ข้อคิดคติเตือนใจ

30 คำสอนแม่ถึงลูก ที่เป็นแบบอย่างที่ดี แก่คนที่คุณรัก

1. การที่เรามีน้ำใจ มันคือสิ่งที่สวยงาม ฉะนั้น จงมีน้ำใจ และมีน้ำใจเท่านั้น

2. ผู้นำที่ดีในชีวิตที่ลูกจะหา ให้ตัวเองได้คือ ตัวเองนั่นแหละ

3. หากเรามีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดี เท่าที่เราจะทำได้

4. สุขภาพนั้น คือสิ่งสำคัญมาก เมื่อมันเสี ยแล้ว ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้ อได้

5. การเลือกคู่ชีวิตก็จงเลือกให้ดี ถ้าเลือกไม่ดี ชีวิตก็ไม่ดีตาม

6. เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่น เพราะไม่มีความมั่งคั่งใดๆ

ที่จะสามารถซื้ อจิตวิ ญญๅณของเราได้หรอก

7. ไม่มีเงินใดๆ ที่ตัวเราจะมีความสุขใจ ในการใช้จ่ายเท่ากับเงินของตัวเองที่หามาได้

8. เราต้องให้อภัย ไม่ยึดติด จงปล่อยวางให้ได้ ชีวิตลูกจะสบาย

9. ไม่มีความรักจากชายใดหรือใครคนใด จะสามารถเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้

ฉะนั้น ลูกๆ ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ จงรู้จักรักตัวเอง เข้าใจตัวเองให้ได้

10. ลูกเข้มแข็งให้ได้นะ ลูกทำได่เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็นนั่นแหละ

11. จงอ่อนโยนอ่อนน้อม แต่ลูกจะต้อง ไม่อ่อนแอ จำไว้นะ

12. และไม่ใช่ทุกคน ที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดีนะ แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ดี กับลูกจะเป็นคนดี

ลูกจงแยกให้ออก ให้รู้เท่าทัน ป้องตนเองให้ได้ เพราะการใช้ชีวิตนั้นสำคัญ

13. ลูกๆ ไม่ใช่ดารๅหน้ากล้อง ไม่ได้แสดงให้ผู้อื่นได้เห็นได้พบ

ฉะนั้น จงอย่าสวมบทใดๆ เราคือเรา จงเป็นตัวเราเอง นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว

14. อย่าให้คำจำกั ดความใดๆ กำหนดศักยภาพตัวเอง หรืออาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคต

15. เวลาทุกนาทีทุกวินาทีมีค่าเสมอ ฉะนั้น อย่ๅยอมแลกไปกับการนินทา หรืออิจฉาใครเขา

รู้แล้วก็ออกไปสร้างสรรค์ ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ดีกว่านะ

16. กระจกนั้น ไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงามเสมอไปนะ

เราจงมองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบที่ตัวเองเป็น คนทุกคนสวย ในแบบของตัวเองทั้งนั้น อย่าไปแคร์คำใคร

17. เมื่อประสบ ผู้คนร้ าย ลูกจงมองเขา ด้วยความรักอย่างจริงใจ

จากนี้ต่อไป โลกทั้งใบก็จะยิ้มรับ ทุกเช้าวันใหม่ของลูกเองนั่นแหละ

18. งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นงานบ้านที่ทุกคนช่วยกันทำต่างหากล่ะ

19. ลูกทัด เ ที ย มกับทุกๆคนเสมอ

20. จงแข่งกับตนเอง อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใคร อย่าเอาจุดด้ อ ยตัวเองไปเทีย บกับจุดเด่นใครเลย

21. คนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวยนะ ต้องเข้าใจใหม่ แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเห็นทุกสิ่งมันสวยงามไง

22. ชีวิตไม่มีธนาค ารไม่ต้องเที่ ยวฝากกับใครทั้งนั้น จงรับผิดชอบชีวิตของตนทุกอย่าง

เพราะมันไม่มีใครที่จะสามารถ อยู่กับเราหรือดูแลใส่ใจเราได้ไปตลอดหรอกนะ

23. อย่ าเป็นคนหูเบา อย่ๅเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ

ลูกจงฉลาดตริตรอง จงละเอียด เพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยหล่อหลอมลูก ให้เป็นคนแบบนั้น

24. ความคิดเห็นของคนเรา มีทั้งราค าถู กและแพง ฉะนั้น จงให้ค่ามันให้ถูก เลือกซื้ อมันให้ดีใช้เหตุผลให้มากเข้าไว้

25. ลูกไม่อาจเป็นที่รักจากทุกคนได้หรอก แต่ถ้าลูกรัก แม้กระทั่งคนที่

ไม่รักลูกได้นั้นชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกภาระสิ่งใดเลย

26. ถ้ารู้ตัวว่าทำผิ ดก็ขอโ ท ษซะ และเมื่อซาบซึ้งก็ขอบคุณ

พูดให้ติดปาก พูดให้ชิน เราอย่าเป็นคนปๅกแข็งเอาแต่ใจ

27. ความดูดีนั้นมันไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า หรือราค าของใช้ แต่มันวัดจากความเป็นเรา เป็นสิ่งที่สำคัญสุด

28. รอยยิ้มคือเครื่องสำอๅงที่สวยที่สุดของผู้หญิงอย่างเรา ต่อให้แต่งหน้าสวยแต่ไม่มีความจริงใจ

หน้าสวยๆ มองอย่างไร มันก็คงจะไม่สวยหรอกนะ

29. คนเราทุกคน ย่อมเกิดข้อผิดพลๅดกันได้เสมอ ไม่มีใครไม่ผิดพลาดหรอก

แต่เราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ มันคือสัจธรรม

และก็เป็นธรรมดาๆ ที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอเสมอ ใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จ ได้โดยไม่ล้ ม เ ห ล วบ้าง

30. จำไว้ว่าแม่รักลูก และจะรักลูกตลอดไป แม่รักลูกนะ

นี่แหละ เป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีมาก การเลี้ยงลูก ไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกอย่างเสมอไป

แต่ควรสอนลูกให้รู้จักกับการเอาตั ว ร อ ด ลูกจะได้ใช้ชีวิตเป็น โตมาเขาจะแกร่งในการใช้ชีวิต

ขอบคุณ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนหนึ่ง