ข้อคิดคติเตือนใจ

7 คุณสมบัติ ของคนที่จะเป็นนายคน คุณเองก็เป็นได้

ความใฝ่ฝันของ ใครหลายคน คงเป็นการมีธุรกิจของตัวเอง และดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น

เพราะในสังคมตอนนี้ มีตัวอย่างนักธุรกิจ ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ที่ประสบความสำเร็จมากมาย มาเป็นแร งบันดาลใจให้

แต่ทว่า การเริ่มทำธุรกิจก็ ใช่จะเป็นเรื่องง่าย มีคนจำนวนไม่น้อยเลยล่ะ ที่ตัดสินใจ

แล้วเกิดก้าวพล าดอย่างน่าเสียดาย และในวันนี้ เราขอนำเสนอ “7 คุณสมบัติส่วนตัวที่ควรมี”

สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มกิจการตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จ ตามมาดูกัน ว่ามีอะไรบ้าง

1. การมีความรู้

เพราะความรู้คือคุณสมบัติพื้นฐาน ที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นที่จะต้องมี

เพราะความรู้นั้น มันเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่ม สร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ

และความรู้ที่สำคัญ ที่เจ้าของกิจการต้องมีประกอบด้วย 2 อย่างคือ

ความรู้ทั่วไปเรื่องการทำกิจการ และอีกอย่างคือ ความรู้เฉพาะทาง เกี่ยวกับกิจการที่เราจะทำ

2. การรู้จักตัวเอง

ควรรู้ว่าแท้จริงนั้น ตัวเราต้องการอะไรในการทำธุรกิจ และการเข้าใจว่า ตัวเองมีบุคลิกภาพ

นิสัยยังไง เช่น บางคน วาดฝันอย ากทำกิจการ เกี่ยวกับทำบริษัทโ ฆ ษ ณ า

แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะอุปนิสัยใจคอคือคนอารมณ์ร้อ นโกร ธง่าย

ฉะนั้น มันคงไม่เหมาะกับวงการโ ฆ ษ ณ า ที่ต้องคอยเอาใจลูกค้ าตลอด

3. ความมุ่งมั่น ความอดทน

เพราะกิจการที่ล้มเหลวในจำนวนมาก มันก็มักมีสาเหตุมาจาก การไม่มีความพย าย าม

ไม่มีความอดทนของตัวเจ้าของกิจการเอง บ่อยครั้งที่เราอาจต้องอาศัยความพย าย าม

อดทนมากเป็นพิเศษ เช่น การข ายงานให้ลูกค้ า การข ายสินค้ าและบริการ ให้ผู้บริโภค

เพราะถ้าปราศจากซึ่งความอดทน สิ่งต่างๆ การทำธุรกิจใดๆ ก็คงเป็นเรื่องย าก ที่จะประสบความสำเร็จได้

4. มีความคิด ที่สร้างสรรค์

เพราะธุรกิจในโลกนี้ ก็แทบจะทุกประเภท ล้วนมีสิ่งที่เหมือนๆ กันอยู่ ฉะนั้น

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการต่ อ ยอดอะไรใหม่ๆ จึงได้เปรียบ

ในการเริ่มสร้างกิจการ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจของตนเอง ให้ไปได้ไกลขึ้น

5. รักในสิ่ง ที่ทำ

เพราะความรักในเรื่องที่ทำ มันจะเป็นจะเป็นดั่ งเชื้ อเพลิ ง ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ คอยศึกษา

หาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจการของตน ให้ออกมาดีที่สุด

โดยปราศจากความเหนื่อยและ ความเบื่ อหน่ ายซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้กิจการ ไม่เจริญก้าวหน้าได้

6. มีวิสัยทัศน์ มีไหวพริบที่ดี

เพราะธุรกิจคือการช่วงชิง ความได้เปรียบ ทั้งยังแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติเรื่องไหวพริบของเจ้าของกิจการ จึงสำคัญมาก ที่จำเป็นต้องมี

เพราะคนที่มีไหวพริบมีวิสัยทัศน์ มีความช่างสังเกต เขาจะรู้ว่า

เวลาใด คือโอกาสเปิดเก มรุกตลาด หรือตอนไหน ที่มีโอกาสเสี ยเปรียบ

7. มีความกล้า มีความเป็นผู้นำ

เพราะการจะเป็นเจ้าของกิจการ ที่ดูแลทุกอย่างด้วยตัวเอง แล้วความกล้าในเรื่อง

การตัดสินใจลงมือทำนั้น มันคือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะดันให้ธุรกิจของเรา เดินต่อไปข้างหน้าได้

เพราะในโลกของธุรกิจ มีการแข่งขันที่สูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผู้มีความกล้าเท่านั้นจึง จะอยู่รอดได้ในสน ามธุรกิจได้ ทั้งนี้ความเป็นผู้นำ

มันยังเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ ผู้ใต้บังคับบัญช าหรือผู้ร่วมธุรกิจ

เกิดความศรัทธา ความน่าเชื่อถือ และมันจะเป็นผลดีต่อ ระบบปกครองภายในบริษั ทของเรา

ขอบคุณที่มา a d m i s s i o n p r e m i u m