ข้อคิดคติเตือนใจ

คนไม่จริงใจ 6 ประเภท ถึงคบไปก็มีแต่ปัญหา

1. คนที่ดีแต่พูดอย่างเดียว

พูดอย่างทำอย่าง สวนทางกับความจริงที่พูดไว้ หรือพูดแล้วแต่ทำไม่ได้

แปลว่าคนประเภทนี้ ไม่มีความจริงใจสักนิด เอาแต่พูดให้ตัวเองดูดีไปวันๆ

แต่แท้จริงแล้ว ทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้เลยสักนิด

2. คนที่ทิ้งคุณไป ตอนที่คุณมีปัญหา

เพราะถ้าคุณมีปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิต แล้วใครกันที่อยู่ข้างคุณ

ใครกันที่ทิ้งคุณไป เพราะถ้าเขาจริงใจกับคุณเขาจะช่วยเหลือคุณ

อยู่ข้างๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่ างเต็มพลัง แต่ถ้าเขาทิ้งก็อย่ าเสียใจไป

เพราะอย่ างน้อยๆ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก็ช่วยคัดคนไม่ดีจากชีวิตเราได้

3. คนที่คบ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

เพราะถ้าคุณต้องการจะลองใจคนที่เพิ่งรู้จัก เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ย

คุณเองจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด และถ้าเขายังคงคบคุณต่อไป

นั่นคือเขาจริงใจกับคุณ แต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายออกห่างไปเองนั้น

สื่อความหมายได้ว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อ ต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณ

4. คนที่ดูถู กคุณ

หากคุณจน แล้วเขาจะดู ถู กเหยี ย ดหย ามคุณมั้ย เขาจะปฏิบัติแบบใดกับคุณ

ข้อนี้แหละ จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้งของจิตใจคนๆ นั้น

เพราะความจนมันลำบาก และมันยังช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจให้เราด้วย

5. คนเลือกปฏิบัติ

เพราะถ้าเลือกปฏิบัติกันคนละอย่ าง คนละแบบ ระหว่างคนจนกับคนมีฐานะ

ปฏิบัติกันแบบต่างสุดขั้ว นั่นแปลว่า คนประเภทนี้ไม่น่าคบหา

เพราะไม่มีความจริงใจเลย หวังประโยชน์อยู่ร่ำไป ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่า

ถ้าเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าๆ กัน

6. หน้าไหว้หลังหล อก เชื่ออะไรไม่ได้

ต่อหน้าอย่ างลับหลังอย่ าง อยู่กับคนนี้ก็ด่าคนนู้น ไม่มีความจริงใจ

กับใครเลย จงรีบเดินออกมาจากคนประเภทนี้ อยู่ใกล้ก็มีแต่ปัญหา

ขอขอบคุณ sabaisabuy