ข้อคิดคติเตือนใจ

รับมือกับคน ที่เขาไม่ชอบเรา ด้วย 5 วิธีเหลานี้

1. คิดบวก คิดถึงแต่เรื่องดีๆ

จงเชื่ อ ม โ ย งทุกอย่ างกับความคิดบวกเข้าด้วยกัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ล้วนเอาความคิดบวก เชื่อมโยงได้หาเหตุผล ที่ทำให้เราขอบคุณ จงมองให้ถึง

สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราจงเรียนรู้จากมัน ทำให้เราโตขึ้น

2. ทำตามใจตัวเองว่าต้องการอะไร มากกว่าความต้องการคนอื่น

ใจเรียกร้องอ ย า กเป็นแบบใด อย ากเรียนอะไร อย ากประกอบอาชีพไหน

ให้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างชื่นชอบ

เพราะบางอย่ างอาจจะดีสำหรับ คนอื่นเขา แต่ไม่ใช่กับเราไง

3. ปล่อยไปอย่าเสียเวลา กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

เพราะอะไรผ่านแล้วให้ผ่านไปเลย ไม่ต้องมาจมปลักกับเรื่อง ที่ผ่านมาแล้ว ลืมๆมันไปบ้าง

มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เวลายังเดินต่อเรื่อยๆ ทิ้งเป็นอดีตไปเลยจงอยู่กับปัจจุบัน

เพราะทุกวินาทีที่เราอยู่กับอดีตอยู่กับความทุกข์นั้น เราอยู่เพื่อหายใจไปวันๆ

ไม่เรียกว่าการ ใช้ชีวิต และการใช้ชีวิตที่แท้จริงคือ อยู่แล้วต้องอยู่แบบมีความสุข ไม่ใช่เป็นทุกข์

4. แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จงก้าวต่อไป

จะเกิดอะไร เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เสมอ อย่าได้เสี ยเวลากับเรื่องพวกนี้

อย่าได้คร่ำค ร ว ญ กับมันเลย จงมุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต

เพราะมันต้องไม่มีอะไรหยุด หรือขวๅงเราได้นะ ก้าวต่อไป!

5. เลิกใส่ใจ บางอย่ างที่ไม่จำเป็นกับชีวิตเรา

คนอื่นมองเราแบบไหนคิดว่าเราเป็นยังไง จะวิจๅรณ์ยังไงไม่จำเป็นต้องสนใจทุกเรื่อง

เพราะชีวิตเรา มันสั้น เกินกว่าเราจะเสี ยเวลาไป กับอะไรไ ร้สาระ