ข้อคิดคติเตือนใจ

3 แนวคิด เรื่องใช้เงินของผู้หญิง ที่ทำให้เธอไม่ลำบากและมีเงินเก็บ

หลายๆ ท่านคงเคยเจอ ผู้หญิงส่วนมากจะใช้เงินฟุ่มเฟือย ใช้เก่ง เพราะค่าใช้จ่ายเธอเนี่ย

เยอะแค่เรื่องของใช้ส่วนตัวของ ก็ทำเอาหนุ่มๆ ต้องป วดหัวไปแล้ว ไม่ว่าจะรองเท้า กระเป๋า เป็นของฟุ่มเฟือยหมดเลย

แต่พวกเธอ กลับมีเงินเก็บสงสัยมั้ยใช้ขนาดนี้ แต่ทำไมมีเงินเก็บ ถ้าอย่างนั้นมาดูกันว่า

ภาวะที่ค่าใช้จ่ายมากมาย สาว ๆ อย่ างเราๆ จะหาทางเก็บเงิ นกันยังไงให้อยู่ได้ในยุคนี้

1. อย่าพ กแหล่ งเงิน ไว้ที่ตัวเองเยอะไป

อย่างพวกบั ตร A T M งี้ บางทีมันก็ทำให้เรานิสัยเสี ย ฉะนั้นแล้วเอาไปเฉพาะบั ตรที่ผูกกับบัญชี

ไว้ใช้สำหรับใช้จ่ายประจำวันพอแล้ว และเราก็อย่าคิดว่าไม่สำคัญเพราะมีสาว ๆ ที่ตบะแต ก

จากการพกบั ต ร แล้วเป็นไง คือกดเพื่อเอาไป ซื้ อของS a l e ก็อย่างที่บอ กนั่นแหละ คือนอกจาก

A T M ของบัญชีสำหรับจ่าย ที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านเลย การมีเงินออมมันสำคัญ มันจะพาให้เรา

ผ่านวิก ฤ ติ ต่าง ๆ ไปได้ โดยไม่ต้องเดื อดร้อนยืมใคร

2. การแบ่ งเงินเดือน เป็นส่วน

ทำให้สามารถจำกั ดงบได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสาว ๆที่ใช้เงินเก่ง เป็นชีวิตจิตใจเลยเนี่ย

เธอแบ่งเงินเดือน ที่เหลือภายหลังจากหั กค่าภ าษีแล้ว มาบางส่วน ต่อไปก็เอาส่วนที่แบ่งออก

มาแบ่ งไปอีกเป็น 3 ส่วน และในส่วนต่างๆ นั้น โอ นเข้ าบัญชี 3 บัญชี

และก็กำหนดหน้าที่ให้ชัดไปเลยว่า บัญชีนี้ ใช้จ่ายอะไร มันจะได้เป็นระบบระเบียบ

3. ควบคุมตัวเอง ให้ใช้เท่าที่กำหนดไว้

อย่างเลือกที่จะใช้วิธีก ดเงินออกมาให้ครบ 3,000 แต่ว่า ก็ไม่ได้ใช้วิธีกดให้ได้แบงค์พัน

ออกมา 3 ใบแบบทั่วๆ ไป แต่เธอกดครั้งละ 400 เรื่อย ๆ จนครบ 3,000 ให้ได้เพียงแบงค์ร้อยมา

บังคับตัวเองให้ใช้แค่วันละ100 บาท ขั้นตอนนี้นั้นมันอาจง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจ

เข้มแข็ง แต่กับคนที่ไม่ค่อยเข้มแข็ง มันก็จะย ากหน่อย เราเชื่อว่าสาว ๆ หลายคน

คงมีความคิดที่จะเก็บเ งิ นขึ้นมาบ้างแล้ว เก็บเงินไว้เถอะเพราะเราไม่รู้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร

อย่างน้อยๆ มีเงินเก็บไว้ มันก็อุ่นใจ และจากนี้ไปก็ขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะเก็บเงินทุกๆ

คนผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้และมีเงินเก็บกันทุกคน ตร าบใดที่เรา ไม่ยอมแพ้กับความล้มเ ห ล ว

ยังมุ่งมั่นต่อไปโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จ มันมีอยู่แน่นอน

ขอขอบคุณ stand–s m i l i ng