ข้อคิดคติเตือนใจ

4 ข้อ ที่ช่วยให้เลิกคิดมาก อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ใครๆ ก็คงจะเป็นกันอยู่ อาการคิดมากเนี่ย มันก็เป็นสาเหตุหลักๆ ที่นำพาโร คเครี ย ด

ปัญหาสุขภ าพต่างๆ เข้ามาหาโดยไม่รู้ตัว และหลายๆ คนมักจะมีอาการคิดเยอะ คิดซ้ำ ทั้งเรื่องราวในอดีต

ปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตแบบไม่รู้จบ มันเลยทำให้จิตใจอ่อนแอเกิดความวิตกเพิ่มมากขึ้น

แล้ววันนี้ ทางเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้ การปรับความคิดให้ดีขึ้นไม่ให้ ฟุ่ ง ซ่ าน

และยังสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันด้วย มาดูกัน

1. ปล่อยวางความคิดให้ได้

ถ้ารู้ตัวเราเป็นคนคิดมาก ให้ลองฝึกสังเกต สิ่งที่ตัวเองคิดดูสิ แล้วจากนั้นก็ปล่อยวางความคิด

ให้ผ่านไป ตั้งสติ นั่งสมาธิเป็นประจำ มันจะช่วยลดความกังวลทำให้เรากลายเป็นคนเลิกคิดได้

และก็ต้องเลิกหม ก มุ่นกับเรื่องที่ผ่านมา ทั้งในอดีตปัจจุบัน และอนาคต ให้เราคิดซะว่า

มันจะเกิดก็ต้องเกิด ทำใจเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับเรื่องต่างๆ เอาไว้

2. บันทึกความคิดของเราเอง

หากเราคิดว่าไม่สามารถจัด การความคิดของได้ ฉะนั้น จงใช้วิธีนำความคิดออกจาก หัวด้วย

การเขียนปัญหา หรือสิ่งที่กำลังคิด มากเรียงเป็นข้อๆ มันจะทำให้เราเห็นภาพรวม ของปัญหา

ได้ชัดเจนขึ้น เพราะมันจะช่วยทำให้จิตใจสงบ จะค้นพบวิธีจัดการความคิดอย่ างเป็นระบบ

ทั้งยังสามารถสรุปและพิจารณา ข้อผิดพล าดต่างๆ เพื่อหาทางรับมือได้ด้วย

3. หากิจกร ร มที่ผ่ อนคลายทำ

เราจงฝึกเบี่ ยงเบ นความคิดลบๆที่ทำให้คิดมาก ไปทำสิ่งที่สร้างความสุขแก่ตัวเองดูไหม

เช่น หาเวลาออกไปเที่ยว อ่ านหนังสือ ดูหนัง เพื่อไม่ให้ตอนที่เราว่างจมอยู่กับ ความฟุ้งซ่ าน

เลือกกิจกร ร มที่ใช้ทั้งร่ างก าย ใช้ความคิด และได้สานสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ด้วย

ทำให้ตัวเองสนุกสนานเข้าไว้ รับรองว่า จะไม่มีเวลามานั่งฟุ้งซ่ านแน่นอน

4. จงอยู่กับปัจจุบัน

เพราะว่าสาเหตุหลักของการคิดมาก คือการที่จิตของเราชอบ นึกถึงเรื่องราว ที่ผ่านมาแล้ว

แล้วก็คิดอย ากกลับไปแก้ไข หรือเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไปนึกถึงมัน จนทำให้เราไม่สามารถ

กำหนดจิตใจ ให้อยู่กับปัจจุบันได้ ห ว า ด ร ะ แ ว งไปต่างๆ นานาและทางที่ดีนั้น

จงหยุดคิดถึงเรื่องราวพวกนั้นซะ แต่จงทำทุกวันในปัจจุบัน ให้มีความสุขกันดีกว่า

เมื่อรู้ตัวว่าเป็นคนคิดมาก อย่ าปล่อยให้ความคิดพวกนั้นนำเราไปเจอแต่เรื่องลบๆ

ฉะนั้น มาปรับความคิดกันใหม่ทำจิตใจ ให้เบิกบาน ยิ้มสู้กันในวันต่อๆ ไป

ขอบคุณ t a g s i s