ข้อคิดคติเตือนใจ

ออมเงินได้ไม่ยาก แม้เงินเดือนน้อย ตั้งใจทำก็มีเงินเก็บเหมือนกัน

ใครๆ ก็ฝันไว้ว่า ต้องการมีเงินเก็บสักก้อนไว้ใช้เพื่ออนาคต หรือไม่ก็เพื่อความตั้งใจ

บางอย่ าง แต่ว่านะ มันก็ต้องยอมรับว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเก็บเงินได้

บางเดือนแทบชั กหน้าไม่ถึงหลังก็มี และสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหา สำหรับการออมเงินเลย

เพราะทุกอย่ างขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งสิ้น หากเรารู้วิธีแล้วล่ะก็ รับรองได้ว่า ถึงเงินเดือน

จะน้อยนิด ก็สามารถออมเงินได้แน่ๆ ถ้าเรามีความพย าย ามมากพอ

1. ตั้งเป้าหมาย ให้ตัวเองมุ่งมั่น

แม้มีเงินเดือนน้อยแต่หากตั้งเป้าหมายต่างๆ ร่วมด้วยในการออม ก็จะช่วยให้คุณมีวินัยใน

การใช้เงินมากกว่าเดิม โดยคุณอาจลองตั้งเป้าให้ตัวเอง มีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้

จากนั้นก็ใช้เป้าหมายนั้น ผลักดันตนเอง อย่างเช่น อย ากมีเงินแสน

ใน 2 ปี หรืออย ากมีเงินล้านภายใน 10 ปี เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณ

มีกำลังใจในการออม แต่ว่าอย่ าให้กลายเป็น ความกดดันเกินไปนะ

เพราะถ้าเกิดปัญหาเงิน ไม่พอใช้มา อาจทำให้ แผนการออมของคุณพังเอาได้นะ

2. ใช้ตัวช่วย ทางการเงิน

และที่ว่านี้ก็คือ การใช้บริการทาง การเงินของธนาค าร อย่ างเช่น การเปิดบัญชี

ฝากประจำ 24 ถึง36 เดือน หรือบัญชีเงิน ฝากปลอ ดภ าษี เพราะนอกจาก มันจะช่วย

ควบคุมให้คุณ ต้องฝากเงินเข้าบัญชี เพื่อออม มันก็ยังทำให้ เงินทุกบาท

งอกเงยขึ้นมาเพิ่มได้อยู่ ถือว่าเป็นการลงทุ น ก็ได้เช่นเดียวกัน

3. จดบันทึก การ รับ- จ่าย เพื่อหารอ ยรั่ ว

การทำบันทึก รายรับ-รายจ่าย มันดีต่อการใช้เงินของเรามาก เพราะไม่ว่าจะมีรายรับ หรือรายจ่าย

ก็ต้องจดลงในบันทึกเรื่อยๆ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ในแต่ละเดือนได้เงินมาเท่าไรใช้ไปกับงอะไรแค่ไหน

แล้วพอเรารู้แล้วให้ รีบอุ ดรอยรั่ วตรงนั้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงให้มาก

ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด ทีนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินออม ได้ง่ายขึ้นไงล่ะ

4. หาร ายได้เสริม

แม้ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ได้เงินเดือนน้อย แต่หากมองหาช่ องทางทำร ายได้เสริม

ไว้เยอะๆ เราก็สามารถมีเงินเก็บ ได้เป็นกอบเป็นกำอยู่นะ ลองมองหาสิ่งที่ตัวเองสามารถทำ

ได้โดยไม่กระทบกับงานดูสิ แล้วนำร ายได้เสริม ที่ได้นั้น เก็บออมเพิ่มด้วย

และอาชีพเสริม ที่มนุษย์เงินเดือนทำได้นั้น ก็มีหลากหลาย เช่น ข ายอาห าร

ข ายเสื้อผ้าในวันหยุด หรือทำงานพ าร์ตไ ทม์ ทั้งนี้ก็อยู่ที่ความถนัด ว่าใครชอบอะไร

