ข้อคิดคติเตือนใจ

10 คำพูดที่ดี พูดแล้วดีต่อชีวิต นำพาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

ให้เราจำไว้เลยนะว่า ความคิดนั้นมีความสัมพันธ์กับคำพูดมากๆ เพราะงั้นเวลาจะพูดอะไรออกมา

คิดก่อนพูดจะดีมาก เพราะมันจะสะท้อนกลับไปที่ความคิดให้เราคิดในสิ่งที่ดีๆ

ก่อนพูดมันออกมา เพราะฉะนั้น คำพูดดีๆ ต่อไปนี้ ก็จะช่วยให้ชีวิต ไปในทางที่ดีได้ด้วยนะ

คำพูดว่า “รัก”

คำนี้ เป็นคำที่ทำให้โลกงดงาม น่าอยู่มากๆ ที่สามารถบอกใครต่อใครได้ แล้วมัน

จะส่งพลั งให้กับทุกคน รวมถึงเราเอง แต่อย่ าลืมพูดคำว่า รักด้วยความจริงใจ

อย่าพูดส่งๆ โดยเฉพาะในครอบครัวพูดให้ได้ทุกวัน บ่อยๆ จากนั้นชีวิตจะดีขึ้นเอง

คำพูดว่า “ขอเวลาหน่อย”

เพราะการขอเวลา คือการต่ อรองในกรณีที่ เราไม่อาจทำงานให้เสร็จ ตามที่คิดกันไว้

และยังหมายรวมไปถึงการใช้คืนห นี้สิน การขอเวลาเป็นการเผชิญ

หน้ากับความจริงอย่ างกล้าหาญ และมีความรับผิดชอบมากๆ ด้วย

จงฝึกพูดพูดคำๆ นี้ แต่อย่ าให้บ่อยจนเกินไป เดี๋ยวจะกลายเป็นผลัดวันประกันพรุ่ง

คำพูดว่า “ขอโทษ”

คนส่วนมากมักเขินอายกับคำนี้ โดยเฉพาะ กับคนใกล้ตัว ที่ไม่เอ่ยคำขอโท ษกับคนรอบตัว

ทั้งที่ความจริงคำๆนี้จะช่วยประสาน รอยร้ าวภายในบ้ านได้ดี

เมื่อเราเอ่ยคำว่าขอโทษ เราจะรู้สึกสบายใจอีกด้วย แค่อย่ าพูดพร่ําเพรื่อเกินไป

มันจะกลายเป็นดูน่ารำค าญได้และดูไม่จริงใจได้

คำพูดว่า “คุณเก่งจริงๆ”

เพราะการชื่นชมผู้อื่น ในเรื่องความสามารถที่เขามีนั้น ต้องชื่นชมด้วยความจริงใจ

แสดงถึงความจริงใจ มันจะช่วยสร้างมิตรภาพช่วยฝึกตัวเรา

ให้ถ่อมตนเป็นที่รักของใครๆ ทีนี้อะไรก็จะดีไปทุกอย่าง

คำพูดว่า “ขอบคุณ”

การพูดจาขอบคุณใน ไม่ว่าเราจะอยู่สถานะไหน จะทำให้เราเป็นคนน่ารัก คนอย ากคบหา

แล้วคนที่ได้รับคำขอบคุณนั้นไป จะรู้สึกดีมากๆกับเรา เพราะเขาเองก็จะรู้สึกว่าได้

เป็นผู้ทำในสิ่งดีๆ ออกไป จึงมีคนมาพูดว่า “ขอบคุณ” ไงล่ะ

คำพูดว่า “ฉันเป็นคนดี”

เพราะเรามักได้ยินคำนี้บ่อยมาก “ฉันไม่ได้เป็นคนดี แต่” นั่นไม่ถูกต้อง

เรากำลังไม่เชื่อในตัวเอง และคำๆ นี้เราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟัง แค่พูดกับตัวเองบ่อยๆ

ว่าเรา “ฉันคนดี” ทีนี้จิตใต้สำนึกของเรา จะจดจำสิ่งนี้ แล้วก็จะปรับปรุง

ตัวเองให้เป็นคนดี พอเรารู้สึกว่าเราเป็นคน เราก็จะสร้างปัญหาให้ตัวเองน้อยลง

คำพูดว่า “ฉันทำได้”

เราเองก็จงเชื่อมั่นขจั ด ความไม่มั่นใจออกไปด้วย คำนี้เพราะหากพูดมันออกมา

เราก็จะทำมันให้ดีที่สุดจนได้ เพียงเราเชื่อว่าทำได้เราก็ต้องทำได้ เราทุกคนทำได้

แค่เชื่อมั่นในตัวเอง วิธีบริหารความสุขง่ายๆ ใครก็ทำได้ จริงมั้ย!

คำพูดว่า “ฉันจะพย าย ามนะ”

การที่มีความพย าย ามนั้นเป็นสิ่งที่ดี ความพย าย ามนั้น สำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิต

และมันบอกถึงการมีความหวังเสมอ เมื่อไรที่เราพูดออกมาว่าจะพย าย ามต่อไป

มันจะเกิดพลั งไม่ท้อแท้พย าย ามให้ถึงที่สุด จะช้าหรือเร็วนั้น ยังไงก็อย่าละความพย าย าม

คำพูดว่า “ไม่เป็นไร”

เพราะการยกโทษให้คนอื่น คือการสร้างมิตรอย่างหนึ่ง และการยกเอาความยุ่งย ากในใจ

ออกไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่าง การให้อภัยใช้ได้กับทุกคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ให้อภัยแล้วจะกลับไปเจ็ บแบบเดิมหรอกนะ ถ้าคนนั้นทำร้ ายเราเราก็ถอยออกมาจะดีกว่า

คำพูดว่า “รบกวนช่วยหน่อยสิ”

เพราะการขอความช่วยเหลือ จากคนอื่นสักนิด มันจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่

และทำให้งาน ที่ต้องทำร่วมกันประสบความสำเร็จได้ไม่ย าก

ถ้ารู้สึกว่าต้องการความช่วยเห ลื อจากใครแล้วล่ะก็ ก็ต้องเอ่ยปากออกมาบ้างสิ

ขอบคุณ c o s me n et