ข้อคิดคติเตือนใจ

9 เรื่องที่สะท้อนการใช้ชีวิตในยุคนี้ ว่าเราต้องประหยัดได้แล้ว

ทุกวันนี้ใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน มันเริ่มเข้ามาทุกทีๆ

และเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ต้องปรับตัวอย่างไรในอนาคตอันไม่ไกลนี้ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

ไปมากน้อย เราแค่ต้องการสรุปออกมาเป็นข้อได้ ดังนี้ นับวันโลกของเรา

ก็มีความเปลี่ยนแปลง ไปในทุกๆ ปี คนบ่นเรื่องการเงินมากขึ้น คนใช้จ่ายไม่คำนึงถึง

ถึงอนาคตข้างหน้า แบบนี้จะยิ่งลำบากยิ่งขึ้น ในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้

เพราะอนาคตข้างหน้านั้น ไม่มีใครรู้เลยว่า มันจะแ ย่แค่ไหน หรือเราต้องปรับตัวอย่างไร

และไม่วา่อนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เราก็ต้องพร้อมรับมืออยู่ทุกเมื่อ

1. คนไม่ค่อยใช้จ่าย เงินจะหาย ากขึ้น

ถ้าด อ ก เ บี้ ยเงินฝาก เท่ากับคนที่มีเงินฝากทั้งหมด

ไม่ได้ด อก เ บี้ ย ซึ่งปกติเงิน ที่งอกออกมาจากในระบบด อ ก เ บี้ ย

มันมีมากถึงแสนล้านบาท ต่อปี คิดดูนะ ว่าเงินที่หายไป

จะทำให้กำลังซื้ อลดลงแค่ไหน จึงบอกว่าเราอย่าประม าท จะทำอะไรก็มีสติ

2. สินทรั พย์ต่างราค าจะไม่ลดลง

นั่นเพราะว่าคนมีเงินไม่มี เหตุผลที่จะถือเงินสด คือเงินจะไหลออกจาก

ธนาคารที่ ไม่มี ด อ กเ บี้ ยไปอยู่ในสินทรั พย์ที่ มันให้ผลตอบแทนสูงกว่า

เช่นลงทุ นในกองทุ นลงทุ นหุ้ นที่ได้เงินปันผ ลแทน ด อ ก เบี้ย

หรือแม้แต่ลงทุ นอสังหา ที่ให้ค่าเช่ าและคนที่ถือครองทรั พย์สิน พวกนี้ไว้

เขาไม่คิดจะปล่อยข ายออกมา มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ราค าสินทรัพย์สูงเกินเอื้อมไงล่ะ

เมื่อก่อนทำงาน ไม่กี่ปีก็ซื้ อบ้านได้ มาถึงทุกวันนี้ ทำไมแบบนั้นได้ไหมล่ะ

ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียว ที่ดินก็ยังไม่ใช่ของเรา จริงมั้ยล่ะ!

3. ความเหลื่ อมล้ำจะมากขึ้น

ในทางตางกันข้ามคือ ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีกินมีใช้

เมื่อไหร่ที่วางแผนการเงิน ไม่ถูก ลงทุ นไม่เป็น ก็ต้องทำงานหนักทั้งชีวิตเลย

อนาคตคือสิ่งที่ไม่รู้ แต่สิ่งที่ทำได้คือ อย่าประม าท

4. ภาวะ เงินเฟ้ อแฝง

เพราะมีบางคน ยังไม่รู้ว่าเงินเฟ้ อแฝง คือค่าครองชีพ

การที่ด อ ก เ บี้ ยเงินฝาก ไม่มีไม่ได้แปลว่า ค่าครองชีพ

จะไม่เพิ่มเพราะ จากที่ผ่านมา เราก็ได้เห็นแล้วว่า ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น

เงินที่เรามีคุณค่ามันจะลดลง และไม่สามารถฝากเงินกินด อ กเหมือนก่อนได้

5. อิสรภาพทางการ คงจะเอื้อมไม่ถึง

เช่น การมีร ายได้เข้ามามากกว่า ค่าใช้จ่าย โดยเราไม่ต้องทำงาน

เดิมทีการฝากเงินธนาคาร ก็ยังพอมี ด ด อ กให้บ้าง แต่จากนี้ไปนั้น เมื่อเราลงทุ น

ไม่เป็น ไปซื้อทรั พย์สินที่ไม่ได้สร้างร ายได้ให้กับเรา แบบนี้เราอาจต้อง

ทำงานไปตลอด อิสรภาพทางการเงิน อย่าคิดเลยว่าจะได้สัมผัส

6. เงินหาย าก จากนี้มันจะอยู่ เหนือคนมากขึ้น

คนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่าง เพื่อมัน เพื่อให้ได้มันมา

เพราะพวกเขาจะทำทุกอย่าง โดยไม่สนวิธีไม่แคร์อะไรทั้งนั้น ขอแค่ได้มา

7. คนแก่ คงต้องกลับมาทำงานอีก

จากเดิมที มีเงินเก็บเป็นก้อน ที่มากพอจะเก็บกินด อ กไปเรื่อยๆ และพอเงินฝาก

มันไม่มี ด อกแล้ว ก็ใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆ ฉะนั้นจึงเป็นเหตุ ให้ผู้สูงอายุ

อาจต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเลี้ยงตัวเองอีก จะไปหวังพึ่งพาลูกหลานอย่างเดียวก็ไม่ได้

8. คนครอบครัวไม่รักกันเหมือนเดิม

เมื่อก่อนนั้นยุคพ่อแม่เรา แม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ท่านยังสามารถทำได้

แต่มายุคนี้ พ่อและแม่ทำงานทำโอทีจนดึก ก็แทบไม่พอกิน

ไม่พอใช้จ่ายเวลา ที่มีให้ครอบครัวก็น้อยลง ไม่มีเวลาอบรมลูก

พอเป็นแบบนี้ ปัญหาในสังคมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไงล่ะ

9. หลังจากยุคด อ กเ บี้ ย 0 เปอร์เซน ทุกอย่างจะแย่ลงไปอีก

เพราะเงินมันล้นระบบ แต่เงินที่ล้นอยู่ในมือคนรวยไง คนเหล่านี้คือคนจำนวนน้อย

ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย และเมื่อการใช้จ่ายน้อยลง ของที่ก็ข ายๆ กันก็ข ายไม่ได้

ต่อไปก็เศรษฐกิจแย่ คนก็ตกงาน จะบอกว่าระบบการเงินมันเป็น

อะไรที่ซับซ้อนมาก เมื่อมันล้ม คือมันก็ล้มไปทั้งระบบเลย

ขอบคุณ p r o f ession-j55