ข้อคิดคติเตือนใจ

ถ้าเป็นผู้ใหญ่มากพอ 10 สิ่งนี้ คุณจะเลิกสนใจ

1. เลิกตัดสิน

เราทุกคนต่างมีวิถีของตัวเอง มีเหตุผล มีการตัดสินผู้คน ตามบรรทัดฐาน ทำให้เราไร้

ซึ่งอำน าจที่จะมองเห็นตัวเองแล้ว ฉะนั้นจึงต้องเอาแต่ คอยชี้นำความคิด

ที่เรามีต่อคนอื่น ซึ่งอาจไม่ได้ เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปหรอก แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้อะไร

ให้ดีขึ้นเลย ฉะนั้นต้องโฟกัสแค่ตัวเราเองเท่านั้น และรับผิดชอบต่อสิ่ง

ที่เราทำได้ แล้วผู้คนรอบข้าง จะปฏิบัติกับเรา ตามที่เราปฏิบัติต่อเขานั่นแหละ

2. เลิกวิ่งตามความสุข

เราก็นิ ย า ม ความสุขต่างๆ นาๆ ไว้ไกลเกินกว่า ที่ควรจะเป็น เช่นว่ากำหนดว่าต้องประสบความสำเร็จ

มีเงินทอง บ้าน รถ ที่มากๆ ชีวิตจึงจะมีความสุขวิ่งไล่ไขว่ คว้าหาความสุขนอกกายอยู่นั่นแหละ

ทั้งที่สามารถหา ได้จากอะไรรอบๆ ตัวในทุกวัน เช่น พระอาทิตย์ขึ้นย ามเ ช้ า

กาแฟหอมกรุ่น เสียงหัวเราะของคนรอบตัว เมื่อเราสามารถชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่ได้

แล้วความสุขเล็ก ๆ น้อยๆ ก็เกิดขึ้นได้ทันที ในขณะที่เราชื่นชมมันไงล่ะ

3. ไม่พย าย า มทำให้คนอื่น ต้องพอใจกับการทำกระเรา

การที่เราไปกังวลว่า คนอื่นจะไม่ชอบเรา มันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์มาก เราต่างก็ผิ ดหวัง

เพราะคาดหวังว่า คนอื่นจะทำแบบที่เราทำกับเขา เพราะงั้นเราจึงทำดีกับคนอื่น

เพราะคาดหวังให้คนอื่นมาดีด้วย และนั่นคือ สิ่งที่สร้างความไม่เป็นอิสระกับตัวเองซะแล้ว

ควรเคารพตัวเองให้มาก แคร์สิ่งที่ตัวเราเองต้องการ โดยที่ไม่ได้ทำ ให้ใครเดื อ ดร้อน

เพราะเราทำให้ทุกคนพอใจตลอดไม่ได้ คนที่เราควรแคร์ คนๆ นั้นคือเราเองนั่นแหละ

4. ความสมบูรณ์แบบ อย่าคิดไปคาดหวังมัน

คุณไม่จำเป็น ต้องไขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบ เพราะมันไม่มีอยู่จริงเลย เอาจริงๆ นะมันเป็นเพียงภาพลวงตา

ในแง่หนึ่ง มันอาจทำให้คุณมีแร งที่จะพัฒนาตัวเอง อีกแง่มันก็สร้างความกดดัน

และความรู้สึก ไม่ดีพอ ให้กับเรา เพราะงั้น ลองเปลี่ยนแนวคิด จากการต้องทำทุกอย่าง

ให้สมบูรณ์แบบ เป็นทำทุกอย่างให้ดีเท่าที่จะทำได้จะดีกว่ามั้ย ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหน

นั่นคือสิ่งที่ดี ที่คุณทำไมมันได้ จงภูมิใจจงชื่นชมกับมันเห็นคุณค่า ในความมานะนี้

และมีความสุขกับมันยอมรับในความผิดพลาด เข้าใจว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง

จงเรียนรู้เพื่อจะเติบโตเราไม่เคยแพ้หรอกนะ เพราะบางครั้งเราชนะ แต่บางครั้งก็ได้เรียนรู้ ก็เท่านั้น

5. เลิกทำตัวยุ่ง

ทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงขึ้น สังคมทุกวันนี้ จึงผลักดันให้เราต้องรีบเร่งทำอะไรต่างๆ

ต้องทำอะไรให้เร็วตลอดเวลา เพื่อที่จะได้เริ่มทำงานใหม่ อย่างรีบเร่งอีกเช่นเดิม

เพราะกับดั กของค่านิยมของสังคม การเร่งรีบ กับทุกสิ่งใช่ว่าจะดีเสมอไป หลายครั้ง

ที่ยิ่งหั กโหมกลับทำให้ผลที่ออกมา ไม่ดีเท่าที่ควรลองหยุดพักบ้าง ฟังเสียงร่างก า ย

ตัวเองกันดูสิ ว่าตอนนี้ มันอาจกำลังร่ำร้องด้วยความเจ็ บป ว ดอยู่ก็ได้ ผ่านอาก ารที่แสดงออกมา

