ข้อคิดคติเตือนใจ

สิ่งที่คนประสบความสำเร็จ ทำเป็นประจำ แต่คนทั่วไปกลับมองข้าม

และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ 8 สิ่ง ที่คนประสบความสำเร็จ เขาทำทุกวัน ทำอยู่เป็นประจำ

คุณเองก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตตัวเองได้

1. พวกเขากล้าเผชิญหน้า กับความกลั วในใจ

พวกเขาต่างก็ต้องพบเจอ กับความกลัวและความสับสนในตนเอง แต่ก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป

แม้บางครั้ง จะรู้สึกแ ย่ แต่การกล้าปะท ะกับความกลัวนั้น

มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขา โดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ ได้ไม่ย ากเลย

2. มีทัศนคติดี และมองการณ์ไกล

เขาจะไม่หยุดที่ การใช้ชีวิตไปวันๆ หรอก พวกเขาวางแผน ระยะย าวและนึกภาพ ในอนาคตตัวเอง

และธุรกิจอยู่เสมอ พวกเขารู้ว่า ก้าวเล็กๆ ของวันนี้จะนำมาซึ่ง สิ่งที่ยิ่งใหญ่ข้างหน้า

ทั้งนี้พวกเขายัง รู้วิธีรับผิดชอบต่อภาระเร่ง ด่ วนตรงหน้า ทั้งรั กษ า อนาคตที่วางไว้ได้อย่ างสมดุลกัน

และคุณเอง ก็นำมันมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้นะ

ค่อยๆ ฝึกทำไป ฝึกสังเกตดูว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จ แสดงพฤติกร ร มเหล่านี้ ออกมาจริงแค่ไหน

3. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ไม่หยุดอยู่กับที่

เพราะผู้นำที่แท้จริง เขาไม่เคยพึงพอใจกับความสามารถหรอก พวกเขามุ่ง ที่จะพัฒนาตนเอง

พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มพูนทักษะความรู้ต่อเนื่องเสมอ โดยการอ่ า นหนังสือ

แลกเปลี่ยนข้อมู ลความรู้กับผู้อื่น ไม่ก็การท ดลองทำสิ่งต่างๆ ที่ใหม่ๆ

ผู้นำส่วนมาก พวกเขาต่างเห็นตรงกันว่า การอ่ า น หนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

4. ไม่ยอมรับในความเชื่อแบบเดิมๆ

เพราะผู้นำที่แข็งแกร่ง มั่นใจในตัวเอง พอที่จะท้าทายความเชื่อ และอคติของตัวเองและคนรอบข้าง

จะคิดด้วยตนเองและมักไม่ยอม ทำตามคนอื่นง่ายๆ ทั้งยังรู้ดีว่าอคติ และความคิดความเชื่อในวันนี้

อาจก่อให้เกิดผลเสียรุ นแ ร งตามมาในภายภาคหน้าได้

5. พวกเขา เปิดรับข้อเสนอ ความเห็นต่างๆ

คนที่ประสบความสำเร็จ เขาต้องการคำแนะนำอยู่เสมอนั่นแหละ เพื่อพัฒนาตนเอง จะไม่ปิดกั้นตัวเอง

เพราะพวกเขารับผิดชอบในผลงาน ของตัวเอง และมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

ไม่ว่าจะมาจาก บุคคลทั่วไป หรือใครก็ตาม อีกอย่ างหนึ่งที่สำคัญเลยคือ

ผู้นำจะเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยผ่านมา เขาคิดว่าทุกความล้มเหลวมันมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่

6. เพราะอยู่ท่ามกลางคนประสบความสำเร็จมากมาย

คนที่เป็นผู้นำ เขามักจะคบกับบรรดาผู้คนที่ประสบความสำเร็จด้วยกัน เพื่อสร้างแร งบันดาลใจ

ให้พวกเขา ได้ใช้ชีวิตที่ต้องการ เพราะถ้าคุณปรารถนา จะไขว่คว้าความยิ่งใหญ่ล่ะก็

การไปอยู่ท่ามกลางผู้คน ที่มีความทะเยอย านคล้ายกัน มันก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

ในทางกลับกัน ก็ควรเลี่ ยงการอยู่ใกล้ กับคนที่คิดลบด้วยนะ

7. ยอมรับว่าการ พัฒนาคือ สิ่งที่ต้องใช้เวลาอย่างย าวนาน

เพราะผู้นำที่โดดเด่น จะไม่คาดหวังว่าจะต้องบรรลุผล ตามคาดทั้งหมดในครั้งเดียว

เพราะพวกเขารู้อยู่แล้ว ว่าทุกย่ างก้าว มันจะส่งผลต่อ ความสำเร็จในระยะย าวอย่างไร

เหล่าผู้นำที่ดี จะไม่ประเมินค่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ในเวลาสั้นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ มันจะต้องอาศัยระยะเวลา จึงจะสำเร็จ

8. เขาเชื่อมั่น ในวิสัยทัศน์ตัวเอง

ความเป็นผู้นำ เขาจะเข้าใจวิสัยทัศน์ตัวเองเป็นอย่ างดีอยู่แล้ว

และสามารถปลูกฝัง ความเชื่อที่แข็งแกร่ง ที่พอจะกร ะ ตุ้ น ให้ผู้อื่น คล้อยตามได้

ขอบคุณ I nc–a s e a n