ข้อคิดคติเตือนใจ

7 เรื่อง ที่ทำให้คนเกรงใจและเคารพคุณจริงๆ

1. การมีความสุภาพ

หากมีคนพูดไม่ดีแสดงกิริย ามารย าทไม่ดีกับคุณคุณคงไม่ชอบ เหมือนกันนั่นแหละ การมีความสุภ าพ

นอกจากทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีแล้วมันยังสามารถสร้าง ความเคารพให้กับคุณด้วย

เมื่อเราอย ากให้คนอื่น พูดและทำดีกับคุณ คุณก็ควรทำแบบนั้นกับเขาก่อน

2. การเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่น

ก็เพราะเราเอง อยู่ร่วมกับคนอื่น การเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่จำเป็น

แม้ความคิดของผู้อื่นอาจไม่เข้าหูบ้ าง แต่การเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่นยังสามารถ

เพิ่มข้อมู ลให้กับตังเอง เพื่อนำไปตัดสินใจได้ ยิ่งหากคุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า

การรับฟังความคิดลูกน้อง อาจจะช่วยให้เราได้ นอกจากนั้น มันยังแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจพวกเขาด้วย

3. อย่ าให้ความโกรธคร อ บงำ

เมื่อไหร่ที่ต้องเผชิญกับผู้คนและปัญหา การระงั บอารมณ์ร้อนนั้น ความโกรธเป็นสิ่ง

ที่เราต้องควบคุมให้ได้ เพราะการควบคุมอารมณ์ และสติเป็นสิ่งที่จำเป็นหากคุณโกรธ

หรือหงุดหงิด ฉะนั้นลองหายใจลึกๆ หามุมสงบๆ ให้กับตัวเองบ้างก็ดี

เราอย่ าให้อารมณ์โกรธ อยู่กับคุณนานเกินไป เพรามันไม่ดีต่อคุณ

4. การทำตัวให้น่าเคารพ

เพราะก่อนที่จะให้ผู้อื่นเคารพ ก็ต้องทำตัวให้น่าเคารพก่อนสิ ยิ่งการอยู่ในสังคม

ที่ต้องเจอคนมากมาย การวางตัว เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เช่นถ้าคุณเป็นหัวหน้า

แต่คุณเม้าท์ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานไม่เคยฟังใคร เอาแต่พูดเรื่องของตัวเอง

สนใจแต่ประโยชน์มีปัญหาไม่เคยปกป้องลูกน้อง การกระทำเช่นนี้หากทำบ่อยๆ คงย ากที่ใครจะเคารพ

5. รู้จักช่วยผู้อื่น

เพราะคนเรา มักจะได้รับความเคารพจากคนอื่น เวลาที่เขาได้ช่วยเหลือ เมื่อมีคนมา ร้องขอ

ความช่วยเหลือ ไม่จำเป็นต้อง เป็นเรื่องใหญ่ๆ เสมอไปอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

ที่แสดงความใส่ใจ ต่อคนรอบข้าง สำหรับลูกน้องแล้ว บางทีเขาอาจอย ากแค่

ได้รับคำแนะนำดี เล็กๆ น้อยๆ เพื่อไปคิดงาน หรือแก้ปัญหา

6.คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

หลายต่อหลายครั้ง ที่การพัฒนาของทีมงาน เติบโตไปได้ช้า สาเหตหนึ่งก็เพราะหัวหน้า

ไม่กล้าที่จะเปลี่ยน ไม่ว่าจะวิธีคิดใหม่ๆ ความกล้าที่จะเรียนรู้ รับฟังปรับเปลี่ยน

มันอีกสิ่งที่จำเป็น ที่จะทำให้เราก้าวหน้า และการกล้าที่จะเปลี่ยน บางครั้ง

มันอาจนำไปสู่หนทางที่ดีกว่าได้ เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยน ไม่อย่างนั้นเราก็คงอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ

7.อย่าคิดแต่หาข้อแ ก้ตัว

เพราะหากคุณตัดสินใจ ทำอะไรสักอย่างแล้ว คุณต้องยอมรับในการตัดสินใจ

ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ คุณต้องไม่หาข้อแก้ตัว เพราะนั่นจะทำให้ใครๆก็ไม่เคารพคุณ

ถ้าคุณเกิดพลาด ในการตัดสินใจตอนไหน ก็ให้ยอมรับและหาทางออก แก้ปัญหา

ที่เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด เมื่อแก้ปัญหานั้นได้สิ่งนี้ จะเป็นตัวอย่ าง

ที่น่านับถือ แก่คนที่ ติดตามคุณได้เรียนรู้ต่อๆ ไปไงล่ะ

มาถึงตรงนี้แล้ว หากคุณอย ากให้คนอื่นเคารพคุณ คุณเองก็ต้องรู้จักเคารพตัวเองก่อน

เพราะถ้าต้องการให้คนอื่นทำดี ก็ต้องทำดี จริงใจกับคนอื่น ก่อนเช่นกันนะ

ขอบคุณ u n l o c k m e n