ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อ ของคนมีความสุข ที่เขาพูดกันเป็นประจำ

คำว่าความสุขนั้น ไม่ได้ดูจากภายนอก จากเสื้อผ้าที่ใส่ กระเป๋าที่ถือ รถที่ขับ

แต่ ‘ความสุข’ดูจาก ‘แววตา’ที่เรามองคนอื่น ด้วย ‘รอยยิ้ม’ ที่เราให้คนอื่น

คำพูดที่เราพูดกับคนอื่น และ ‘ความรัก’ที่เรามีต่อคนอื่น เมื่อเราไม่ ‘เรียกร้อง’ จากคนอื่น

ทั้งยัง ‘แบ่งปั น’ ให้คนอื่นได้ นี่แหละมันคือ ‘ความสุข’

และต่อไปนี้ 10 ประโยคที่ คนมีความสุข พูดกันเป็นประจำ

1.จงเลือกมองในด้านบวกเข้าไว้

2.ปล่อยวาง

3.มันคือ บทเรียนอันมีค่า

4.เริ่มใหม่ได้เสมอ

5.ทำอะไร ที่มีความสุขเข้าไว้

6.จงขอบคุณ สิ่งที่มีและคงอยู่

7.ช่างมัน ปล่อยไปดีกว่า

8.สักวันเดี๋ยวมันก็ผ่านไป

9.ไม่มีใครเพอร์เฟคต์ไปทุกอย่าง

10.จงอยู่กับปัจจุบัน

และความสุขที่แท้จริงนั้นหมายถึงความสุข ที่ไม่หล อกล วง ถ้าหล อกล วงนั้น

เป็นของกิเล สของความโ ง่ หากคนเรามีความโ ง่ ก็ต้องไปหลง เอายึดของ

ที่ไม่ใช่ความสุขเป็นความสุขของตัวเอง เช่นนี้เขาเรียกว่า

เห็นกงจั กรเป็นด อกบัว กรณีอย่างนี้มีอยู่มาก คนที่เห็นกงจั กรเป็นด อกบัว

ย่อมจะวิน าศ เกิดความลุ่มหลง จนกลายเป็นเหยื่ อของกิเล สตั ณหา จนหมดเนื้ อหมดตัว

เป็นข้าร าชก ารก็ต้องคนโก ง ทำได้ไม่เท่าไร ก็ต้องได้รับผลของความโก งนั้น

ความสุขที่แท้ มักไปในทางสงบร่มเย็น และส่วนความเพลิดเพลินหลงใหล มักนำไปสู่ความร้อน

ฉะนั้น ความสุขที่แท้จริง ต้องมาจากความพอใจ และความพอใจ ก็ต้องมาจากการทำหน้า

ที่ที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ทำอันต ร ายกับใคร ทั้งยังเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ถ้าแบบนี้ถึงจะเรียกได้ว่า ถูกต้อง สิ่งสำคัญในที่นี้คือ “ถูกต้องและพอใจ” ซึ่งต้องทำให้เกิด

ขึ้นอยู่เสมอ ในทุกขณะจิต เพราะไม่ว่าจะเป็นขณะที่ทำงาน กลับบ้าน หรือแม้แต่ตอนกินข้าว ฯลฯ

หากมันมีความถูกต้อง และพอใจ ก็จะกลายเป็นความสุข ที่ถูกต้องที่ควรพอใจ

แล้วก็จะเป็น ความสุขที่แท้จริงด้วย เมื่อเรารู้สึกว่าถูก และพอใจ ตอนนั้นแหละคือสวรรค์

การทำด้วย ความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจ จนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อน ก่อนจะนอนหลับ

ก็ใคร่ครวญดูว่า ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ ก็ถูกต้องและพอใจ จากนั้นก็ยกมือไหว้ตัวเองได้

นี่แหละคือสวรรรค์ หลายคนอาจไม่เคยรู้ ว่าสวรรค์นั้นคือ เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้

มองเห็นแต่ความถูกต้อง ของตัวเอง จนยกมือไหว้ตัวเองได้ นี่แหละคือสวรรค์ที่แท้จริง

ไม่ใช่สวรรค์หล อกๆ แล้วหากเป็นน ร กล่ะ ก็คือเมื่อเกลี ย ดตัวเอง

ใครก็ตามที่ทำอะไรชนิด ที่มองดูแล้วมันเกลี ย ดตัวเอง นับถือตัวเองไม่ได้

เคารพตัวเองไม่ได้ นี่แหละคือน ร ก จะสวรรค์ที่แท้จริง หรือน ร กที่แท้จริงนั้น ก็เกิดขึ้นได้

ถ้าจะพูดโดยสรุปแล้ว เราจงทำให้ทุกอย่างถูก ทุกอิริย าบถทุกนาที ทุกที่ ทุกเวลา แล้วก็อยู่

ด้วยความพอใจ จนสามารถยกมือไหว้ตนเองได้ นี่แหละคือสวรรค์อย่างแท้จริง

เป็นความสุขที่แท้ ตลอดวันตลอดคืน หากเป็นความสุขที่แท้จริง

อาจไม่จำเป็นต้องใช้เงิน หากเป็นความสุขที่หล อกล วงแล้ว มันต้องใช้เงินมาก

ยิ่งหล อกล วงมาก ก็ยิ่งใช้เงินมาก ความเพอร์เฟตค์ ข้างนอก

คือ ความสุขที่จอมปลอม ‘เพอร์เฟคต์ข้างใน คือ ความสุขอย่างแท้จริง’