ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธีฝึกตนให้เป็นคนใจเย็น แล้วจากนี้จะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

1. การฝึกสมาธิ

มันจะทำให้ใจสงบขึ้น ไม่ว่าจะนั่งสมาธิ หรือเดินสมาธิก็ได้

เมื่อมีสมาธิก็มีสติก็เกิดปัญญา เวลาเกิดปัญหา เราจะหาทางออกได้เสมอ

2. เมื่อตื่น ก็ให้ตื่นอย่ างมีสติ

ดีกว่าจะตื่นมาแล้วเช็ คข่าวส าร จากโซเชียล เป็นสิ่งแรกของวัน

เราลองมาให้เวลาตัวเองซัก 5-10 นาที ทำสมาธินิ่งๆ

ก่อนจะรับข่ าวส ารต่างๆ เพื่อให้การเริ่มต้นวันใหม่ เป็นไปอย่ างมั่นใจ

3. จงปล่อยวาง อย่ายึดติด

เรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ก็เป็นเพราะคนเรามีอัตตามากไป

ถ้าเราลองเปลี่ยนความคิด ไม่ยึดติดกับตัวตน ให้เราคิดว่าสุดท้าย

วันหนึ่งเราก็ต้องแต ก ดั บส ล ายไป วนเวียนเป็นวัฏจั กร

ไปเรื่อยๆ ฉะนั้นหากเรายอมรับกับวัฏจักรไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น

4. ทำงาน ก็ให้มีสติ

เพราะท่ามกลางมรสุมงาน หรือการติดต่อผู้คนตลอดวัน

เราก็สามารถฝึกสติ ให้รู้ตัวได้ง่ายๆ แค่หลับตาลง หายใจเข้า ออก ลึกๆ สัก

5 รอบ โดยให้สติตามลมหายใจของเรา โดยไม่คิดเรื่องอื่น

จากนั้นค่อยกลับไปโฟกัส กับงานตรงหน้าใหม่ แล้วคุณจะทำมันได้ดีขึ้น

5. เมื่อกิน ก็ให้กินอย่ างมีสติ

และบางครั้ง เราก็ทานไปด้วย คุยโทรศั พท์ไปด้วยงี้ หรือไถจอมือถือไปด้วย

แล้วจำได้ไหม ว่าครั้งสุดท้ายที่ทานอาห ารทีละคำ

รับรสช าติดีๆ แล้วขอบคุณอาห ารมื้อนั้น คือเมื่อไหร่ ยังจำได้ไหม

6. เวลาเดิน ก็ให้เดินอย่ างมีสติ

เดินไปข้างหน้า ด้วยความรู้สึกขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่ าง

ของคุณที่ยังมี กำลังมากพอให้สามารถเดินได้

ขอบคุณถนน ที่สะดวกสบายจนเดินก้าวไปข้างหน้าได้

และเดินด้วยใจ กรุณาด้วยความรู้สึก อย ากสร้างแต่ รอยที่งดงาม ให้กับโลก

7. สนทนา ก็ให้มีสติ

เมื่อฟังก็ให้ฟังอย่ างตั้งใจ ฟังโดยไม่คิด ตัดสินคนอื่น

เปลี่ยนสภาพตัวเอง ให้เป็นเหมือนภาชนะ ว่างเปล่าเข้าไว้

ที่พร้อมรับฟังบุคคลตรงหน้า สื่อส ารด้วยความรัก ด้วยความหวังดี

ที่อย ากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สร้างความหมายดีๆ ให้ระหว่างกัน

8. นับหนึ่ง ให้ถึงสิบ

เมื่อเวลาที่เราโกรธใคร ให้ลองนับหนึ่งถึงสิบดูนะ หรือจะนับถึงร้อยก็แล้วแต่เรา

เพราะการนับเลข จะส่งผลให้เรามีสมาธิมากขึ้น มีเวลาไตร่ตรอง

คิดถึงสิ่งที่ผู้อื่นทำกับเรา และสิ่งที่เราเอง กำลังคิดทำด้วย จะทำให้เรามีสติมากขึ้น

9. เอ่ยคำขอโทษ

ถ้าเราทำผิดการใช้คำว่าขอโทษ ถือเป็นเรื่องธรรมดามาก ไม่ใช่เรื่องย ากอะไร

หากเราจะต้องเอ่ยคำขอโทษ เพราะคำนี้ไม่ได้ทำให้ ศักดิ์ศรีของเราลดลงเลย

แต่เป็นการรู้จักยอมรับ ในสิ่งที่ตนเองผิด ทั้งยังจะทำให้สถานการณ์

ที่มันกำลังเล วร้ ายอยู่นั้น คลายลงได้โดยเร็ว

10. คิดมากไปไหม

คิดมาก มันก็คือส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดโร คเครี ย ด ยิ่งอากาศร้อนๆ เนี่ย

ยิ่งเหตุการณ์อะไรๆ ก็ไม่เป็นใจด้วยแล้วยิ่งทำให้ร้อนรน จนไม่เป็นอันกินอันนอน

ฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากความคิดเรื่องแ ย่ๆ เปลี่ยนเป็นคิดเรื่องดีๆ บ้ าง

มันจะได้เป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา แค่คิดดี ทำดี เท่านี้ชีวิตเราก็จะดี

ขอบคุณ t a i b a n n