ข้อคิดคติเตือนใจ

จุดอ่อนเรื่องเงิน “ของผู้ชายกับผู้หญิง” จงรู้เท่าทัน

ทุกๆ คนย่อมมีจุดอ่ อ นทางการเงินและจะแบ่งออกเป็น ผู้หญิง และผู้ชายที่มีจุดอ่ อ นต่างกันออกไป

เพื่อให้ทุกคนนั้น ได้รู้และปรับเปลี่ยนจุดอ่ อ นนั้นๆ ให้มีสุขภาพทางการเงิน

ที่ดีขึ้นได้ในอนาคตได้ ฉะนั้น เรามาดูกันเลยว่า จะมีอะไรบ้าง

จุดอ่ อ นของฝ่ายหญิง

1.ไม่ใช้เหตุผล แต่กลับใช้อ ารมณ์ตัดสินใจ 

เพราะผู้หญิงเป็นเพ ศที่ใช้อ ารมณ์เยอะกว่าเหตุผลอยู่แล้ว ฉะนั้น เมื่อมีสิ่งอะไรมากระตุ้ นหรือยั่ วยุ

การตัดสินใจ จะทำให้พวกเขาซื้อได้ง่ายมากขึ้น และนี่จึงเป็นจุดอ่ อ นที่นักการตล าดมักหา กลยุทธ์ใหม่ๆ มา

2.แพ้สินค้ ารุ่ นพิเศษ จำนวนจำกั ด

อันนี้น่าจะทั้งหญิงและชาย ที่พวกเขาต้องการเป็นเจ้าของ

สิ่งที่พิเศษ ณ ตอนนั้น และต่างจากของอื่นๆ ที่เคยผลิตกันมา

3.แพ้แฟชั่น และระยะเวลา

ซึ่งจริงๆ การตามแฟชั่นเป็นเรื่องปกติ แต่บางคน ก็ตามแฟชั่นจนเกินงาม ขณะเดียวกัน จุดอ่ อ นที่

เกิดขึ้นบ่อยๆ ไม่แพ้กันคือ แพ้ระยะเวลา เช่น ประเภทสินค้ าที่ต้องโทรมา เวลานี้จึงได้สิ ทธิ์

เพราะหลายๆ คนซื้อของมาโดยไม่ได้เปรียบเทียบร าคา ไม่คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อแค่ไหน

4.เส พติ ดการชอปปิง

อันนี้ชัดเจนมาก เพราะสำหรับฝ่ายหญิงโร คเส พติ ดการชอปปิง ลักษณะของโร คนี้คือ

จะรู้สึกมีความสุขมาก กับการได้ซื้อข้าวของมากเกินความจำเป็น

พอเริ่มรู้สึกเสียใจ การซื้ อของก็กลับมา โดยคนเหล่านี้ จะเก็บของไว้โดย แทบไม่ได้ใช้อะไร สิ้นเปลืองมากๆ

5.แ พ้ป้ายลดราค า ไม่ก็พวกของแถ ม

เห็นป้าย S a l e เมื่อไรจะไม่สามารถคุมตัวเองได้ กลายเป็นต้องซื้ อทันที ไม่ว่าจะเป็นการลดจากราค าที่เพิ่มขึ้น

หรือเป็นของที่ซื้อไป ก็ไม่ได้ใช้ ทั้งนี้ยังแพ้ของแถ ม คืออย ากได้ของแถ มไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง

กล่องอเนกประสงค์ กระติกน้ำร้อน เป็นต้น บางครั้งของเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีคุณภาพดีอะไรหรอกนะ แค่ทำให้เราอย ากได้เฉยๆ

6.กลัวจนปิดโอกาสลงทุ นไปเลย

เพราะความขิ้กลัว และความกังวล มันมักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พื้นฐานของผู้หญิงที่รอบคอบ และระมัดระวังสูง

เหมือนจะเป็นจุดแข็ง แต่หากมันเกินพอดี มันก็กลายเป็นการตัดสินใจช้า

บางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ จากนั้นมันก็เป็นความกลัว จนปิดโอกาสที่เราจะลงทุ น

จุดอ่ อ นของฝ่ายชาย

1.จ่ายเพื่อการสังสรรค์

ผู้ชายมักติด นิสัยชอบสังสรรค์กับเพื่อน เข้าสังคม แล้วค่าใช้จ่ายต่อครั้ง มักจะค่อนข้างสูง

เมื่อเทียบกันแล้ว สำหรับการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ ฝ่ายชายจะมีเยอะกว่า และจะสิ้นเปลืองมากกว่า

2.จ่ายเพื่อทันสมัย

เพราะนอกจากนี้ยังต้องการ การยอมรับในกลุ่มเพื่อนว่าใช้ของทันสมัย เช่น โทรศั พท์รุ่นใหม่

หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ในแบบที่คนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันงี้

3.เขายอมจ่าย เพื่อให้คนอื่นยอมรับ

เพราะส่วนมากเป็นการจ่าย เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้หญิง เช่น ออกค่าตั๋ วหนัง อาสาจ่ายค่าอาหาร

พาไปเที่ยวต่างๆ ก็ถ้ามันเป็นครั้งคราว มันคงไม่กระทบกับเงินตัวเองนัก แต่โดยทั่วไป

ช่วงแรกของความสัมพันธ์ ก็คงจะเกิดขึ้นบ่อยอยู่นั่นแหละ อาจจะทุกวัน ย าวนานเป็นปีๆ

4.ไม่ต่อรองร าคา และจ่ายเงินไปกับของชิ้ นใหญ่ 

สิ่งนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆ ในฝ่ายชาย คือการซื้อของไม่สื บราค าก่อน ชอบก็ซื้อเลย

ทีนี้โป รโมชั่ นและของแถ ม มันใช้ไม่ได้ผลกับผู้ชาย ทั้งนี้ยังชอบซื้อของชิ้นใหญ่ๆ

ที่ต้องใช้การตัดสินใจ ทำให้เงินหมดไปกับของไม่กี่ชิ้น ทำงานมาตั้งนาน

แต่เงินมีไม่ เพราะหมดไปกับของแพงๆ เหล่านี้

ที่กล่าวมานั้น เป็นจุดอ่ อ นทางการเงิน ของทั้งสองฝ่าย ที่บอกได้ว่า ไม่น้อยหน้ากันเลย

และถ้าคุณเอง พบว่าตัวเองมีจุดอ่ อ นตรงไหน ก็ต้องกำจั ดตรงนั้นออกไปนะ เพื่อสุขภาพทางการเงิน ที่ดีของคุณเอง