ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธีคิดที่เริ่มจากศูนย์ จนมีใช้มีเก็บหลักแสน ไปจนหลักล้าน

เราทุกคนไม่มีอะไรที่เหมือนกัน เลยต่างกัน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเท่ากัน คือ เวลา เพราะในแต่ละวันเรามีเวลา 24 ชั่ วโมง

เท่าๆ กัน ถ้าเรานอนวันละ 8 ชั่ วโมง ก็จะมีเวลาตื่นอยู่ 16 ชั่ วโมง รวมเวลา 10 ปี

ก็จะเป็นเวลาหลายหมื่นชั่ วโมง และพอเรามีเป้าหมายในชีวิตเราก็ควรทำมันให้ดี

และการคิดเทคนิคต่าง ๆ มันจะทำให้ตนเองเก่งและเชื่อมั่น ว่าเราทำได้แค่มีความมุ่งมั่น

อย่างถูกต้อง ก็จะประสบผลสำเร็จได้ ฉะนั้นเราได้เสนอวิธี ร วยง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

ที่จะทำให้ธุรกิจทั้ง เล็กใหญ่ ได้ประสบความสำเร็จ มันก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ มาดูกัน

1. หาได้ ก็ต้องมีเก็บ

เราจงเป็นประหยัด ก็คือการที่ประหยัดใช้ รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขิ้เหนียว จะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย

ถึงสิ่งๆ นั้นจะจำเป็นแค่ไหน แต่การมีเงิน แล้วไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมมันน่าเป็นทุกข์กว่า

การที่มีเงินน้อยอีกนะ ฉะนั้นถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ไปอย่าเก็บเงินอย่างเดียว จนไม่ยอมเอาเงิน

ไปรักษ าตัวเอง ป่ วยมาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ สิ่งที่สำคัญในชีวิตเราไม่ใช่เงินแน่ๆ

แต่มันคือสุขภาพ ถ้ามีเงินแล้วสุขภาพไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

2. คิดให้ถูก ก่อนจะไปหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่ารวย ถ้าพูดถึงคำว่าเงิน ใครก็อย ากมีแต่มีเงินแค่ไหน จึงจะร วยพอ

เงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่หรอก คำว่าร วยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นๆ ด้วย อย่างเราต้องมาดูว่า เรามีความจำเป็น

จะต้องใช้มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าเรามีทรั พย์สินทั้งเงินทอง ที่ดินร ายได้ จากการให้เช่ า

และร ายได้อื่นๆ ที่ทำให้เราอยู่ได้ แบบไม่ต้องทำงานก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่าร วยได้

ทีนี้การตั้งเป้าหมายก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของเราอีกนั่นแหละ ใช้มากก็รวยย าก ใช้น้อยเก็บเยอะ

มันก็เสริมให้เรามั่งมีได้ไว อิสรภาพทางการเงิน ใครๆ ก็อย ากมีกันทั้งนั้น

3. มีเก็บแล้วต้องเอาไปลงทุ น

ทั้งนี้มันก็มีอยู่ 7 วิธีซื้ อหุ้ นสำหรับคนที่ไม่ใช่เซียน แม้เราไม่ใช่เซียนหุ้ น

ก็จะสร้างกำไรจากการเล่ นหุ้ นได้ และเราก็มีวิธีซื้ อ ที่ปลอดภั ยไว้ก่อน ดังต่อไปนี้

1.ซื้อหุ้ นที่เฉพาะผู้บริหาร มีคุณธรรม

2.การซื้ อกับบริษัท ที่ถือย าวได้

3.เลือกหุ้ นที่มีปันผลประจำ

4.อย่าซื้อหุ้ นตามเสียงเชียร์

5.เลือกซื้อหุ้ นในปีที่หุ้ นตกสุด ๆ

6.ใช้เงินเย็ นซื้อหุ้ น การลงทุ นทุกอย่างมีความเสี่ ยง อย่านำเงินที่ต้องใช้จ่ายแต่ละวันมาซื้อ

7.เลือกซื้อหุ้ นจ ากความมั่นใจของกิจการ

4. แนะนำวิธีใช้ชีวิต เพื่อให้ความร วยอยู่กับเราไปตลอด

เราจะช่วยกันหาทั้งครอบครัว ถ้าคุณโส ดอยู่คนเดียว เราจะหาจะจ่ายอะไร

ก็ทำได้อย่างอิสระ กลับกันหากเราแต่งงานมีครอบครัว การคิดถึงครอบครัวมันก็

เป็นเรื่องที่เลี่ ยงไม่ได้ ที่เป็นแบบนั้นเพราะอุปนิสัยของคู่ชีวิตมันสามารถบ่งบอกถึง

อนาคตความร่ำร วยของครอบครัวได้เลยนะ และหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย

ไม่ว่าจะขยัน หาเงินเก่งแค่ไหน มันก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่วนั่นแหละ แต่ถ้าคุณเลือกคู่ชีวิต

ที่รู้จักออมช่วยกัน การที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้ มันก็มีอยู่มาก ถ้าคุณได้มีโอกาสได้เลือก

คิดดูสิว่า คุณควรเลือกคู่ แบบไหน ให้คนๆ เหมาะกับคุณ และพากันเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง