ข้อคิดคติเตือนใจ

8 นิสัย คนรักกันมาก แต่ที่จริงแล้วไปกันไม่รอด

ในคู่แต่งงานสมัยใหม่นี้ มีแนวโน้มพย าย ามปรับปรุงตัว เพื่อ รั ก ษ าชีวิตแต่งงาน

กันมากขึ้น และวิธีการง่ายๆ เพียง ลด ละ เลิก นิสัย แ ย่ๆ ที่มันทำ ล าย ชีวิตคู่ของเราไป

1. ไม่เอาใจเขา ใส่ใจเรา

เพราะผู้ชายมักไม่ชอบให้ใครมามีอิท ธิพ ลเหนือกว่าตน ไม่ค่อยรู้สึกเห็นใจ คนอื่น

“คู่แต่งงานที่ ฝ่ายชายไม่ยอมรับฟังฝ่ายหญิง ส่วนมากแล้วจบลงที่การหย่ าร้าง”

ไม่ว่าใครก็อย าก ได้รับความเคารพ และการยอมรับจากคนที่ตัวเองรักกันทังนั้นแหละ

และเมื่อเผชิญปัญหาอะไรแล้ว ลองคิดในมุมของเขาด้วย แล้วคุณจะเข้าใจความคิด การกระทำของเขา

2. ทำเหมือน ไม่เป็นอะไร

แต่ว่าร่ างก ายคุณฝืนตามไม่ไหว แสดงอาการเสี ยงแหล มสูงม่ าน ตา ขย าย หน้าเริ่มซี ด

และคุณก็ยังคงฝืนยิ้มต่อไป “นั่นคือสัญญาณ บ่งบอกว่าคุณพ่ายแ พ้ ต่ออาร มณ์ที่ถาโถม

เข้าใส่ จนเข้าสู่โหมดสู้ ในภาวะอารมณ์ ที่ไม่มั่นคง มันก็จะคุยกันดีๆ ลำบากละ”

ฉะนั้น ถอ ดหน้าก ากลงซะ เผ ยความรู้สึกตัวเองจากใจจริง

อย่าปิ ด กั้ นโอกาสดีๆ ที่อีกฝ่ายจะเข้าใจสิ

3. มองข้อเสียของแฟนอย่างเดียว

ทำไมนะ แฟนเราไม่โรแมนติกเหมือนคู่อื่น อย ากให้แฟนใส่ใจเรามากขึ้นเหมือนคนอื่นจัง

แค่คิดเองเออเอง ในใจก็สั่ นคลอน” แม้นิสัยบางอย่างของเขา จะทำให้คุณหนักใจ

แต่ก็อย่าไปบังคับเปลี่ยนแปลงเขา แต่จงมองสิ่งดีๆ ในตัวเขาแทน

ทำอย่างนี้ทุกคืน ก่อนนอน ชีวิตแต่งงานคุณจะแฮปปี้ มีความสุข

4. ปรี๊ ด แ ต กบ่อยๆ

เคยไหมล่ะ คุยไปคุยมาเกิดปรี๊ ด แ ต กใส่คุณสามี “ผู้หญิงมักขิ้วีนกว่าผู้ชาย”

หากคุณรู้ว่าตัวเอง เป็นคนอารมณ์ร้อนล่ะก็ ทีหลังก็ใจเย็นๆ หน่อยสิ ค่อยๆวิเคร าะห์ปัญหา

อย่างมีเหตุผล เปิดใจคุยกันตรงๆ ไม่ใช้อาร มณ์ แล้วสถานการณ์ต่างๆ มันจะเบาลง

5. เงียบเฉย ไม่พูดอะไร

เมื่อไรที่คุณทั้งคู่เบื่ อที่จะเถี ยงกัน ต่างฝ่ายต่างหัน ไปจดจ่อกับมือถือแทน เป็นสัญญาณ

ว่าชีวิตแต่งงานของคุณกำลังจะค่อยๆ ต าย ลงไปช้าๆ หากไม่ชอบใจแล้ว ยังไม่เอ่ยปากพูด

คือคุณหยุดพย าย ามเพื่อความสัมพันธ์แล้ว เรื่องใดที่ไม่พอใจ บอกออกมาตรงๆ

ดีกว่าเก็บไว้ในใจ ไม่งั้นสักวันก็ต้องร ะเ บิ ดออกมา มันจะดีกว่ามั้ย หากคุณสองคนมาเปิดใจคุยกันดีๆ

6.ทะเล า ะไม่เลิก

เริ่มมีป ากเสี ยงกันทีไร ก็ลากย าวเลย“เมื่อทะเล า ะกันรุนแร งหัวใจจะเต้นเร็วเกิน 100 ครั้ง / วินาที

และส มองส่วนหน้า ที่ควบคุมทักษะการสื่อสาร มันก็จะสั่งการมาไม่ถึง

ทำให้พูดจาติดๆ ขัดๆ พูดไม่ต่อเนื่อง” หยุดทะเล า ะกันซะ

แล้วหาทางแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กันดี นี่คือสิ่งที่คุณทั้งสองต้องทำ

7. การนินทาลับหลัง

การเม้าท์แฟน ในทางไม่ดี มันไม่สมควรทำอย่างยิ่ง แม้จะรู้ ก็แอบอดไม่ได้

“คนเราส่วนมากมักมีนิสัยคล้ายๆ กับเพื่อน ครอบครัว คือหากกลุ่มเพื่อนคุณ ชอบนินทาสามี

คุณเองก็มีแนวโน้ม เข้าไปร่วมอย่าง เ ม า มันด้วย” เช่นกัน ยั้งปากยั้งใจกันหน่อย เพราะการนินทา

แสดงถึงความไม่เคารพคู่ชีวิต เดี๋ยวจะติดนิสัย วิ จ ารณ์แฟนในแง่ลบ ชีวิตแต่งงานคุณจะไม่มีความสุขนะ

8. ปล่อยให้ ปัญหา มันค้างคา

เพราะบางเรื่องที่คุยกันย ากคงคิดอย ากเ ลี่ ย งแต่ในจริง หากไม่เผชิญหน้าไปให้ทันท่วงที

ทุกอย่างอาจสายเกินไป เพราะ“หลายคู่อดทนรอกว่า 6 ปี กว่าจะมาตัดสินใจ ปรึกษาชีวิต

แต่งงานกับผู้เชี่ ยวช าญ เพราะปัญหาที่ฝังร ากมานาน จะทิ้งร่ องร อยแผ ล บ าด ลึกเอาไว้”

แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแผ ล ใจเหล่านี้จะไม่มีทางสมาน ทั้งนี้คือคุณทั้งคู่ควรทุ่มเทแร งกายแรงใจ

เพื่อประคับประคองชีวิตรัก ยิ่งลงมือแต่เนิ่นๆ จะยิ่งเห็นผ ลเร็ว ถ้าชีวิตคู่ จะต้องกลายมาเป็นหุ่นยนต์

ที่ใช้ชีวิตวนลูปไปเรื่อยๆ ไปกับความคิดแบบนี้ มันจะเป็นตัวการ ทำให้เกิดปัญหาเรื้ อ รั ง

เอาเป็นว่าสาวๆ คนใด ที่อย ากให้ชีวิตครอบครัว มั่นคงความรักหวานฉ่ำ

ก็ต้องหมั่นคุยกัน หาทางออกด้วยกัน แล้วคุณทั้งสองจะผ่านมันไปด้วยกัน