ข้อคิดคติเตือนใจ

ยามเช้าฝึก 9 อย่างนี้ แล้วคุณจะรู้สึกดีไปทั้งวัน

เพราะเมื่อเราตื่นเช้ามากๆ และทำสิ่งที่เรารักมันเป็นความสุขที่สุดของชีวิตแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้นถ้าได้ลองฝึกทำ 9 ข้อนี้ตอนเช้าๆ คุณจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆ

จงใช้ชีวิตอย่ างมีความหวังให้กำลังใจตัวเองเสมอ อย่ าลืมว่าคนที่สามารถให้กำลังใจ

เราได้ดีคือตัวของเราเอง ไม่ใช่ใครที่ไหนเลย ถ้าเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง

มันเหมือนเราได้หมดสิ้นทุกอย่ างแล้ว ในชีวิต แม้คิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีพลังที่จะลงมือทำ

1 ฝึกการเสียสละ

ฝึกยอมเสียเปรียบบ้าง เพราะการที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบมันเป็นเรื่องจำเป็น

ใครที่บ้ าความถูกต้อง บ้าเหตุผล ไม่ยอมอะไรเลย คนๆ นั้นไม่ช้าหรอก

ก็จะเป็นบ้ าส ติแต ก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ าง แต่กลับหาความสุขไม่ได้

2 ฝึกให้ตัวเอง พ้ นจากการเป็นท าสเงิน

อย่าเป็นท าสของเงิน เราควรหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี รถยนต์ใช้อะไร

อยู่ก็หัดพอใจกับมันซธ นาฬิกาใช้อะไร ก็หัดพอใจ เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจ คนเราจะเลิกเป็นท าสของเงินได้ ควรเริ่มจากการรู้จักพอใจก่อน

ต่อไปถ้าเรารู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็ไม่เหนื่อยมาก

3 ฝึกเป็นคนสบายๆ ไม่ยึดติด

เราก็อย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบอะไรมากมาย ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอก

ความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงมีแต่คนโ ง่ ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริงเท่านั้น

4 ฝึกเข้าใจในการนินทา

คนเราทุกคนเกิดมา ต้องถูกนินทาแน่นอน ฉะนั้นเมื่อถูกนินทา

จงจำไว้ว่าเรามาถูกทางแล้ว นั่นคือเรายังมีตัวตนอยู่ ส่วนคนที่ชอบเต้นแร้ งเต้นกา

กับคำนินทา พวกเขาเหล่านั้นคือคนไม่รู้เท่าทันโลก

5 ฝึกมองตัวเอง ให้เล็ก

เราควรเป็นคนธรรมดา อย่ าเป็นคนสำคัญ ไม่ต้องอย ากเด่น

และเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญ กับตัวเองเกินไป

6 ฝึกตนให้เป็นคนนิ่งๆ เอาไว้

พูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าอะไรที่มันไม่ดีเป็นไปได้ก็อย่าพูด เพราะการพูด วิจารณ์คนอื่นในทางเสียห า ย

มันมีแต่ทำให้จิตใจ ของเราเองต่ำลง และขุ่นมัวไปเรื่อยๆ

7 ฝึกเข้าใจธรรมช าติที่เป็นอยู่

เพราะว่าอะไรๆ มันก็ผ่ านไปเสมอ มีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขก็ผ่านไป

มีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่าสักพักความทุกข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ

ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวพวกนี้ มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปอยู่แล้ว สักวันมันก็ต้องดีขึ้น

8 ฝึกเป็นคนไม่สะสม

เพราะการสะส มมันคือภาระ มันไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้ว ไม่เป็นภาระ

ยกเว้นความดีนอ กนั้น คือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อยนั่นแหละ

9 ฝึกอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุข

ถ้าเรากำลังรู้สึกหมดหวัง แปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตที่มันไม่น่าจำ

ถ้าเรากำลังรู้สึกกังวลใจ แปลว่า เรากำลังอยู่กับอนาคต

ถ้าเรากำลังรู้สึกดีมีความสุขดี แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

จงทำทีละอย่ างโฟกัสทีละงาน ต่อแต่นี้ไปความทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา