ข้อคิดคติเตือนใจ

3 วิธี จากผู้หญิงใช้เงินเก่ง แต่มีเงินเก็บ เธอพึ่งพาตัวเองได้

เวลามีเงินก็อย ากใช้ตลอด หลายคนคงเป็น โดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราๆ ที่ส่วนมากก็ชอบช็อปกัน

ทีนี้มาดูกันว่า ในภาวะที่ค่าใช้จ่ายมากมาย สาวๆ มีวิธีการอย่างไร

จึงจะหาทางเก็บเงินให้อยู่ ได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน

1.ปรับพฤติกร ร มตัวเองให้ใช้เท่ากับที่จำกั ดเอาไว้

อย่างการเลือกที่จะใช้วิธีก ดเงินให้ครบ 3,000 แต่ไม่ได้ใช้วิธี กดให้ได้แบงค์พันออกมา

3 ใบ แต่เธอก ดครั้งละ 400 เรื่อย ๆ ให้ครบ 3,000 เพื่อให้ได้ แต่แบงค์ร้อย

และต่อไปก็บังคับตัวเอง ให้ใช้เพียงวันละ 100 ขั้นตอนนี้

อาจทำได้ไม่ย ากสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง ย ากสำหรับคนที่จิตใจไม่แน่วแน่

2.อย่าพกแหล่ งเงินไว้กับตัวมากเกิน

อย่างพวกบั ตร A T M เนี่ยสำคัญเลย เอาไปเฉพาะบั ตรที่ผูกกับบั ญชีใช้จ่ายประจำวันเป็นพอ

และเราก็อย่าคิดว่า ไม่สำคัญนะ มีสาว ๆ หลายท่าน ที่ตบะแต กจากการพกบั ตร

สุดท้ายเป็นไง ก็กดเพื่อเอาไปซื้ อของ S a l e หมดเลย เพราะงั้นอย่างที่บอก

นอกจาก A T Mที่สำหรับใช้จ่าย ที่เหลือเราก็เก็บไว้ที่บ้านเลย

เพราะการมีเงินเก็บนั้น จะเป็นใบเบิกทางสำคัญ พาชีวิตให้สามารถผ่ า น วิ ก ฤ ติไปได้โดยง่าย

3.แบ่งเงินเดือนออกเป็นส่วน ๆ

เพราะการแบ่ งนั้นมันจะช่วยให้สามารถจำกั ดงบได้ดี โดยเฉพาะสาว ๆ ที่

ใช้เงินเก่งอยู่แล้ว เธอแบ่ งเงินเดือนที่เหลือ ภายหลังจากหั กค่าภ าษี

ออกมาบางส่วน จากนั้นก็เอาส่วนที่แบ่ งออกมาแบ่ งไปอีกเป็น 3 ส่วน

และในแต่ละส่วนนั้น โ อนเข้าบั ญชีทั้ง 3 ทีนี้ต่อไปก็กำหนดหน้าที่

ไปเลยว่าบัญชีนี้ ใช้เพื่ออะไรบ้าง เราจะได้รู้และไม่ใชหมดยังไงล่ะ

มาถึงตรงนี้แล้ว เราเชื่อว่าสาว ๆ หลายคนคงมีความคิด ที่จะเก็บเงินขึ้นมาบ้าง

และถ้าเราคิดจะเก็บเงินแล้ว ขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะเก็บเงินทุก ๆคน ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ และมีเก็บกันทุกคนนะ