ข้อคิดคติเตือนใจ

นำชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น “กุญแจ 3 ดอก” สู่ทางออกของชีวิต

1. การยอมรับ

2. การแก้ไข

3. การออกห่าง

เพราะถ้าเรายอมรับมันไม่ได้ก็ต้องลงมือแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จงออกห่าง

เพราะคนที่มองโลกในแง่ดี คิดแต่จะหัวเราะ จนลืมความอ า ฆ า ตคนที่มองโลกในแง่

ร้ า ยก็คิดแต่จะอ า ฆ า ตจนลืมหัวเราะ ไม่ต้องถามคนอื่นว่าเพราะอะไรกัน

แต่ควรถามตนเองว่ามีสิ ทธิ์อะไรมากกว่า ความห่างเหินเป็นสิ่งที่ใครก็กลัว กลัวเพราะว่า

ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายยังคิดถึงคุณ หรือลืมคุณไปแล้ว กลับกันบางคนก็ดีต่อคุณ เพราะคุณดีต่อเขา

บางคนดีกับคุณก็เพราะรู้ ในความดีของคุณ ไม่ว่าความรักหรือมิตรภาพ จุดหมายสูงสุด

บางทีก็ไม่ใช่การได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แต่เป็นความเข้าใจกันต่างหากล่ะ

และนี่เป็นบทเรียนสั้นๆ ขอฝากถึงทุกๆ คน

1.เพราะบางคนรักงาน เขาจึงทุ่มเท บางคนทุ่มเทจึงรัก อะไรเกิดก่อนก็ได้

แต่วงจรที่มันจะสมบูรณ์ได้ มันต้องมีสองสิ่งนี้อยู่

2.เมื่อเราพย าย ามเราอาจเป็นอะไรได้หลายอย่าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่างก็ได้

แต่จงเป็นในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข และคนที่เรารักมีความสุข

3.เพราะความรัก ในการงานนั้น มันเกิดจากความทุ่มเท ความใส่ใจลงไปในนั้น

เพราะถ้าไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะรักงานนั้นได้ด้วยใจจริงๆ

4.ถ้าไม่ชอบอะไร อย่าเสียเวลาบ่น จงแก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถิด หากแก้ไม่ได้

ก็หนีจากออกมา เอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่คุ้มค่า ที่คิดว่ามีประโยชน์

5.ลูกชิ้ นที่ชอบควรกินลูกหนึ่งตอนหิว และเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูก

ก็ได้ เพราะหากเก็บไว้หมด ช่วงแรกจะไม่มีของโปร ดมาลิ้มรสเลยนะ

6.จงแยกให้ออกว่า สิ่งไหนควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใด สู ญเปล่า

เมื่อแยกได้แล้ว จากนั้นก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้เต็มที่

7.ทำสิ่งที่มีความสุขให้เต็มที่ จะมีคนได้รับความสุข จากสิ่งที่เราทำสิ่งนั้น

อาจเป็นอาห ารที่อร่อย หรือดนตรีเพราะๆ หรือการงานทุกชนิด

8.อย่ากระโจ นลงไปในสม รภูมิแห่งอาร มณ์ เพราะมันจะมีคนยื่นด าบ

ท้าประลองอยู่ คุณก็แค่ยิ้มให้แล้วไม่รับ ด าบนั้นก็พอ

9.อาหารอร่อยดีต่อลิ้น อาห ารไม่อร่อยดีต่อใจ เราไม่ได้กินอาห ารที่ชอบ

ทุกมื้อหรอกนะ รสชาติของชีวิตมันก็เป็นเช่นนั้น มื้อที่

อร่อยคือร างวัล มื้อที่แ ย่คือการฝึกจิตใจของเรา

10.แยกคนจริงใจ กับคนไม่จริงใจให้ได้ ดูให้เป็นเพื่อป้องกันความผิดหวังต่างๆ นาๆ

11.คำหวาน มักไม่จริงแต่เราส่วนมากก็มักจะเคลิ้มกับมัน เพราะอย ากให้มันจริง ตามที่เขาพูด

