ข้อคิดคติเตือนใจ

3 เหตุผล ว่าทำไมทำงาน เงินเดือนออก แต่ไม่พอใช้เลย

เรียนจบมา แล้วมาทำงาน แต่ว่านะ เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมเงินเดือนไม่พอใช้ ไม่เหลือเก็บ

ทั้งที่ก็ได้เงินมากกว่า สมัยที่แบมือขอพอแม่ หรือว่าเพราะต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นหรอ

ทำงานไกลบ้ านหรอ แต่ก็ไม่ใช่เหตุผล ที่ทำให้เรามีเงินไม่พอใช้นะ

มันมีปัจจัยมากกว่านั้น เงินเดือนไม่พอใช้ จงตร วจสอบดูว่าวันหนึ่ง เราเองใช้จ่าย

อะไรไปบ้าง ลิสทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมา คุณก็จะเห็นถึงปัญหา

1. พฤติกร ร มการใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย

ถ้าเมื่อไหร่ ที่รู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายหมดไปกับอะไร เราก็ค่อยแก้ปัญหา โดยการปรับลดบางอย่ าง

ที่ไม่จำเป็น เช่น ตอนเช้าของทุกวัน ต้องกินกาแ ฟแก้ วละ 25-45 บาททุกวัน

อาจจะลดให้เหลือเพียงวันละแก้ว หรือจะให้ดีหากที่ทำงานมีน้ำร้อนซื้ อกาแฟ 3 in 1

มาชงก็ดีนะ ทีนี้เราลองมาคำนวนเล่นๆ กินปกติกาแฟ 2 แก้วต่อวัน ก็เฉลี่ ยวันละ 70

ทั้งหมด 24 วัน รวมเป็นเงิน 1,680 บาท แล้วทีนี้หากเราลดลง 1 แก้ว มันก็จะเหลือวันละ 1 แก้ว

ต่อวัน 45 บาท 24 วันทำงาน จะเป็นเงิน 1,080 บาท ประหยัดไปได้ 600 เชียวนะ

อันนี้ก็ลอง ไปปรับใช้กันดูนะ แต่คิดว่ามันจะทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้น

2. ไม่ควบคุ มความอย าก ในการใช้จ่าย

นี่แหละ คือปัญหา ความอย ากของคนเรา เป็นสิ่งที่ทำให้เรา มีเงินไม่พอใช้

เพราะเมื่อคุณอย ากได้คุณก็จะซื้ อ ซื้ อโดยใช้เงินสำหรับ ใช้ประจำวันที่มีอยู่

หรืออาจจะใช้เงินออมมาใช้ ทีนี้ก็จะไม่มีเงินพอใช้แน่ๆ การซื้ อของที่อย ากได้

หากคุณใช้เงินกินที่มีอยู่ มาซื้ อของที่อย ากได้ เดือนๆ นั้นคุณอาจจะไม่พอใช้

ทำให้อาจจะต้องหยิบยืมจากคนอื่น เพื่อเอามากินพอถึงเดือนถัดไป ก็ต้องใช้คืนเขา

ทีนี้เดือนถัดไปเงินไม่พอใช้อีกน่ะสิ เป็นแบบนี้เรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้น ใช้เงินที่หยิบยืมมาซื้ อ

เงินที่หยิบยืมมาในที่นี้ คือเงินที่ยืมเพื่อน หรือบั ต ร เครดิ ตเพื่อเอามาซื้ อของ

ที่ตัวเองอย ากได้ มันก็จะทำให้ในเดือนถัดไปนั้นเงินไม่พอใช้อีก

แล้วหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ อนาคตมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ แล้วทีนี้มันจะแก้ย ากนะครับ

3. การใช้บั ตรเครดิ ต และมักจะยืมเงินคนอื่นเป็นประจำ

เพราะเวลาอย ากได้อะไร ใช้จ่ายอะไรต้องพย าย ามใช้เงินสดนะ หรือบางคน

เถียงว่าไม่ใช้ไม่ได้เพราะ ต้องทำธุรก ร ร มทางการเงิน บนอินเต อร์เน็ ต

แต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วมีบั ต ร เ ด บิ ตที่จ่ายบนอิ นเตอร์เน็ ตได้แล้ว

อย่างพวกบั ตรบั ต ร บีเฟิสต์ของธนาค ารกรุงเทพ หรือบั ตรเดบิทของธนาค ารกสิกร

แต่ใครที่ยืนยันว่า จะใช้บั ตรเครดิ ต อันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าขอให้รู ดแล้วจ่ายให้หมดในทีเดียวนะ

อย่ าผ่ อนศูนย์เปอร์เซ็นอะไรเนี่ย ก็ไม่ต้องใช้คือพย าย ามเก็บเงินใช้เงินสด

เพราะผมเอง ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว เป็นหนี้บัต รไม่รู้ตัวเพราะผ่ อน โน่นนี่นั่น ใช้ๆไปก่อน

รู้ตัวอีกทีเงินเดือนไม่พอใช้แล้วไง เราควรใช้เท่าที่มี ไม่งั้นมันจะทำให้หนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แล้วเราเองนี่แหละจะจ่ายไม่ไหว ที่กล่าวมานี้ จะฝากถึง คนที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือเป็นวัยตั้งต้นชิวิต

คุณอย ากมีอนาคตที่ดี จงพย าย ามควบคุมการใช้จ่ายอย่ าใช้เงินเกินตัว

อย ากได้อะไรจริงๆ ให้คิดให้รอบคอบก่อนว่า หากได้มาแล้วมันมีประโยชน์อย่ างไรบ้าง

คุ้มไหมที่จะซื้ อที่สำคัญ ดูกำลังทรัพย์เราด้วย ว่าพอได้มาแล้ว เราจะมีพอกิน

พอใช้ไหม ไม่อย่ างนั้นคุณก็อาจจะเป็น คนที่ล้มเหลวด้านการเงิน ตั้งแต่เริ่มทำงาน

ขอขอบคุณ a p h i n o p