ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อคิดจะออกจากงาน 5 ข้อนี้ ที่เราต้องเข้าใจ

ถ้ายังไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ว่า หากออกมาทำอาชีพอิสระ จะมีร ายได้ที่ได้มากขึ้น

กว่าการทำงานประจำ คุณอย่ าพึ่งตัดสินใจออกเลย และวันนี้ เราก็มีบทคว ามที่อย าก

จะแนะนำคุณ เกี่ยวกับ 5 สิ่ง ที่คุณต้องมีก่อนที่คุณจะออ กจากงาน มาดูว่าจะมีอะไรบ้าง

1. ลู่ทางทำธุรกิจ และ อาชี พเสริม

เมื่อมีความคิดว่าจะลาออกจากงาน และไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าออกมาแล้วเราจะทำอะไรต่อ

หากเป็นแบบนี้ เลิกคิดเลย เพราะในบางทีเราตัดสินใจออกจากงาน ด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิด

ที่คิดว่าไม่อย ากทำ และไม่อย ากเป็นลูกน้องใคร แต่ไม่ได้คิดว่าจะหาเงินที่ไหนในการเลี้ยงตนเอง

และครอบครัว ฉะนั้นแล้ว อย่า ลาออกจากงาน ถ้ายังไม่รู้จะทำอะไรต่อไป

2. ตั้งเป้าหมาย แผนการ

การเดินทางในแต่ละวันย่อมไม่มีค่า หากคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิต

นึกภาพดูเล่นๆ ว่าหากคุณต้องขับรถ ออกจากบ้านโดยมีน้ำมัน ไม่จำกั ด

และก็ขับรถไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่รู้ว่า จะไปที่ไหน และต้องขับกี่ชั่ วโมง นานแค่ไหน

และการทำธุรกิจก็เหมือนกัน คุณทำไปเรื่อยๆ แต่คนไม่มีจุดมุ่งหมาย ของการทำธุรกิจ

มันไม่ต่างอะไรจากการนั่งทำงานประจำงกๆ ฉะนั้น เราควรมีเป้าหมาย มีแผนในการใช้ชีวิต

และการหาเงินให้ชัดเจน เพื่อไปสู่เป้าหมายให้ถึงฝั่ง

3. เราควรต้องมี แผนสำรอง

เพราะไม่ว่าจะทำอะไร การทำงานหรือการใช้ชีวิตมีความ เ สี่ ย ง มีโอกาสสำเร็จเสมอนั่นแหละ

ความผิดพล าดก็มีพอๆ กัน ถ้าเรามีปัญหาเข้ามา เราไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไง

สิ่งที่เราควรมี คือแผนสำรอง แผนการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

ที่ต้องมีแผนสำรอง รอไว้ก็เพื่อควรคิดวิเคร าะห์ถึงปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า

4. เก็บเงินให้พอ เพื่อให้อยู่รอดได้

หลังจากที่เราได้ออกจากงานมาแล้ว แน่นอนว่า ทุกก้าวของการใช้ชีวิตมีความ เ สี่ ย งเสมอ

เพราะเราไม่ได้รับเงินเดือนประจำ ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เราตั้งใจไว้ อาจจะสำเร็จ

หรือล้มเหลวก็เป็นได้ทั้งนั้น เราคุณควรต้องคิดหน้า คิดหลังให้ดีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

คุณจะต้องมีแผนในการรับมือ เรียกได้ว่า เป็นประสบการณ์ทางธุรกิจ

ที่คุณควรเรียนรู้ไว้ ฉะนั้นคุณจะต้องมีเงินเก็บพอสำหรับใช้ย ามจำเป็น

เพราะหากธุรกิจ ที่คุณทำล้มเหลว คุณจะได้มีเงินในการตั้งตัวไงล่ะ

5. ความรู้ และความชำนาญ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลย ถ้าคิดที่จะออกมาทำธุรกิจ การเป็นเจ้านายตัวเองความรู้ ความชำนาญ

ที่เรามีจะนำไปสู่ อาชีพ จะนำไปสู่ธุรกิจ ที่เราอย ากทำ แต่หากว่าเรา

ไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญ เราเองก็ต้องถามตัวเองต่อว่า เราจะทำสำเร็จมั้ย

ถ้าเจอคู่แข่งเรา จะรับมือกันยังไง เมื่อมีปัญหาต่างๆ เข้ามา เราจะแก้ไขได้แค่ไหนกัน

เพราะงั้น หาความรู้ ฝึกฝนตัวเองไว้ ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะรู้ตัวช้าเกินไป

ขอบคุณ fw