ข้อคิดคติเตือนใจ

7 วิธีพูดจูงใจ คำพูดเหล่านี้ ผู้อื่นคล้อยตามได้ง่าย

การพูดนั้น เป็นสิ่งที่ต้องให้ ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคำพูดนี่แหละ

บางทีมันสามารถเปลี่ยนใจคนได้เลย หรือเพียงแค่คำพูดหนึ่ง ก็อาจทำให้

บาดหมางใจกันได้ อย่างเช่นปลาหม อ ต า ยเพราะปาก หรือปากพาซ วย

และนี่เป็น 7 เทคนิค การพูดจูงใจคน ให้เขาเห็นด้วย ไปกับเรา

1. มีการยกตัวอย่ าง ให้เห็น

เพราะในการพูดจูงใจ ควรจะมีการยกตัวอย่ าง ให้ได้เห็นกันชัดๆ กับสิ่งที่ต้องการโน้มน้าว

และก็ควรเป็นตัวอย่ างที่ผู้ฟัง สามารถเข้าใจได้ถ่องแท้ชัดเจน

หรือควรเป็นเรื่อง ใกล้ตัวที่รับรู้ได้ง่าย เพื่อให้ผู้ฟัง

มีส่วนร่วม กับตัวอย่ างนั้นๆ ให้เขาได้เห็นภาพ

2. มีบุคลิกภาพที่ดี

เพราะลักษณะภายนอก มันคือสิ่งแรก ที่คนเรามองเห็น

เพราะงั้น บุคลิกภาพของผู้พูด มันคือสิ่งที่ผู้ฟัง สังเกตเห็นได้เป็นสิ่งแรก

เพราะฉะนั้นผู้พูดจึงต้องใส่ใจในการดูแล บุคลิกภาพ เพราะมันจะช่วย

สนั บ ส นุนความน่าเชื่อถือ และคำพูดที่สื่อส า รออกไปนั้น

3. การที่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เมื่อผู้อื่นเขาพูด ควรจะรับฟังความคิดเขา และต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วย

ต้องตั้งใจฟัง มีสมาธิ ไม่พูดแทรก มีรีแอคตอบกลับบ้ าง

เช่น พยักหน้า ตอบรับ ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดี

ก็จะช่วยสนับสนุน ความน่าเชื่อถือ หากเราอยู่ในฐานะผู้พูดด้วยนะ

4. มีความมั่นใจในการพูด

เพราะในการพูดคุยเราควรมีความมั่นใจ มั่นใจในสิ่งที่ต้องการจะพูด

เพราะความมั่นใจจะถูกสื่อออก มาผ่านน้ำเสี ยง ถ้าผู้พูด มีความมั่นใจ

น้ำเสียงที่เปล่งออก มาจะหนักแน่น มีความน่าเชื่อถือ

ทำให้ผู้พูด จูงใจ โน้มน้าวผู้ฟังได้ ทำให้เขาคล้อยตามเรา

5. ต้องแทร กอา ร มณ์ขัน

เพราะถ้าการพูดคุยนั้นมีแต่เนื้ อหาคงทำให้การสนทนา การสื่อส า ร นั้นๆ มันจืดชืดไป

ไม่น่าสนใจแต่หาก แทรกมุกตลก ไม่ก็สถานการณ์ ตัวอย่ างสนุกๆ เข้าไป

มันจะทำให้ผู้ฟังได้ผ่ อ นคลาย ก็จะทำให้การพูดคุย ไม่น่าเบื่อ

ทั้งยังสามารถดำเนิน การสนทนาได้ย าวขึ้น และสนุกขึ้นด้วย

6. ต้องมีอายคอนแทค

หรือการสบตานั่นแหละ เพราะเป็นหนึ่งในการสื่อส า รทางร่ า ง ก า ย

มันบ่งบอกถึงความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือของผู้พูดได้

ส่วนผู้พูดที่ไม่มีอายคอนแทคในตัวเองนั้น จะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังสนใจ

ในสิ่งที่พูด ในขณะที่พูดอยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ได้

7. ต้องรับฟัง ความคิดของคนอื่นด้วย

หากผู้พูดได้พูดสิ่งที่ต้องการจูงใจไปแล้ว ก็ควรที่จะเปิดโอกาส

ให้ผู้ฟังได้พูดคุยหรือแสดงความเห็นบ้ าง โดยผู้พูด ที่กลายเป็นผู้ฟัง

ก็ควรจะตั้งใจฟังด้วย ไม่ควรปิดกั้น ไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ยึดติด

กับตัวเอง เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ไม่ฟังความคิดใคร ไม่สนอะไร

ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถ โน้มน้าว จูงใจผู้อื่นได้เลย

ขอบคุณ p e x e l s