ข้อคิดคติเตือนใจ

(ยุคนี้ควรมีสติ) เพราะมี 5 สิ่ง ที่ไม่ควรทำในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

1. พักไว้ก่อน ถ้าคิดจะล ง ทุ น

แน่นอนว่าการค้ าข าย ผลกำไ รย่อมลดอยู่แล้ว ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

ผู้ประกอบการทั้งหลาย พวกเขาต่างคิดหาหนทาง ที่จะเพิ่มร ายได้ให้มากขึ้น

เพื่อดึงยอดข ายและกำไ รกลับมา และวิธีนั้นคือ การล ง ทุ นเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น

การเปิดสาข าใหม่เพื่อ เพิ่มยอดข าย หากคิดแบบนี้ ขอบอกว่าพักไว้ก่อนดีกว่านะ

2. อย่าล ง ทุ นหวือหวาแบบไม่มีความรู้

เพราะคนที่ตั้งหน้าตั้งตา จะหาเงินให้ได้มากมาย โดยนำความโล ภเป็นที่ตั้งนั้น

อาจนำพาตัวเองไปล ง ทุ นในทางที่ผิด โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้ นปั่ น

ช่องทางการล ง ทุ นที่ไม่ชอบมาพากล พวกแช ร์ลูกโ ซ่หรือการหลอก

ให้นำเงินไปล ง ทุ นในสินทรั พย์ต่างๆ ที่ไม่มีอยู่จริง โดยการเอาผลตอบแท นสูงมาล่อ

ให้เราเข้าใจว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และมากมายในพริบตา ในระยะเวลาอันสั้น

และที่สำคัญอย่าล งทุ นในสิ่ง ที่ตัวเองไม่มีความรู้ ไม่อย่างนั้นเราแย่แน่ๆ

3. อย่าพย าย ามสร้างหนี้ใหม่

เพราะอะไรที่เหนือความจำเป็นของเรา เราก็พักไว้ก่อนเถอะนะ ไม่ว่าคุณ

จะวางแผนเปลี่ยน มีรถคันใหม่ หรือซื้ อบ้ านหลังที่สอง ไว้ตากอากาศ

เพราะช่วงนี้นั้นเศรษฐกิจอ่อนแอ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

ฉะนั้นอย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องพะวงอะไรมาก

4. เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นที่มี อย่านำออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

เงิน 6 เท่า ของรายจ่าย รายเดือน มันเป็นเงินสำรองขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เอาไว้ใช้ยามจำเป็น

วัตถุประสงค์หลัก ไว้เป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยีย วย า ในสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตได้

ไม่ว่าจะเป็นตกง าน ประสบอุบั ติเ หตุ ฯลฯ เพราะบางคนไม่ได้มีปัญหาจริงๆ

แต่กลับนำเงินส่วนนี้ มาใช้ ถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ เงินสำรองกลับไม่มีใช้

5. อย่าค้ำประกั นให้ใคร

ไม่ใช่แค่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเท่านั้นนะ เพราะบางคนตั้งปณิธานไว้

จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำป ระกั นให้ เพราะหลายๆ คนต้องเจอบทเรียน

จากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น “เนื้ อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง

แต่เอากระดู ก มาแขวนคอ” เพราะว่า การค้ำประกั นนั้น มันคือการสัญญา

ว่าจะชดใช้หนี้แทนลูกห นี้ถ้าลูกหนี้ไม่ยอมชำร ะหนี้

ขอบคุณ t h a i s m e s c e n t e r