ด ที่ทำให้เศรษฐกิจ ทั้งโลกต้องหยุด ทั้งยังกระทบเป็นลูกโซ่

มาถึงการจ้างงาน ด้วยนโยบายจากภาค รั ฐที่ต้อง สั่งปิดสถานที่ต่างๆ และการทำงานที่ต้องทำงาน

จากที่บ้าน ลดการรวมกลุ่ มที่อาจก่อให้เกิดโ ร คตามมา ณ ตอนนี้ ถือว่าเป็นมาตรการ

ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ในด้านสุขภาพในระดับหนึ่ง แต่อีกมุมหนึ่งคือไม่มีใครตอบได้ว่า

วิก ฤ ตการณ์นี้ มันจะจบลงเมื่อไหร่ มันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน และหลายๆ ที่ ก็งดจ้างพนักงาน

ในช่วงนี้ ฉะนั้น เราจึงควรวางแผน การใช้จ่ายและการออมให้ละเอียด เพราะแม้ว่ามีเงิ นแค่ 5,000 ต่อเดือน

ก็สามารถใช้กินอยู่ได้ทั้งเดือน และมีเงินเหลือเก็บพร้อมรับทุกสถานการณ์อีกด้วย

1. เรื่องการจดบันทึก

เพราะจะสร้างวินัยในการใช้จ่ายทั้งที ก็ต้องจดบันทึก รายรับรายจ่ายโดยละเอียดด้วย

เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การที่เราเห็นเป็นรูปธรรมว่าเงิ นที่จ่ายไป

มันหายไปตรงไหนบ้าง มันจะทำให้เราตระหนักในการใช้เงิ นมากขึ้น

2. แบ่งเงิ นออกเป็นส่วนๆ

เพราะหากเราจะใช้จ่ๅย 4,000 และต้องการออมประมๅณ 1,000 บาท

ก็ให้ทำการแยกฝากในธนาคาร ที่ให้ดอ กเบี้ยสูง และฝากกับบัญชี

ที่ทำให้คุณถอนเงินได้ย าก เพราะมันจะทำให้ขิ้เกียจไปถอนเงิน

ถือเป็นการเป็นเก็บเงินไปในตัวด้วยไง

3. คำนวณเงิ นที่ควรใช้ในแต่ละวัน

ฉะนั้นแล้ว นำเงิ นมาหารจำนวนวัน ดังเช่น 3,000 หาร ด้วย 31 = 96 บาท

นั่นก็คือเท่ากับว่าเรามีเงิ นใช้อยู่วันละ 96 บาทนั่นเอง จากนั้นก็ให้ทำการแยกเ งิน

เป็นรายวัน ใส่ถุงซิ ป ล็ อ คเอาไว้ ไม่ก็สร้างวินัยพกเงิ นใส่กระเป๋า วันละ 96 บาท

และถ้าเงิ นเหลือจากการใช้ในวันนั้น ก็ให้เก็บเลย ไม่ต้องทบไปเป็นของวันใหม่

และเมื่อครบ 1 เดือน คุณก็ไปฝากธนาคาร พร้อมกับเงิ น ของเดือนใหม่นั่นเอง

4. แบ่งเงิ น ที่เตรียมไว้ซื้อของที่จำเป็น

แบ่งเงิ นประมาณ 1,000 เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค

เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ข้าวสๅร ปลากระป๋อง สบู่แชมพู ย าสระผมเป็นต้น

และที่สำคัญเลยนะ อย่ๅลืมพวกหน้ากๅกอนๅมัย แอ ล กอฮ อล์ ล้ๅงมือ และเราก็จะเหลือเงิ นใช้ได้อีก 3,000

5. เริ่มศึกษา การลงทุนได้แล้ว

มันจะช่วยให้เราทำเงิ นให้งอกเงย เพราะเมื่อถึง ช่วงที่สถานการณ์เป็นปกติ

แล้วเราก็จะมีความรู้ เราจะสามารถเลือกลงทุ น ในหน่วยลงทุ น

ที่เรารับความเ สี่ย งได้ทั้งยังมีโอกๅส สร้างร ายได้ให้เราเพิ่มขึ้นด้วยนะ

ขอขอบคุณ tour- takja