ข้อคิดคติเตือนใจ

10 มารยาทที่ดีของคนอยู่เป็น ที่เขาชอบใช้ในยุคนี้

1. เมื่อได้รับข้ อความ อย่ าอ่ านแต่ไม่ตอบ เพราะมันเสียมารย าท

แม้ไม่อย ากเสวนากับเขาก็ตาม แต่ว่าถ้าเปิดอ่ านแล้ว

อาจจะส่งสติกเกอร์  อิโมชั่นไปก็ดี เพราะการไม่ตอบข้อความไม่ใช่เพียง การแสดงถึงการถือไ พ่

เหนือกว่าอะไรหรอกนะ เป็นแบบนี้บ่อยๆ สักวันหนึ่ง คนอื่นเขาจะไม่อย ากคุยด้วยนะ

2. เมื่อไหร่ที่ตัวเองทำผิ ด อย่ามัวไปหาข้อแก้ตัวจนแถ สีข้างถล อกผิ ด

ก็คือผิ ด เขาก็ให้อภั ยได้ง่ายถ้ายอมรับ ไม่ใช่มาพ าลใส่ มันน่าหมั่ นใ ส้นะแบบนี้

3. มันมีคนสองประเภทที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ

คนแรกคือ คนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน และคนที่สองคือ คนที่ยืมแล้วคืนตามเวลา

4. จงให้เกียรติพนั กงาน บริก ารที่คุณไปใช้บริก ารเขา เพราะถ้าคุณอย ากได้รับ

การบริการที่ดีเขาก็อย ากเจอลูกค้ าที่นิสั ยดีเหมือนกัน

เราเองก็จงนึกถึงใจเขาใจเราด้วย เพราะหากคุณ

เลือกงานได้คุณก็คงทำงานอย่ างอื่นแล้วเหมือนกัน

5. อย่ าทำตัวสนิทกับใครไวไป เพราะการที่เราคิดว่าคุยถูกคอ ก็ไม่ได้แปลว่าคือมิตรแท้

การเพิ่งรู้จักกัน บางคนยังไม่ออกลาย เราต้องดูกันนานๆ

6. ไปพักแรมกับใครก็ตาม หากมีใครสักคนหนึ่ง ในห้องนอนหลับ

ก็จงรู้จักหยุดคุย หยุดหัวเร าะเสี ยงดังซะ เพราะถ้ามีเรื่องจะคุยกันก็ไปคุยข้างนอกดีกว่านะ

7. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นนั้น ก็ไม่ควรพูดลั บหลังคนอื่นเช่นกันนะ

เพราะสิ่งไหน ที่เราไม่ชอบ คนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกัน

อย่ าทำสิ่งนั้นกับใครนึกถึงใจเขาใจเราให้มาก

8. จงใช้คำว่าขอบคุณนะ แทนคำว่า ขอบคุณ เพราะแม้มันจะต่างกันเพียงแค่คำเดียว

แต่ความหมายมันดี คนฟังรู้สึกได้ว่าต่างกันมากนะ

9. เมื่อโมโหอย่าเอ่ยคำพูดที่ไม่ดีกับใคร เพราะถ้าส ง คร ามสงบเรื่องจบล่ะก็

แ ผ ลมันจะยังอยู่ ไม่มีทางลบไปจากใจได้หรอก แม้จะมาทำดีแค่ไหน

10. เมื่อไหร่ที่ให้ใครยินดีให้ยืมโทรศั พท์ ถ้าเราใช้แล้วจงรีบส่งคืนเขา

และเมื่อไหร่ที่ใครเปิดรูปในโทรศั พท์ให้ดู ดูเสร็จก็ส่งคืน

อย่าเสียม ารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆ เพราะที่เหลือนั้นมันเรื่องส่วนตัวของเขาทั้งนั้น

ขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์