12.จงส่องกระจกบ่อยๆ แต่ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยแต่อย่างใด

แต่การกลบรอ ยตำหนิ เพื่อมองเห็นรอยตำห นิ ของตัวเองชัดๆ ต่างหาก

และต้องไม่มองตัวเองดีงามเกินไป เพราะมันแค่จินตนาการเท่านั้น

13.อย่าฉลาดเกินไป มันจะไม่มีความสุข

14.อย่าสุดโต่ งกับทุกๆ เรื่อง เพราะการล ดน้ำ หนั กที่ดี คือได้กินขนมบ้าง

ฉะนั้นแล้ว การฝึกตนทุกๆ เรื่อง มันคือสิ่งสำคัญ คือวันที่ยอม ผ่ อนให้ตัวเอง

15.ถ้าการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันมีคะแน นเต็มร้อยคะแน น

ถ้าไปถึงแปดสิบ ควรดีใจได้แล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแร งมาทำอย่างอื่นบ้าง

16.เราจงอนุญาตให้ตัวเอง ขิ้เกีย จ บ้างในบางวัน ไม่ต้องขยันทุกวันก็ได้

17.จงสำรวจตัวเองถ้ามันทรม า น ใจวันใด แปลว่าความอย ากได้

เริ่มเกินความสามารถ ที่เรามีอยู่แล้ว

18.โรงง านที่ไม่มีสวนไม้เลยแห้งแล้ง

19.กาแฟกับคุกกี้ คั่นเวลา เปลี่ยนห้องทำงานให้เป็นห้องที่รื่นรมย์ขึ้นได้เสมอ

20.นอนเมื่อถึงเวลา เพื่อจะมีชีวิตชีวาในเวลาที่ควรมีชีวิตชีวาเช่นกัน

21.เดินทางท่องเที่ยว ควรอ่ านเรื่องราวสถานที่นั้นด้วย

ประวัติศาสตร์ความเชื่ อ วิถีชีวิต มันจะปลุกให้กลายเป็นอัญมณี แห่งปัญญา

22.ใช้เวลานานกับสิ่งที่ชอบหรือสนใจ เพราะมันจะหยิบยื่นคุณค่า

บางอย่างให้เราผู้คนก็เหมือนกัน

23.หลายๆ ครั้ง ปัญญาที่ดีๆ ก็เกิดจากคนตัวเล็กๆ ตัวน้อยๆ

ไม่ใช่ผู้ที่ห่มห่อตัวเอง ด้วยความรู้ ในตำรา

24.อย่ารีบเชื่อคน ที่อ่ านมาเล่าให้เราฟัง ที่ยังไม่ผ่านประสบการณ์ตรงของเขา

25.เราไม่ได้ต้องการ ทุกสิ่งอย่างเพื่อจะมีความสุข แต่เราต้องการความสุข เพื่อมีความสุข

26.ฝึกน้อมรับ สิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจไว้บ้าง เพราะในทุกๆ วัน มันคือหนทางแห่งสันติ ในใจเรา

27.อะไรเก่า ก็เปลี่ยนมันซะ อะไรข าดก็หามา

28.เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ านหนังสือ ได้ความรู้ อย่าไปเสียดายเงิน

29.ที่นอนดีๆแพงหน่อย แต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี ที่นอนดี มันก็มีพลั ง

30.ของโชว์นั้นมีมาก จนมันจะกลายเป็น ข ย ะไปแล้ว

จงให้อภัยคนอื่น เพราะไม่มีใครอย ากโ ง่ อย ากร้ าย อย ากห่ วย

ทุกความรักและการให้อภัย มันจำเป็นแก่มนุษย์ผู้ไม่สมบูรณ์แบบทุกๆ คนนะ

ขอบคุณที่มา J u n j a o n e w s