ข้อคิดคติเตือนใจ

8 วิธีพูดอย่างมีชั้นเชิง แม้เขามีตำแหน่งสูงกว่า เราก็จะแพ้ไม่ได้

การโต้แย้งเรื่องงาน หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ กับใครก็ตามเป้าหมายของทุกคนก็คือ

การชนะให้ได้ และทั้งนี้มันมักมีหลากวิธีการพูด ที่นำพาให้คุณเป็นฝ่ายที่คุมบทสนทนา

เอาชนะได้ และทำยังไงให้ดูน่าสนใจน่าฟังในสายตาคนอื่นด้วย มาดูพร้อมกันเลยดีกว่า จะเป็นอะไรบ้าง

พูดแต่ละครั้ง ลดเสียงให้เบาลง

พูดเสียงดังบางครั้งมันทำให้ผู้พูด รู้สึกว่าตัวเองมีอำน าจ แต่ไม่แน่นะ คุณเป็นฝ่ายที่แพ้ก็ได้

ยิ่งกว่านั้น มันอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮึดสู้ ทีนี้เป็นไงล่ะ คุณก็อาจโด นเขาเผ ด็ จศึ ก

ถ้างั้นลองอย่างนี้นะ ถ้าคุณใช้เสียงที่เบาลง แต่ยังคงชัดถ้อยชัดคำในการพูด

ผู้ฟังก็จะรู้สึกสบายใจ บรรย ากาศจะไม่ตึงเค รี ยดเกินไป ทั้งยังทำ

ให้อีกฝ่ายคล้อยตามด้วยสิ เห็นไหมว่ามีแต่สิ่งดีๆ ทั้งนั้น

เตรียมข้อมู ลให้พร้อมเสมอ เมื่อจะพูดอะไรออกไป

ก่อนที่จะทำการโต้แย้งคุณต้องเข้าใจสิ่งที่คุณคิดได้เป็นอย่างดี เพราะคุณจะได้โต้ตอบ

ในกรณีที่อีกฝ่ายไม่เห็ นด้วยกับความคิดคุณ และทั้งนี้การรู้อะไรที่เป็นจริงนั้น

จะสามารถช่วยให้สิ่ งที่คุณโต้แย้ งดูมีน้ำหนั กมากขึ้นด้วยนะ เพราะการรู้เขารู้เรา เป็นอะไรที่ดี

ให้ฝ่ายตรงข้าม อธิบายความคิดเขาก่อน

คือให้ฝ่ายตรงข้ามแช ร์ความคิดของเขาก่อน เพราะทั้งนี้มันจะช่วยให้คุณคิด

หาคำในการโต้แย้งครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ให้คุณลองถามคำถาม ที่เป็นลักษณะปลายเปิด

เพื่อให้อีกฝ่ายอธิบายให้ได้มาก เช่นนี้อาจช่วยลดการที่เขาจะพูดขัด ในระหว่างที่เราพูดไงล่ะ

ยอมรับความเห็นของเขาด้วย

การแสดงให้ฝ่ายตรงข้าม เห็นว่าคุณเห็นด้วย กับบางส่วนของความคิดเขา

และบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร นี่แหละอาจทำให้อีกฝ่ายเย็นลง

และทั้งนี้มันยังทำให้บรรย ากาศดูผ่อนคลายมากขึ้น ดูสบายขึ้น

รวมทั้งพูดสิ่งที่คุณเข้าใจ เกี่ยวกับข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้ามด้วย

ก่อนที่คุณจะแสดงความเห็นของตนเอง

ให้คุณพูดทวน สิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดด้วยนะ มันสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจกันได้

นั่นเพราะคู่สนทนา เห็นว่าคุณฟังสิ่งที่เขาพูด ไม่แน่นะคุณอาจจะชนะการโต้แย้งในครั้งนี้

ถ้าในเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาสามารถไว้วางใจคุณได้ไงล่ะ

การสบตากัน

ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังพูดให้คุณมองตาเขา เมื่อเรามองคู่สนทนานั้น มันจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการจูงใจ

ทั้งนี้การหลบตาคู่สนทนา คือก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณ มีความพึงพอใจในตัวเองต่ำเกินไป

ขณะที่การมองตา อีกฝ่ายสามารถสื่อได้ถึงความมั่นใจ ที่จะสนทนาด้วย

ระบุสิ่งต่างๆ ที่เห็นด้วยกับเค้า

เพราะการพูดสนับสนุน บางความคิดของฝ่ายตรงข้าม มันสามารถช่วยให้บรรย ากาศดีขึ้นได้อยู่นะ

โดยมันจะทำให้อีกฝ่ายใจเย็นลง และเมื่อความคิดเห็นของอีกฝ่าย ไม่ได้ถู กคุณโจ มติ

มันก็จะทำให้เขาก็มีแนวโน้มที่ จะรับฟังสิ่งที่คุณพูดได้อย่างราบรื่นไงล่ะ

กระตุ้ นให้คู่สนทนา เห็นด้ วยกับคุณ

กับบางคำพูดในขณะที่ คุณแสดงความเห็นของตัวเองอยู่ มันอาจช่วยโน้มน้าว

ให้คู่สนทนามีท่าทีที่อ่อนลงทั้งยังคล้อยตามสิ่งที่คุณพูดได้ง่ายด้วย โดยคุณอาจ

ลงท้ายประโยคด้วยคำว่า จริงมั้ย หรือ ถูกมั้ย เป็นต้น แทนการพูดไปเรื่อยๆ แบบไม่มีอะไรสำคัญ

ไม่มีอะไรช่วยกระตุ้ น มาถึงตรงนี้ใครที่รู้ตัวว่ามัก เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ทุกครั้งไป ที่มีการโต้เถียง

ฉะนั้นมันเหมาะแล้ว ที่จะให้คุณลองนำวิธีที่ เราแนะนำไปปรับใช้ดู

และไม่แน่นะ มันอาจทำให้คุณกลายเป็นผู้ชนะ ในครั้งต่อ หรือทุกครั้งเมื่อสนทนากันก็ได้