ข้อคิดคติเตือนใจ

แนวคิด 7 ข้อ จากคนที่คิดจะเป็น เถ้าแก่ในภายภาคหน้า

1.พูดได้ ข ายเก่ง

หากพูดไม่ได้และข ายของไม่เป็นอีกเนี่ย อย่ าริเป็นเถ้าแก่เลย

ยกเว้นคุณจะมีหุ้ นส่วนที่ทำได้ เพราะการทำธุรกิจทุกอย่างนั้น

หนีไม่พ้นการข าย การนำเสนอ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์

วิธีเริ่มฝึกนักข ายที่เก่ง คือ เริ่มศึกษ าสินค้ าที่จะข ายให้รู้จริง

รู้ลึก รู้กว้าง อย่างถ่องแท้ และจากนั้นการข ายจะไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป

2.รับผิดชอบเงิน ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ แล้ว

เพราะเถ้าแก่ทุกคน พวกเขาต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้คุ้มที่สุด

เพราะยุคนี้สมัยนี้นั้น เป็นเถ้าแก่ย าก เพราะตั้งแต่เริ่มทำงานชีวิตก็เป็นหนี้แล้ว

3.กล้ามองการไกล มองกว้าง

เพราะคนส่วนใหญ่ ชอบมองใกล้ๆ มันจะได้ไม่ป วดหัว ดูปลอดภัย

ลูกจ้างรายวัน มองผลตอบแทนสิ้นวันเท่านั้น ได้เงิน 300 บาท

ลูกจ้างประจำมองผลตอบแทนสิ้นเดือน ที่นี้เมื่อเป็นเถ้าแก่ มองผลตอบแทนธุรกิจ

มองเป็นปีเพื่อเงินหลักแสน หลักล้าน เขารอได้

4.ชอบทำอะไรต่างจากชาวบ้านเขา

ก็ในเมื่อชอบทำเหมือนคนอื่น อย่ าเปิดธุรกิจเลย

มันเหนื่อยน่ะ เพราะการเป็นเถ้าแก่ ต้องกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำอยู่แล้ว

และลูกจ้าง ส่วนมากมักชอบการแข่งขัน และเถ้าแก่ชอบทำสิ่งที่ ไม่ต้องแข่งกับใคร

5.ชอบหา มากกว่าใช้

เมื่อชอบใช้เงิน ต้องไปเกิดเป็นลูกเถ้ าแก่ นั่นก็เพราะ ตัวเถ้าแก่เองเขาต้องมีนิสัยชอบหา

รู้ค่าคุณของเงินทุกบาทเสมอ ผมชอบคบคนรวย หากคบผิวเผิน

คุณจะเห็นเพียงเปลือก คือ เห็นว่าเขาใช้เงินอย่างไรเท่านั้นเอง ทีนี้เมื่อเราใช้เงินตามเขา

เราเองนี่แหละจะ ซ ว ยเอา แต่ผมชอบคบถึงแก่น คือ

คบกับพวกเขาจนรู้ว่าเขาทำงาน หาเงินได้มาอย่างไร อันนี้แหละ หากเราปรับให้หาเงินตามเขา เราจะร วย

6.รู้จักใช้เครื่องทุ่นแร ง

ใช้ลูกน้อง ใช้เทคโนโลยี หากเป็นเถ้าแก่ แล้วใช้แต่ตัวเอง

ก็ไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนที่ทำงานเท่านั้น เปลี่ยนจากกร ร มกรในบริษัท มาเป็นกร ร มกรอิสระแค่นั้น

7.มีนิสัย ให้ก่อนและรับทีหลัง

หากเป็นลูกน้องต้องการรับก่อนทำงาน เขามักถามว่า

ฉันจะได้เงินเดือนแค่ไหน เท่าไหร่ ทั้งที่ยังไม่ได้แสดงอะไรให้ดูเลยสักนิด

กลับกัน เถ้าแก่นั้น จะบอกว่าชิมก่อน หากมันไม่ดีไม่ต้องจ่าย

ไม่มีเถ้าแก่คนใด ร่ำรวยจากการ “ประหยัด” แต่เค้ารวยจากการ “สร้างร ายได้”

ไม่มีเถ้าแก่คนใด ร่ำรวยจากการ “ทำงานง่ายๆ” แต่เค้ารวยจากการ “ทำงานย ากๆ”

ไม่มีเถ้าแก่คนใด ร่ำรวยจากการ “ข ายแร งงาน” แต่เค้ารวยจากการ “ขายไอเดีย”

ไม่มีเถ้าแก่คนใด ร่ำรวยจากการ “ปฏิเสธ โอกาสที่มี” แต่เค้ารวยจากการ “มองหาโอกาสเสมอ”

ขอบคุณ po s t t o day