ข้อคิดคติเตือนใจ

(ให้ข้อคิดได้ดี) อย่ากินหรูอยู่แพงเป็นหนี้เพื่อ “ภาพลักษณ์”

บนโลกเรามันก็มีคนอยู่หลายแบบ บางคนก็สวมบทบาทเป็นคน “ร วยจ อ ม ป ล อม”

ทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ค่อยจะมีกิน ก็ยังจะทำ ฉะนั้นแล้ว เราต้องรู้ตัวก่อนจะก่อนสาย

มีใครเห็นแบบนี้กันบ้างมั้ย? จะใช้ชีวิตทั้งทีต้องทำตัวให้ดูดี ราวกับไฮโซ

เพื่อภาพลักษณ์ภายนอก สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง แม้ให้ต้องลงทุ นจ่ายมาก หรือจ่ายหนัก

อย่างไรก็ยินดีจ่าย เพื่อแลกมากับภาพลักษณ์ที่ดูดี เพื่อให้ใครๆคนมองว่าคุณคือ ผู้ดี หรือคนมีเงิน

ดีทั้งฐานะ ชื่อเสี ยงในสังคม และอีกมากมาย จนคนเข้าใจไปว่า

คุณคือไฮโซ โ ก้เก๋ดี ดังนั้นจะพาไปรู้จักกับบุคคลกลุ่มหนึ่ง

ที่สวมบทบาทเป็นคนลักษณะ “รวยจ อ ม ป ล อม” คือ..คนกลุ่มนี้จะสร้างภาพลักษณ์

เพื่อตัวเอง ทำให้ดูดีราวกับเป็นไฮโซ มีฐานะ มีช าติตระกูลที่สูงกว่าใคร

แต่ในชีวิตจริงฐานะของตนเองไม่ได้เป็นคนร่ำร วย ไม่ได้มีค ฤ ห าสถ์หลังใหญ่

แต่สิ่งที่เขามีคือหนี้สินรัดตัวมากมาย รายรับที่ได้มามากมายแค่ไหนก็ไม่เพียงพอสักที

เลยทำให้ต้องใช้ชีวิต ส่วนตัวแบบขั ดสนไปเรื่อยๆ แต่การจะออกงานสังคมทั้งที

คนกลุ่มนี้จะพย าย ามปกปิ ดส ถานะ จริงๆ ของตนเองเอาไว้ เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองนั้น

เป็นกาในฝูงหงษ์ จริงๆ แล้วเรื่องราวแบบนี้ ไม่ได้มีแค่ในละครน้ำเน่ าอย่างเดียวหรอกนะ

ในชีวิตจริง คนแบบนี้มีอยู่มากมายเลยล่ะ อยู่ที่ว่าเราจะเจอไหมแค่นั้น

ส่วนใหญ่เลี ยนแบบ พ ฤ ติ ก ร ร มจากละคร เห็นเขาทำเลยทำตามเขา บ้างนั่นแหละ

จนลืมนึกไปว่า โลกแห่งความจริง มันไม่ได้สวยหรูเหมือนในละครเลย

แน่นอนล่ะ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อาจจะเป็นเรื่องปกติที่ใครหลาย ๆ คน

เขาก็ทำ เพราะเวลาออกงานสังคมหัวจ ร ด เท้าก็ต้องดูเป๊ะเวอร์ เพราะหากไม่เป๊ ะ

คนในงานอาจจะมองคุณด้วยสายตา เหยี ยดหย าม มองว่าเราคือความประหล าดในงาน

ฉะนั้น ภาพลักษณ์จึงต้องสำคัญอยู่เสมอ กับบางคนก็ลืม ไปว่าภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ได้หมายความว่า

เราจะต้องแสดงตัวเอง เป็นคนรวยแต่อย่างใด ไม่ต้องให้คนอื่นเขารับทราบชื่นชมเสมอไป

เพราะความจริง ก็คือความจริง ถ้าจั บ ได้ภ ายหลังว่า ความร วยที่มีมันจ อ ม ป ล อ ม

มันน่าอับอ ายยิ่งกว่านะ การที่มีเงินมาก หรือน้อยไม่สำคัญ แต่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ใช่เชื่ อมั่นในกาแฟราค าแพง กระเป๋าแบร นด์เนม รถห รูที่ต้องก้ม หน้าก้มตาผ่อน

สิ่งเหล่านี้มันดูดีดูเท่ก็จริง แต่เมื่อความสามารถ ร ายได้เราไม่พอ อย่ าใช้ชีวิตเกินตัวแบบนี้เลย

ขอขอบคุณ m e o k a y n a