ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธีออมเงิน สู่ความมั่นคงทางการเงิน ทำได้ทุกคน

ใครก็ต้องการมีชีวิตที่ดี มีอิสระ และสิ่งที่สำคัญเลยคือมีเงิน

และเมื่อเราอย ากจะมีชีวิตที่ดี เราก็ควรรู้จักงาน รู้จักวางแผนการเงินเสี ยตั้งแต่ตอนนี้

1.การรู้เก็บ

ทั้งนี้ก็เพื่อวัยเกษี ยณเพราะถ้าไม่ได้เตรียมตัวไว้แน่เนิ่นๆ เนี่ยนะคงต้องทำให้

ชีวิตในวัยเกษี ยณลำบากเป็นแน่ แต่ไม่ได้หมายความว่า พอถึงวัยเกษียณ

จะไม่ต้องเก็บออมอีกต่อไปนะ เพราะเราต้องไม่ลืมว่า ชีวิตนี้ยังอีกย าวไกล

แล้วหลายคนมีอายุยืน ไปได้ถึง 70 80 ปีได้ ขณะที่บางคนย่ าง เข้าเลข 9

ยังแข็งแร งก็มีถมเถไป เพราะงั้นเก็ บก่อนใช้ เป็นสิ่งทีดีแล้ว

2.การรู้หา

เพราะช่วงต้นๆ ของการทำงาน เรายังมีเรี่ ยวแร ง มีฝันมากมาย จะทำอะไรก็ได้

ตามที่จินตนาการไว้ นอกจากแร งกายเรายังมีประสบการณ์ ที่เป็นประโย ชน์

ต่อคนอื่นๆ จึงสามารถหาร ายได้ จากการทำงานอื่นๆ

หรือธุรกิจอื่นๆ ไปพร้อมกันได้ การรู้จักหา ยังไงเราก็มีกิน

3.รู้ขย ายด อ กผล

เมื่อเรารู้วิธีที่เหมาะสมเงินก้อนนี้เนี่ย จะสามารถออกด อ กออกผล มาเป็นร ายได้

ให้เราทดแทนร ายได้ประจำที่ห ายไป ตอนวัยเกษียณได้ หรือเมื่อถึงวันที่ไม่มีแร ง

ในวันที่เราหาร ายได้ ได้แล้วจากการลงทุ นนั้นๆ ที่สามารถนำไปลงทุ นได้คือ

เงินก้อ นที่มีอยู่ หั กด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็น เงินสำรอง และภาระผูกพัน

เผื่อไว้ใช้ในตอนที่จำเป็น หรือเมื่อฉุ กเฉิ น อีกทางคือทุกครั้งที่มีร ายได้เข้ามา

ให้แบ่ งเงินนั้นๆ ออกเป็นส่วนๆ เอาไว้ แล้วแต่วัตถุประสงค์

โดยแบ่ งส่วนหนึ่งมาออม หรือลงทุ นให้สม่ำเสมอเอาไว้

4.การรู้ใช้

เพราะเราต้องวางแผนการใช้จ่าย ในแต่ละเดือนไปด้วย

หรือบางคนอาจวางแผนแต่ละปี ทำให้ชัดเจนไปว่า จะมีค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง

และเป็นเงินเท่าไร ต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผน รวมไปถึงการเตรียมเงินสด

สภาพคล่ องไว้ใช้ตอนฉุ กเฉิ นสัก 3 -6 เท่า วิธีควบคุมรายจ่ายให้เป็น

ไปตามแผนได้ดีคือ การจดบันทึกร ายได้ รายจ่าย เพราะการทำรายรับรายจ่าย

มันจะทำให้เรา ควบคุมการเงินของเราได้ดี

ขอบคุณ lam u n l a m a i