ข้อคิดคติเตือนใจ

การเก็บทองคำ ก็มีข้อดีอยู่มาก และนี่เป็น 7 ข้อดีที่ควรรู้

ต่างคนก็ต่างมีเป้าหมาย ในการเก็บทองที่ต่างกันไป แต่ว่า จะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนั้น

ทองคำ มันก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอในทุกวันนี้ เช่นต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วย ในการเก็บออมของคุณได้

1. ใช้เป็นทุ นในการทำธุรกิจ

ถ้าเราต้องการทำธุริจ แต่ทุ นของเรานั้นมันไม่พอ เงินเก็บก็เหลือน้อยอีก

แม้ทองจะไม่มีปันผลไม่มี ด อ ก แต่ว่านะราค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำ

ได้รับความสนใจ ในการลงทุ น ทั้งยังมีอีกหลายๆ คนที่เกษียณไปแล้ว หันมาทำธุรกิจเล็กๆกัน

แต่บางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อยเลย เงินที่มีก็มาอาจไม่พอ ฉะนั้นทองคำมันจึงเป็น

สินทรั พย์ ที่ซัพพอร์ต ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ

2. สินทรั พย์ทางเลือก และสามารถกระจ ายความเ สี่ ย งได้

นั่นเพราะการถือทองคำไว้ เพราะเผื่อวันที่หุ้ นตก จะได้อุ่นใจอยู่เสมอ ความสี่ ยงที่ว่านี้

มันเป็นความเสี่ ยงของค่าเงิน มีหลายๆ ประเท ศเก็บสำรอง ทอ งคำไว้

ไว้ใช้ป้ องกันการเกิดวิกฤ ตทางการเงิน คนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลยนะ ที่ซื้ อทองเก็บไว้

เพื่อลงทุ นทั้งยังกระจายความเสี่ ยง ของสินทรั พย์อื่นๆ ด้วย เช่น หุ้ นตราส ารห นี้ พั นธบั ต ร

เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดวิ กฤตสินทรั พย์ที่ลงทุน ตัวใดข าดทุนจะได้มีทอง

ไว้เป็นหลักประกั นได้ นั่นเพราะราค าทองไม่เปลี่ยนไปตามราค าสินค้ าอื่น

ทีนี้มันก็จะทำให้เรา มั่นใจ อุ่นใจได้ว่า มีเงินสำรองไว้ในย ามฉุ กเฉิ นไง

3. ป้องกั นเงินเฟ้ อ

ข้าวของแพงขึ้นทุกวัน เงินเก็บแทบไม่เหลือให้ใช้ในแต่ละเดือน อัตราเงินเฟ้ อถือว่า

เป็นศั ต รูตัวฉก าจที่ทำให้เงินมีมูลค่าน้อยลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้ อ

ก็แปลว่าสินค้ า บริการต่างๆ จะมีราค าแพงกว่าเดิม ดังเช่นเมื่อ 3 ปีก่อนนั้น ราคาก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท

ทุกวันนี้ล่ะ 40 ถึง 50 บาทไปแล้ว นี่แหละ จะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีจนไม่พอใช้

ในวัยเกษียณ แต่กลับกัน ทองคำเขาสามารถป้ องกันความเสี่ ย ง ของอัตร าเงินเฟ้ อได้ดี

เพราะราคาทอง จะไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้ า ยิ่งเงินเฟ้ อสูง ทองจะยิ่งสูงตามด้วย

4. สำรองการเงิน ไว้ใช้ย ามฉุกเ ฉิ น

ทุกวันนี้เราเห็นเหล่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำทองมาข ายกัน เพราะค่าใช้เรื่องเรียนของลูกๆ ค่อนข้างสูง

พ่อแม่ที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆ เขาก็ได้ทองคำนี้แหละ มาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงแบบนี้ไปได้

ทั้งนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเ ห ตุ ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ยที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก

จนส่งผลให้เงินหมดไป และยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ แบบนี้เงินเก็บคงไม่เหลือแล้ว

5. ใช้จ่ายในย ามเจ็ บป่ ว ย

อย่างพวกค่ารั กษาพ ย า บา ล เป็นหนึ่งรายจ่าย ที่คนทุกวัยต้องนึกถึงเอาไว้นะ เพราะมันจำเป็นมาก

โดยเฉพาะวัยเกษียณ ที่มีอายุมากแล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดี โอกาสเกิดโ รค ร้ า ยก็มากขึ้น

เพราะงั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บาง โ ร คก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ประกั นสุขภาพหรือประกั นสังคมอาจจะช่วยเราได้ แต่คงไม่เต็มที่หรอก เราจึงควรมีเงินเก็บเอาไว้ไง

6. ใช้เป็นของขวัญลูก หรือใช้สำหรับวันสำคัญต่างๆ

หลายๆคนเขาก็เก็บทองไว้เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกๆหลานๆ บ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง

หรือให้เป็นของขวั ญกับคนที่เรารัก และเขาก็นำทองเหล่านี้

ไปต่ อ ยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

7. ใช้แทนการออมเงินก็ได้ ใครที่แบบว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทนก็น่าสนนะ เพราะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง

ที่ถูกนำมาใช้ในการเก็บเงิน และสำหรับผู้ ที่เก็บเงินไม่อยู่นั้น การเก็บทอง

แทนก็เหมือนกับการฝากเงิ นประจำกับธนาค ารนั่นแหละ เพียงเราเปลี่ยนจากสะสมเงิน

เป็นการสะส มทองแทนนั่นเอง โดยจะใช้โปรแกร มออมทอง ก็คือทะยอยซื้ อสะส มทุกเดือน

เราจะได้ราค าแบบเฉลี่ยกันไป พอเราออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้

กับตัวเอง หรือข ายคืนเปลี่ยน เป็นเงิน มันก็ทำได้นะเออ..