ข้อคิดคติเตือนใจ

5 นิสัยเหล่านี้ คือคนรักเห็นแก่ตัว ถอยออกมาเถอะ

คนรักกันเวลาที่คบกัน มันเป็นช่วงที่สวยงามมีความสุขมากที่สุด แต่เมื่อไหรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เกิดเห็นแก่ตัวแล้วล่ะก็ แม้จะทำตัวเนียนขนาดไหน สักวันคนที่อยู่ข้างตั ว ก็ย่อมต้อมรู้สึกว่าอีกฝ่ายเริ่มไม่แฟร์

นี่แหละคือบ่อ นทำล ายความรักที่น่ากลั วมากที่สุด แน่นอนว่าความรักของบางคน คือ

ความทุ่มเทก็ต้องแยกแยะ ให้ออกระหว่างรักกับหล อก ลวง มิเช่นนั้นฝ่ายที่ทุ่มเท ต้องเจ็ บ

รักก็จะจบลงไม่สวยเข้าสักวั น ฉะนั้น ลองมาดู 5 นิสัยเห็นแก่ตัว ที่ทำให้รักล่ม ที่คุณควรเช็ คด่ วนๆ

1. ไม่เคย บอกถึงสถ านะใดๆ ทั้งนั้น

เพราะการไม่บ่งบอกถึงสถานะ คือเรื่องที่ทำให้เห็นชั ดเจนมากว่าอีกฝ่ายไม่บริสุทธิ์ใจ

เห็นแก่ตัวกับความสัมพันธ์เช่นนี้ ทั้งที่เวลาอยู่ด้วยกัน ก็ยอมรั บว่าความสัมพันธ์เป็นคนรัก

แต่มานอกบ้านมาเจอเพื่อน กลับตั้ งสถ านะว่าโสด ทำตัวสบายๆ และเวลาเจอกันนอกบ้าน

ก็ใช้คำพูดที่เหมือนเพื่อนกันมากกว่าคนรัก แบบนี้มันแสดงให้เห็นว่า เขาไม่ได้

ต้องการความสัมพันธ์ แบบคนรักจากเราแล้ว เราจะทนทำไมเอาเวลาไปพิจารณาคนอื่นดีกว่า

2. ทุ่มเทเพียงฝ่ายเดียว

เพราะถ้าความรักคือความความทุ่มเท ทั้ง 2 คน ทุ่มเทเพื่อความรักสร้างอนาคตไปด้วยกัน

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากเกิดความสัมพันธ์นั้ นข าดความพย าย ามจากฝ่ายหนึ่งขึ้นมา

ก็คงไม่ดีแน่เช่น หากเราเป็นเพียงคนเดียว ที่ทุ่มเททั้งความรัก เงิน เวลา เพื่อให้ความรัก

กลายเป็นเรื่องที่ดีต่อคนรัก แต่หากความพย าย ามนี้ มันไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่น้อย

เราเองก็จะเริ่มคิดแล้วว่า ”ทำไปเพราะอะไร ” ทั้งฝ่ายคนรั กก็ ไม่มีอาก ารทุ่มเทอะไรให้เห็นเลย

ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิม แบบนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัว ฉะนั้นโบกมือลาเถอะ

3. การสื่อสาร เป็นลบ

การสื่อสารระหว่างคนรักจะต้องมีความ เป็นเพื่อน เป็นคนที่เข้าใจกัน และสามารถที่ จะรับฟังในทุกๆ

เรื่องอย่ างไว้ใจ แต่สำหรับคนที่มีความเห็นแก่ตัว จะไม่ค่อยรับรู้ ว่าฝ่ายตรงข้ามคิดอะไร

ไม่สนใจ จะรับฟังปัญหา และในบางครั้งก็พูดว่า ให้คนรักรู้สึกข ายหน้าต่อหน้าคนอื่น

ไม่มีการให้เกียรติกัน แสดงให้เห็นถึง ความรักที่ไม่เคารพกันเลย ทีนี้มันก็จะกลายเป็นการดูหมิ่ น

คนรักตัวเอง มันรวมไปถึงการนำเอาคนรัก ไปวิจ ารณ์ในด้านลบๆ แล้วหัวเราะเย าะ

คนรักของตัวเองกับเพื่อนๆ มันเป็นการไม่เกียรติกันมากเลยนะ

4. มีเงื่อนไข ไปหมดซะทุกอย่าง ไม่ว่าจะทำอะไร

เพราะความรักไม่จำเป็นต้อง มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งนั้น แต่สำหรับคนเห็นแก่ตัว

มักจะมีเงื่อนไข ในการอยู่ร่วมกันเสมอ และมันก็เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่า

ในความเป็นจริงนั้น ความรักต้องคือการเสียสละ การประนีประนอมกัน แต่คนที่มีความเห็นแก่ตัวจะไม่คิดแบบนี้

คนรักของคุณ หรือตัวคุณ ถ้ามีความคิดเช่นนี้ ถ้ามีต้องรีบปรับด่ วนๆ

เพราะนี่คือความเห็นแก่ตัว ที่แสดงออกมาได้ชัดเจนมาก สักวันมันต้องเกิดปัญหาแน่นอน

5. จั บได้เสมอ

เรื่องเจ้าชู้ เป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัย แต่บางคู่ด้วยความที่รัก อีกฝ่ายมาก ต่อให้จับได้ อย่ างมาก

ก็แค่ทะเล า ะกันดีไม่ดีไปตามรั งควาญบร รดากิ๊กๆ แทน ฉะนั้น เรื่องที่ไม่ตล กเลยคือ

การที่คนรักเจ้าชู้และเราก็ดันจับได้บ่อยๆ ซึ่งพฤติก ร ร มนี้เหล่าคือความไม่ซื่อสัตย์

ยิ่งหากตัวเราไปรังคว าญคนอื่น แทนที่ จะจัดการคนของตนเอง คุณค่าของเราก็จะยิ่งลดต่ำลง

คนรักในลักษณะนี้ ถือว่าเห็นแก่ตัวมาก ทางที่ดีก็ควรอยู่ให้ห่า งเข้าไว้ ความรักเป็นเรื่องไม่ย าก

แต่เราก็ต้องมีวิจ ารณญา ณที่จะเรียนรู้ เรื่องที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วย ฉะนั้น จงจำไว้ว่า ความรักที่ดี

คือการเสียสละ คือการประนีประนอม คือการทุ่มเทไ ปด้วยกัน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่ต้องทำคนเดียว