5. สร้างก ฎเล็กๆ ให้ตัวเอง

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรา เก็บเงินได้มากขึ้น เช่น

– ทุกครั้งได้ใบ 50 บาทมา ให้เก็บไว้ทันที

– เก็บเงินเพื่อออม เพิ่มอีก 20 % จากค่าใช้จ่าย ที่จ่ายไปนั้น

– เงินใช้ในแต่ละวัน แบ่ งเงินไว้เป็นถุงๆ เอาไว้

– แต่ละวัน เหลือเศษเหรียญกี่บาท จงหยอดกระปุกทั้งหมด

ที่กล่าวมานี้ทำให้คุณมีวินัยในการ เก็บเงินมากขึ้นและยังทำให้เรามองเห็น

เงินออมได้ชัดเจนกว่าเดิม อีกด้วยหรือลองเลือก วิธีเหล่านี้ไปใช้สักข้อก็ได้

6. แบ่งเงินออม ทันที เมื่อได้รับเงินเดือน

เพราะหากคิดว่าในระหว่างเดือนอาจเก็บเงินไม่ได้ แนะนำ ให้ออมก่อนใช้เลยทันที

โดยหั กเงินเพื่อเก็บสะสม เมื่อที่ได้รับเงินเดือนมา แบบนี้เราจะเก็บเงินได้อย่ างสม่ำเสมอทุกๆ เดือน

นอกจากนั้นยังควรตั้งก ฎให้ตัวเอง เอาไว้ด้วยว่า อย่านำเงินที่เก็บไว้มาใช้ เว้นแต่ว่ากรณีฉุก เ ฉิ น

เท่านั้น เราอาจจะเริ่มแบ่ งเงินไว้สำหรับออมสัก 10 % ของเงินเดือน และถ้าเราคิดว่าสามารถควบคุม

ค่าใช้จ่ายตัวเองได้แล้ว ทีนี้ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ก็อย่ าให้มากจนตัวเองไม่มีใช้ในแต่ละเดือนนะ

เพราะหากเงินในแต่ละเดือน ไม่พอใช้ล่ะก็ สุดท้ายก็ต้อง กลับมาใช้อยู่ดี

7. ต้องเริ่มต้นลงทุ น

เพราะถ้าการทำทุกวิธีแล้วรู้สึกว่าต้องการเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้ งั้นการลงทุ นก็ช่วยคุณได้

อย่ าคิดว่า การลงทุ นนั้นเป็นเรื่องของคน ที่มีร ายได้สูงเพียงอย่างเดียว เพราะยิ่งมีเงินเดือนน้อยเนี่ย

ยิ่งควรลงทุ น ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุ น มากมายหลายรูปแบบ ที่ใช้เงินเริ่มต้นเพียงหลักร้อย มาดูว่ามีอะไรบ้าง

– ส ล า กออมทรั พย์เริ่มต้น 20 บาทหรือจะหน่วยละ 50 ถึง100 บาท ก็มี

– พันธบั ต รรั ฐบาล หรือพันธบั ต รออมทรั พย์ มีหลายรุ่น ขั้นต่ำแค่ 100 บาท

– กองทุ นร วมส่วนใหญ่ จะให้ลงทุ นขั้นต่ำ 500 ถึง 1,000 บาท

แต่ก็มีบางกองนะ ที่มีแค่ 1 บาท ก็ลงทุ นได้เช่นกัน

– ออมหุ้ นเป็นการทยอยซื้ อ หุ้ นในทุกๆ เดือนและส่วนใหญ่ ขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท

แค่เรามีมีวินัยในการออมเงิน ไม่ว่าจะเงินเดือนน้อยหรือมากแค่ไหน

ถ้าตั้งใจที่จะออมจริงๆ รับรองว่า จะต้องมีเงินเก็บเป็นแน่แท้

ขอบคุณ k a p ook