ข้อคิดคติเตือนใจ

ในยุคสมัยนี้ คนชอบใช้เงินเกินตัวกินหรูอยู่แพง แต่เอาตัวไม่รอด

มันคืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่คนในยุคนี้มักจะเป็นกัน เพราะคนสมัยนี้ ส่วนมากนั้นชอบใช้เงินฟุ่มเฟือย

อวดรวยกัน ทั้งๆ ที่ตัวเองร ายได้น้อย มักจะแสดงถึงความมั่งมี ปิดบังความจริงเอาไว้

ฉะนั้น วันนี้จึงนำบทความดีๆ เพื่อช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ ให้กลับมาถูกที่ถูกทาง

หากคุณมีเงินเดือน 15,000 เดือนๆ นึงทำงาน 22 วัน ทำงานวันละ 8 ชั่ วโมง

เดินทางไปทำงาน ไป-กลับก็ราวๆ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมง (นั่นเท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมง)

ทีนี้คุณจะมีค่าแร งคิดเป็นรายชั่ วโมงละ 68 บาท คิดเป็นตัวเลขกลมๆ 70 บาท/ชั่ วโมง นั่นเอง

หากคุณกินกาแ ฟแก้วละ 140 บาท แปลว่าคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง

เพื่อกาแ ฟแก้วนั้น หากคุณกินบุฟเฟ่มื้อละ 350 บาท คือคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง

เพื่อบุฟเฟ่มื้อนั้น หากคุณซื้อโทรศั พท์เครื่องละ 30,000 คือคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมง

เพื่อมือถือ และหากคุณซื้อกระเป๋ าแบร น ด์เนม 70,000 บาท เท่ากับว่าแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมง

เพื่อกระเป๋าใบนั้นๆ และอายุเฉลี่ยๆ ของคนเรา จะอยู่ที่ราวๆ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมงนั่นเอง นอนวันละ 8 ชั่ วโมง

เราจะเหลือชีวิต ที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอน อยู่ประมาน 408,800 ชั่ วโมง และแต่ละชั่ วโมง มันก็ถูกใช้ไปแลกกับอาหาร

สิ่งของต่างๆ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ มากมายเพื่อตอบสนองตัวเองเท่านั้น หรือบางครั้งแค่เพื่อต้องการให้มีหน้ามีตาในสังคมเท่านั้น

แต่ทีนี้ เราไม่ได้บอกว่า ห้ๅมซื้อห้ๅมฟุ่มเฟือย เพราะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่คือ หากซื้อน้อยลง

คุณก็จะมีเวลาใช้ ไปกับสิ่งที่รักคนที่รักเพิ่มมากขึ้น บนความพย าย ามเท่าๆ เดิม ฉะนั้นแล้วคิดก่อนซื้อดีกว่าไหม

แม้คุณมีเงินมากหรือน้อย มันไม่สำคัญ ที่สำคัญ คือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นใน กๅแฟแพงๆ

กระเป๋าแบ ร นด์หรู รถหรู ที่ต้องผ่ อนไปทุกๆเดือน เพราะของเหล่านี้ ดูดี ดูเท่ก็จริง แต่ถ้าความสามารถ

และร ายได้เรายังไม่พอขนาดนั้น เพราะงั้นจึงอย่ าใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือย แล้วไม่เ ดื อ ด ร้อนมันก็มีมากมาย

เพราะเขามีกำลังซื้อไง แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แบบนั้นไง ใหญ่ใจโตเฉยๆ แต่ไม่มีเงิน

และความเชื่อมั่นในตัวเอง ของคุณจะเป็นตัวกำหนด ว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นใน อะไรสักอย่างมั้ย?

กล้าที่จะเดินสวน ทางกับแนวคิดส่วนใหญ่หรือไม่ หากคุณไม่กล้าเชื่ออะไรเลย คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไร

เมื่อไม่ได้เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกสิ่งนั้นยังคงเป็นไปแบบเดิม ตามเดิมแบบที่กระแ สสังคมนำพาไป

ขอบคุณ b e a u t i i n f o . c o m