ข้อคิดคติเตือนใจ

(ไม่ชอบเราหรอ) 3 วิธี เอาชนะคนที่ไม่ชอบ โดยไม่ต้องเหนื่อย

บนโลกก็มีคนมากมาย ร้อยพ่อพันแม่ แน่นอนว่าในชีวิคนเราทุกคน ต้องพบเจอกับคนประเภทที่

ชอบอิ จ ฉ าคนอื่น คอยจ้องจะเอาชนะไปซะหมด และการที่คุณลดตัวไปโต้ตอบพวกเขา

มันไม่ได้มีผลดีอะไร เพราะไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอะไรมาอธิบาย พวกเขาก็จะไม่เปิดใจ

รับฟังได้เลย เขาเพียงต้องการที่จะเอาชนะคุณให้ได้เท่านั้น เพราะเขาไม่ได้ต้องการข้อมู ลที่ถูกต้อง

แค่ต้องการเอาชนะคุณ เขาเพียงแค่อย ากเห็นคุณแ ย่ ลงหรือ กดคุณให้ต่ำลงไป กว่าเขา

มีหลักคิดดีๆ ที่เป็น “ก ฎธรรมชาติ” ที่เข้าใจง่ายๆ และมันจะช่วยให้คุณเอาชนะ

คนชอบอิ จ ฉ า นินทา ว่าร้ ายคนอื่นได้ จพมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

1. ลงมือทำบางสิ่ง เพื่อปกป้องตนเอง

เพราะว่าการที่ไม่ยอมให้น้ำล ายคนอื่นมาเป็น “ย าพิ ษ” ในใจคุณ ไม่ได้แปลว่าคุณยอมเป็น

พร มเช็ ดเท้าให้เขาหรอกนะ ให้ไตร่ตรองอย่ างดีในการที่ คุณจะได้ทั้งสองอย่ างก็คือ

1. มีเกร าะป้องกันจิตไม่ให้คิดลบและทุกข์ไปกับคนเหล่านั้น

2. มีแนวทางการป้องกั น เพราะเราต้องเป็นคนดีที่ “ฉลาดและมีไหวพริบ” และความสุขด้วย

2. เราเองอย่ าได้ลืมว่า คนที่อิจฉาคิดร้ าย เกลี ย ดคนอื่น มันก็เหมือน การที่เขาต กน ร กทั้งเป็น

เพราะใจที่ร้อนรุ่ม กังวล เครี ย ด นั่นแหละคือน ร กในใจของเขา ที่คอย กั ด กิ นใจ

ดั่งคำเขาว่า “สวรรค์อยู่ในอก น ร กอยู่ในใจ” เพราะงั้นอย่ าไปคิดแ ก้ แค้ น ปล่อยให้

“กฎแห่งก ร รม” ทำงานเอง ให้จัดการไปเองจะดีกว่า เพราะหากคุณตอบโต้เขากลับ

มันจะกลายเป็นว่า เป็น“ก ร ร ม” คุณไปด้วย มันไม่คุ้มเลย

3.อย่ าได้ถูกคนแบบนี้ล ากไปลงน ร กในใจกับเขา เพราะมีแต่ทุกข์กับทุกข์

เพราะคุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” เท่านั้น โดยต้องไม่ลงไป “ทุกข์” กับพวกเขา

หากคุณลดความสุขในใจของคุณ และมีความทุกข์เพิ่มขึ้น นั่นแปลว่าเขาชนะ

เพราะเราต้องมีหน้าที่ดูแล “จิต” และ “ใจ” ตัวเอง ให้มีความสุขไม่รุ่มร้อน ไม่กังวล

เราอย่ าลดความสุขตัวเอง ด้วยการคิดแ ก้ แค้ นพวกเขา ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ

ทำใจให้สงบ ให้สบาย แล้วจะไม่มีอะไรมาทำอะไรคุณได้ เหมือนคุณมี“เกราะกำบัง”

น้ำ ล าย ของคนอื่นคนที่อิ จ ฉ าคุณ มันทำอะไรคุณไม่ได้ เขา“ยิ่งหัวเสี ย” เพราะเรื่องที่

ทนไม่ได้คือเห็นคุณ มีความสุขไง จำไว้นะ การแ ก้ แค้ นที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จ ให้เขาเห็น

เพราะการที่คุณรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้น มีความสุขขึ้น มันหมายถึงเขายิ่งทนไม่ได้ เขายิ่งมีความทุกข์มากขึ้น

กลับกันหากเขาได้เห็นการ ที่คุณมีความทุกข์ร้อนใจ จะยิ่งทำให้เขา สะใจ ที่เห็นคุณเป็นแบบนี้

ทั้งหมดนั้นคุณคือคนควบคุมทั้งหมด เพราะความสุขอยู่ในใจ จะเป็นอย่างไรเรากำหนดได้

อย่ าลดตัวไปตอบโต้ คนชั่ วด้วย วิธีการแบบเดียวกัน ไม่งั้นเราจะไม่ต่างกับเขา

ขอบคุณ คุณ บัณฑิต อึ้งรั งษี