ข้อคิดคติเตือนใจ

(เตือนสติได้ดี) อยากมีชีวิตก้าวหน้า อย่าหมิ่นเงินน้อย

ไม่มีใคร ไม่อย ากได้เงินเยอะๆ แต่ไม่ว่าเงินนั้นมันจะมากหรือน้อยก็ตามนะ ก็อย่าคิดหมิ่ น

เพราะในโลกของการทำงาน ก็ไม่ง่ายเลย ที่จู่ๆ เราจะได้เงินก้อนโต

แม้แต่คนที่ได้เงินเดือนมากๆ เป็น หลายหมื่นก็ยังต้องฝ่ าฟั นหลายอย่าง

เพื่อตำแหน่งและเงินเดือนที่มากขึ้น คนเรารู้ดีว่า งานไม่ได้หาทำกันง่ายๆ แล้ว

และก็รู้อีกว่าเงินก้อนโตนั้น ไม่ได้มาง่ายเช่นกัน แล้วเหตุล่ะ เราจึงหมิ่ นเงินเดือนจำนวนน้อยกัน

1. กับเรื่องเงิน บางครั้งก็เป็นการแบ่ งรับแบ่ งสู้ เรื่องของใจนั่นแหละ

เพราะการให้นายจ้าง ให้เงินน้อย ก็ไม่ได้แปลว่า ครั้งต่อไปจะไม่ได้เงินเพิ่มนี่

และการที่ลูกค้ าจ้างงานในราค าถูก เขาก็เห็นแก่เรา ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนไง

ไม่ก็มีงบจำกั ด เพราะการทำงานไม่ว่าจะสายงานใด ต้องใช้ใจแลกใจ ทุ่มเท เราเป็นฝ่ายร้อ งข อ

อย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าเงิ นจ้ างทำให้เรา อิ่มท้องได้ และการทำงานต้องใช้ความอิ่มใจ

เรายิ้มคนเดียว คงไม่ดีเท่าทำให้คนอื่นยิ้มด้วย เพราะทุกคนควรมีความสุขกับงานที่ทำ

2. หากเราทำงาน แล้วรู้สึกสนุก เงินเดือนจะเป็นเรื่องรองไปเลย เพราะเงินเดือนน้อย

ไม่ใช่สาเหตุสำคัญ เพราะที่ทำให้พนักงานนั้นลาออก คนอาชีพอิสระไม่กล้ารั บงาน

มันจะมาจาก คุ้มหรือไม่คุ้ม ต้องมีอ ารมณ์ร่วมไปกับมันด้วยน่ะสิ!

แล้วคนที่ลาออก จากงานส่วนใหญ่ จึงมักจะมีเหตุผลอื่นๆ ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเงินทั้งนั้น

อย่างเช่น ที่ทำงานไม่ปลอ ด ภั ย หรือเกิดความไม่เป็นธร ร ม ในที่ทำงานที่ตัวเองทำอยู่

3. การเริ่มที่เงินน้อย คือเครดิ ตอย่างหนึ่ง ทำงานอย่างตั้งใจ และจริงใจทั้งที่เงื่อ นไ ขจำกั ด

เป็นใครก็อย ากจ้างใช่มั้ยล่ะ และเผลอๆ อาจเพิ่มค่าจ้ างเรา เพราะเห็นแก่ ความอดทน

และความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราที่ทำให้เขาเห็น ไม่ก็บอกต่อ คนอื่น ว่าเราทำให้เกิดลูกค้ ามากขึ้น

นี่แหละบันไดสู่การเป็นเศ ร ษฐีที่หลายคนมองข้าม หากคิดหมิ่นเงินน้อยคุณจะมีวันหยิบ

จับเงินก้อนได้ยังไง ก็เหมือนกับการก้าวบันไดนั่นแหละ และคุณไม่มีวันขึ้นขั้นสูงได้

หากไม่ก้าวขั้นต่ำๆ ก่อน ฉะนั้นอย่าปิ ด กั้ น ตัวเองด้วยอคติที่มีเลย

4. งานบางตำแหน่ง บางครั้งดูเหมือนจะหนัก และไม่คุ้มเงินจ้ าง

แต่ลองดูให้ดีว่า เนื้ องานนั้น มันให้อะไรมากกว่าที่คิด และนิสัยเสี ยอย่างหนึ่งเลยนะ

ที่ทำให้คนเราพล าดอะไรดีๆ ไป คือ การมองอะไรที่ไม่ท ะ ลุ ป รุโปร่ง นี่เลยเป็นเหตุผล

ที่ไม่แปลกใจสักมากนัก ถ้าจะพบว่าคนที่หางาน ส่วนใหญ่จะมองที่เงินเดือนก่อน เป็นสิ่งแรก

จากนั้นก็ค่อยมองที่ขอบเขตการทำงานของตัวเอง ว่าต้องทำอะไรบ้าง เจออะไรบ้ าง

ฉะนั้นแล้ว เราอย่ าเหมารวมว่า เงินเดือนน้อย จะแปลว่าหน้าที่การงานง่ อ ย ไม่พัฒนาไปไหน

เราเองควรเปิดใจลุยดูบ้ าง แม้บางงานที่เราทำ อาจยังได้ประสบการณ์ไม่มาก

แต่มันก็คือประสบการณ์ ไว้สำหรับไปต่อที่อื่น เรียนรู้ได้มากๆ ได้หลายอย่างรอบตัว

แล้วเชื่อเถอะว่า การที่เราเสี่ ย ง มันไม่สู ญเปล่าแน่นอน

ขอขอบคุณ j e e b