ข้อคิดคติเตือนใจ

6 นิสัยคนไม่จริงใจ เขาคบเรา ก็แค่หวังประโยชน์

1.คนที่ หน้าไหว้ หลังหลอก เชื่ออะไรไม่ได้

ต่อหน้าอย่างลับหลั งอย่างไม่มีความจริงใจ กับใครแม้แต่น้อย

ฉะนั้นแล้ว คุณควรรีบเดินออกมา จากคนแบบนี้ซะ

เพราะไม่ว่าจะอย่างไร เขาก็ไม่มีความจริงใจ กับคุณหรอก

2.คนที่ ดูถู กคุณอื่น ไม่เห็นค่าคนอื่น

หากคุณจนเขาจะดู ถู กคุณ เขาจะรังเกี ยจคุณ หรือจะปฏิบัติแบบไหน

ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ของคนๆ นั้นได้อย่างมาก เพราะความจน

และความลำบากนั้น มันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจได้ดี ไม่เชื่อลอ งดูสิ!

3.คนที่คบเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง

หากคุณต้องการ จะลองใจใคร ที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรก ก็จงทำตัว ให้ธรรมดาๆ เอาไว้

ไม่ต้องไปหยิบยื่น สิ่งใดให้เขา และหากเขาคบคุณต่อนั่นหมายความว่า

เขาจริงใจกับคุณแน่นอน แต่ถ้าไม่ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อ ต้องการบางอย่างจากคุณ

ถ้าเรากำลังเจอคนที่เข้าข่าย โอกาสที่ จะได้รับความจริงใจจากเขา มันน้อยมากจริงๆ

หรืออาจไม่มีเลย และชีวิตจะเต็มไปด้วย การหลอ กล วงกัน

เจอปัญหาส ารพัดมากมาย และถ้าเราตั้งใจที่จะจริงใจกับใคร บริสุทธิ์ใจต่อทุกคนจริงๆ

ความสัมพันธ์ ทุกสัมพันธ์ที่มีจะดีขึ้น ส่วนใคร ที่ไม่จริงใจก็จะห ลุ ดออกไป

เพราะความจริงใจ ต้องแลกมาด้วยความจริงใจเท่านั้น

4.คนที่ทิ้งคุณ ย ามมีปัญหา

คุณมีปัญหาใคร กันที่อยู่ข้างคุณ ใครกันที่ทิ้งคุณไป จงจำเอาไว้

ถ้าเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ จะอยู่ข้างๆ

และช่วยกัน แก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทิ้งคุณ ก็อย่าเสียใจ

ให้คิดเสียว่า เขาไม่เหมาะสมกับเรา เขาไม่ได้จริงใจกับเรา

5.คนที่ดีแต่พูด แต่ไม่ลงมือทำอะไร

คือพูดอีกอย่างทำอีกอย่างการกระทำสวนทางกับที่พูดของตัวเองเสมอ ไม่ก็พูด

แต่ทำไม่ได้ ไม่เคยมีสัจจะ คือคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจอยู่เลย พูดให้ตัวเองดูดีไปวันๆ งั้นแหละ

แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้เลย คนแบบนี้ ไม่มีความจริงใจ หาความจริงใจจากเขาได้ย าก

6.คนที่ เลือกปฏิบัติ สองมารตฐ าน

ในเมื่อเลือกปฏิบัติกันคนละอย่าง คนละแบบ นั่นหมายความว่า คนประเภทนี้

ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจ เพราะหากเขาเป็นคนจริงใจจริงๆ

เขาต้องปฏิบัติกับ ทุกคนเหมือนๆ กันสิ ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ

ขอบคุณ aansanook