ข้อคิดคติเตือนใจ

5 นิสัย “เมียน้อย” มีลักษณะแบบนี้ จงรู้ให้เท่าทัน

1. มักจะเจียมตัว

เธอจะทำตัวน่าสงส าร ไม่ระร านใคร เมียน้อ ยส่วนมากนั้น เธอจะพูดเสมอว่าพอใจ

อยู่ในที่ของตน ไม่คิดระร านเมี ยหลวงไม่ อย ากสร้างความร้ าน ฉ า น ให้เขา ขออยู่เงียบๆ แบบนี้ดีแล้ว

แต่บางทีกลับโทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ เพราะเวลาเขา อยู่กับครอบครัว

หรือบางทีก็แกล้ งทำเป็นโท รผิด เข้าเบ อร์เมี ยหลวงงี้ ไม่ก็ถ่ายรูปคู่ กับสามีคนอื่น

แล้วก็โพ สลงในเฟสบุ๊ค จากนั้นก็เปิ ดสาธารณะบ้าง ให้เห็นก็เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรมาก

2. พูดจาไพเราะน่าฟัง ปากหวาน

และก็เป็นคนที่เอาใจเก่ง โดยเฉพาะกิริย าอ อดอ้อน และคุณผู้ชายทั้งหลายนั้น

ก็มักตกเป็นเ ห ยื่ อคำไพเราะ คำหวานของหล่อน รวมถึงการเอาใจ

เชื่อฟังว่าง่าย และมีความน่ารักอยู่ตลอดเวลา มันช่างต่างกับภรรย า ที่บ้าน

ที่เธอมักโด นเปรียบเทียบ ในแง่ร้ า ยๆ อยู่ร่ำไป

3.สร้างภาพลักษณ์ ให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ

เพราะย้ำบ่อยๆว่า ไม่สนคนมีภรรย า แต่หากสามีคนอื่นโทรหานั้น

เธอจะรีบรับรีบคุยทันที และส่งข้ อความก็รีบตอบกลับ นั ดเจอก็ไปที่ใดก็ได้ไม่เกี่ยง

แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สน ไม่ได้อย ากได้ของคนอื่น เขาติดต่อมาเอง เราก็ขิ้เกรงใจ ปฏิเสธคนไม่เป็นงี้

4. เธอจะเก่งเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง

ไม่ต้องอธิบายเลยเรื่องนี้ เพราะเมี ยน้อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้อยู่มัดเนี่ย

เพราะเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย งของเธอนั้นเด็ ดถึงทรวง แบบว่าลืมกันไม่หลงเลยเชียวล่ะ

และคุณผู้ชายทั้งหลาย ที่ลุ่มหลงก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัวเลยล่ะ เมียน้ อยนั้นไ ร้ศีลธรรม

ไร้ความละอ ายต่อบ าป ทำให้ปัญหาครอบครัว ของคนในครอบครัวของเขาเกิดขึ้น

แต่ผู้ชายหลายคนกลับมองว่า เรื่องการมีภรรย าหลายๆ คน มันคือเรื่องปกติ

ซึ่งปัญหาพวกนี้ มันจะไม่เกิดขึ้นเลยหากคุณผู้ชายรู้จักพอ รู้จักระงับยับยั้ง มีซื่อสัตย์มากพอ

5.ขอแค่สนุก เป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่มีผูกพัน

เพราะพอใจก็มาเบื่ อแล้วก็ไป ชิวส์ๆ แต่หากวันไหนสามีคนอื่นไม่มาหา

เธอนั้นก็มักกระวนกระวาย อ้อน เช้า สาย บ่าย เย็น เชียวแหละ และแสด งอาก ารเหมือนอยู่คนเดียว

แล้วจะ ต า ยงี้ หากผู้ชายเริ่มออกห่างเริ่มมีข้อแม้ ด้วยข้ออ้างว่าขอเวลาทำใจ

เพราะรักมาก มันเลยต้องใช้เวลา แต่พฤติก ร ร ม กลับไม่ง่ายไม่ชิวส์ เหมือนที่พูดแม้แต่น้อย

ขอขอบคุณ t h a i j o b s g o v