เช่น การป่ว ยไ ข้ เ พ ลี ย สิ่งเหล่านั้น คือการประท้ วงของร่ า งก า ยของเราแล้ว

มันบอกว่าเราต้องหยุด ฉะนั้น ลองหาเวลาหยุด จากความรีบเร่งทั้งหลาย ไปใช้เวลา

กับสิ่งที่คุณรักหรือเที่ยวสถาน ที่ธรรมชาติๆ ให้จิตใจผ่อนคลาย สบายๆ บ้าง

เพื่อที่เราจะได้ช าร์จแบต ให้กับร่ างก า ย ให้กลับมายิ้มได้อีกครั้งไง

6. อย่าวิจ ารณ์ตัวเอง

เลิกโท ษตัวเอง ในสิ่งที่คุณทำไม่สำเร็จ จงให้อภัยและก้าวต่อทำความเข้าใจใ ห้ได้ว่า

ชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องได้ ในทุกสิ่งที่ต้องการเสมอไป แต่เราจะได้ ในทุกสิ่ง

ที่เราสมควรได้รับเท่านั้น แล้วนั่นคือเหตุผลที่คุณต้อง เห็นคุณค่าของตัวเอง

จงเชื่อมั่นว่า ตัวคุณเองมีค่าพอ ที่จะได้รับในสิ่งที่ดีเหล่านั้นได้แล้ว

7. เลิกกังวล กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

บางครั้งเราต้องยอมรับว่า อะไรๆ ก็ไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนหรอก

ไม่ว่าเราจะพ ย าย า มแค่ไหน อนาคตเป็นผล มาจากความคิด และการกระทำของปัจจุบัน

คุณต้องรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่คุณเลือกคิด เลือกทำ เพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องกังวล

ถึงอนาคตแค่เลือกคิด และทำปัจจุบันให้ดีก็พอ จากนั้นก็ปล่อยให้ จังหวะชีวิต ทำงานของมันเอง

8. หยุดเปรี ยบเทียบตัวเอง กับคนอื่นๆ

เราทุกคนต่างก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ความเป็นปัจเจก มันจึงมีเสน่ห์มากมาย

จินตนาการดูสิ ว่าหากทุกคนเหมือนกันไปหมด โลกใบนี้มันคงน่าเบื่ อ

และเพราะเราต่างกันนั้น การเปรียบเทียบมันจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็น เพราะตัวชี้วัด ความสุข

แต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้สังคมแห่งการแข่งขัน จะกดดั นให้เราเกิดความรู้สึก

ที่ต้องการจะเปรี ยบเทียบโดยไม่รู้ตัว แต่หากวันใดเราหยุดนิ่ง และระลึกรู้ได้ว่า

เราสามารถจะดีและมีความสุขได้ แบบที่เราไม่ต้องใช้ความตกต่ำ ของคนอื่น

เป็นเครื่องมือ และเมื่อนั้นแหละ ใจเราจะมีอิสระมากมาย ความสุขสงบใจ ก็จะเกิดขึ้นแล้ว

9. เลิกคิดไปเอง

คนเราน่ะนะ ก็มักจินตนาการ ในด้านลบๆ อยู่เสมอนั่นแหละ เป็นกลไกป้องกันตนเอง

ที่ติดอยู่ในตัวมาตั้งแต่อดีต หลายต่อหลายครั้งที่การคิดไปเอง ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไร

ทำให้ความสัมพันธ์กั บผู้คนรอบข้างต้องพัง บางทีเพื่อนร่วมงาน ที่ไม่ยิ้มให้เรา

อาจเพราะแค่เขาขิ้อาย ไม่ใช่เพราะเขาหยิ่ ง บางครั้งการที่แฟน ไม่ตอบแช ทอาจเพราะเขางานยุ่ง

เราไม่สามารถล่วงรู้ทุกเรื่องในใจเขาได้หรอก “เขามีเหตุผลของเขาเอง” เราแค่ต้องเปิดใจให้กว้าง

ปล่อยวางการคิดไปเองเหล่านี้ซะ ไม่ต้องเอาใจไปผูกติดกับความคิดมาก

10. เลิกบ่น สิ่งรอบๆ ตัว

การบ่น มันคือการเสียเวลามากกว่า ไม่ว่าคุณจะบ่นอย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

อะไรได้หรอก และอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไปแล้ว คุณอาจทำให้คนอื่นรู้สึกผิดได้

แต่คุณไม่สามารถทำให้ตัวเองดีขึ้นได้ จากการกระทำไร้สุขนี้เช่นนี้ และหากคุณเอาแต่บ่น

ทุกสิ่งที่ไม่พอใจ แล้วชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างไร ฉะนั้น ลองเปลี่ยนมาเป็น มองข้ามมันไป

หยุดที่จะให้ความสนใจช ทีนี้ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากคุณเปลี่ยนพฤติกร ร มไปแล้ว

ขอบคุณ คุณดารัณ พันส ว ะ นัด