ข้อคิดคติเตือนใจ

3 ข้อ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ จะมีเงินใช้ไม่ลำบาก

คนเรานี่ก็แปลก เงินเดือนเท่ากัน บางคนมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสน บางคนเดือนชนเดือน

ไม้รู้ว่าเขาทำยังไง อาจเพราะเขามี การจัดการกับเงินของเขาได้ดี

ฉะนั้นเรา มาดูว่า จะทำยังไงให้เศรษฐกิจ การเงินของเรานั้นดีขึ้น

1. ซื้อของที่คุณภาพ ไม่ใช่เน้นร าคา

เพราะหลายคนเป็น ที่ติดหรือนิสัยชอบซื้อของแล้วดู ที่ราค า แต่ว่านะจากนี้ไป

ควรเปลี่ยนพฤติ ก ร ร มของตัวเองใหม่ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี นอกจากจะดูที่ราค าแล้ว

ควรดูที่คุณภาพด้วยดังนั้น การที่จะซื้อของแล้วได้ของที่มีคุณภาพนั้น

จะส่งผลระยะย าวเราจะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่า ไม่ต้องซื้ อบ่อยๆ ไตร่ตรองดู

ก่อนจะซื้อของ บางครั้งของคุณภาพดีแต่ราค าเพิ่มขึ้นอีกนิด

มันย่อมคุ้มค่ากว่านะ ควรดูที่คุณภาพด้วย และต้องรู้จักจำกั ดการใช้เงินของตนเอง

ในแต่ละวันด้วย เช่น กำหนดว่าวันนี้ ใช้ 300 บาท คุณจะซื้ออะไรก็ซื้อไป

ไม่ต้องเกินไปกว่านี้และควรมีวินัย เมื่อใช้หมดแล้วก็ควรหยุด เรื่องนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องมี

ค่าใช้จ่ายที่บานปลาย ทั้งมีเงินเหลือ ได้วินัยในการใช้เงินด้วย

2. งดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

ที่เราบอกว่าเก็บเงินไม่ได้ ส่วนใหญ่ใช้จนหมดตลอด จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือ

เพราะการใช้จ่ายที่เกินตัวของเราเอง ไม่ว่าจะเป็น ขนมกระเป๋า เสื้อผ้า ที่ซื้อมาเพียง

เพราะชอบเท่านั้น ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ จัดการได้ ไม่ย ากเลย

แต่วินัยต้องมีในตัวเองเสมอ คิดไตร่ตรองให้ดี และแรกๆ อาจจะทำได้ย าก

แต่เมื่อทำจนติดนิสัยจะทำให้เราชิน หากทำได้ก็จะส่งผลดี ให้เรามีเงินเหลือใช้

เก็บออมได้ เพราะพวกนี้ถือว่าเป็นรายจ่ ายฟุ่มเฟือย ถ้าลดมันได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย

3. ทำเพื่อตัวเองบ้าง ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

เพราะมันเป็นพื้นฐานในการออมเงินที่เชื่อว่า หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี

เพราะอย ากมีวินัยในตัวเองสิ่งที่ต้องทำให้ คือ เริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่ายนี่แหละ

ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากอะไรแล้ว ให้เพื่อนๆ นั้นใส่รายการต่างๆ ที่ได้ใช้

ในบัญชี รายรับราย รายจ่ายของเรา แล้วเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไป

จ่ายไปเท่าไหร่ ได้รับมาเท่าไหร่ จากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่า

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จ่ายไปเท่าไหร่ มันจะส่งผลดีแน่ ให้เรารู้จักประมาณตน

รู้ถึงความประหยัด คือการใช้เงินตามฐานะตัวเอง ไม่ฟุ้มเฟ้อ ฟุ้มเฟือย

รู้จักการวางแผนการใช้เงิน รู้จักออมใช้อย่างประหยัด

และที่สำคัญเลยคือ ไม่ควรจะกู้หนี้ยืมสิน มีเท่าไหร่ ก็ควรจะใช้ตามที่มีไปก่อน

เพราะยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ เช่นนี้ การประหยัดคือสิ่งที่ดีที่สุด

ขอขอบคุณ k o o c h e e wit