ข้อคิดคติเตือนใจ

7 วิธีคิดคนที่อนาคตจะเป็นเถ้าแก่ นิสัยแบบนี้อนาคตที่ดีอยู่ไม่ไกล

1. รับผิดชอบเงินตัวเอง ตั้งแต่เด็ ก

เพราะแก่ทุกคน ต้องบริหาร รายรับ รายจ่ายในกิจการตนเองให้ได้ดี

เพราะคนสมัยนี้ เป็นเถ้าแก่ย าก เพราะใช้ติดห นี้ง่ายไป ตั้งแต่เริ่มทำงานเลยก็มี

2. ชอบหา มากกว่าใช้

ถ้าเรามีความคิด ชอบใช้เงินล่ะก็ ต้องไปเกิดเป็นลูกเถ้าแก่ เพราะตัวเถ้าแก่นั้น ต้องมีนิสัยชอบหา

รู้ค่าของเงิน ถ้าคบคนรวย คบเพียงผิวเผิน แล้วคุณจะเห็นเพียงเปลือกของเขา

คือเห็นว่าเขาใช้เงินแบบไหน หากเราใช้เงินตามคนร วย เราเองนี่จะซ วย

แต่หากคบถึงแก่น คือคบจน รู้ว่าเขาทำงานหาเงินกันแบบไหน

คืออันนี้ เมื่อเราปรับให้หาเงิน ตามแบบเขา เราเองจะร วย จะมั่งมีเหมือนเขา

3. กล้ามองการณ์ไกล มีทัศนคติที่ดี

คนเราโดยส่วนมากแล้วมักจะมองใกล้ เพราะมันดูปลอดภัย ดูง่าย เข้าใจง่าย

ลูกจ้างร ายวันมองผลตอบแทนสิ้นวัน ลูกจ้างประจำมองผลตอบแทนสิ้นเดือน

แต่ส่วนเถ้าแก่นั้น เขามองผลตอบแทนธุรกิจ มองเป็นปี มองไกล รอได้ เพื่อเงิน ที่มากมาย

4. ให้ก่อน ค่อยรับทีหลัง

เพราะการเป็นลูกน้องนั้น ก็ต้องการรับก่อนทำงาน

เขามักถามว่า ฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ คำถามเหล่านี้จะมาก่อน

ทั้งที่ยังไม่ได้ทำงาน แสดงฝิมือให้เขาเห็นเลย

ต่างจากการเป็นเถ้าแก่ เขาจะบอกว่าชิมก่อน หากไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

5. พูดได้ข ายของเก่ง

หากพูดไม่ได้ข ายของไม่เป็นนั้น ไม่ต้องคิดเป็นเถ้าแก่เลย เว้นแต่คุณจะมีหุ้ นส่วนที่ทำได้

เพราะการทำธุรกิจทุกอย่าง มันไม่พ้นการข ายหรอก และการนำเสนอ การข ายฝึกได้นี้มันฝึกได้

เพราะไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์อะไร เริ่มแรกเลยคือ ต้องศึกษาสินค้ าที่จะข าย

ให้รู้จริง รู้กว้าง รู้ลึก มองกาลไกล จากนั้นการข ายจะไม่ใช่เรื่องย ากสำหรับคุณ

6. ชอบทำอะไร ที่ไม่เหมือนใคร

หากเราชอบทำเหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป ก็อย่าเปิดธุรกิจเลย

มันเหนื่อย เสียเวลา เถ้าแก่นั้นก็ต้องกล้าทำ ในสิ่งที่ไม่มีใครกล้า

เพราะหากเป็นลูกจ้าง จะชอบการแข่งขัน แต่การเป็นเถ้าแก่ เขาจะชอบทำสิ่งที่ไม่ต้องแข่งกับใครเลย

7. รู้จักใช้เครื่องทุ่ นแร ง

การใช้เครื่องจักร ใช้ลูกน้อง ใช้เทคโนโลยีต่างๆ หากเป็นเถ้าแก่แล้ว ใช้แต่ตัวเอง

ก็ไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนที่ทำงานนั่นแหละ คือ จากก ร รมกรในบริษัทมาเป็นก รรมกรอิสระ

จากที่กล่าวมานั้น ลองสำร วจ 7 ข้อ ที่กล่าวมาเพื่อดูว่า เราพร้อมจะเป็นเถ้าแก่บ้างหรือไม่

และต่อไปนี้อย ากจะให้ข้อคิดอะไรหน่อย

ไม่มีเถ้าแก่คนใด ร่ำรวยจากการ “คิดเยอะ คิดมาก” แต่เขารวยจากการ “คิดเป็น”

ไม่มีเถ้าแก่คนใด ร่ำรวยจากการ “ข ายแร งงาน” แต่เขารวยจากการ “ข ายไอเดีย”

ไม่มีเถ้าแก่คนใดร่ำรวย จากการ “ประหยัด” แต่เขารวยจากการ “สร้างร ายได้”

ไม่มีเถ้าแก่คนใดร่ำรวยจากการ “ทำงานหนัก” แต่เขารวยจากการ “ทำงานอย่างชาญฉลาด”

ไม่มีเถ้าแก่คนใดร่ำรวย จากการ “ทำงานง่ายๆ” แต่เค้ารวย จากการ “ทำงานย าก”

ขอบคุณ P o s t T o day