ข้อคิดคติเตือนใจ

จงสอนลูกสอนหลาน ให้ใช้เงินเป็น เพื่อที่โตมาพื้นฐานชีวิตจะได้ดีๆ

เรื่องที่คุณพ่อ คุณแม่ ควรสอนลูกๆ และนำไปสอนให้พวกเขารู้จัก

หลักการใช้เงินให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ กับชีวิตตัวเองเมื่อเขาโตมานั่นเอง

1. สอนให้รู้จัก ที่มาว่าเงินมาได้ยังไง วัยอนุบาลคือช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อย

ของคุณเริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้างแล้ว ฉะนั้นเขาจะถูก ภาวะรอบข้างกล่อมเกลา

ให้รู้จักใช้เงินเอง และกว่าคุณจะมารู้ตัวอีกที อาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อย ส่งตาแป๋ว

มาตรงหน้าเพื่อขอเงิน ดังนั้นก็ได้ฉ วยโอกาสนี้ สอนให้เขารู้จักที่มา ของเงินไปเลย

บอกเขาว่าเงินที่คุณให้มาจากการที่คุณต้องออกไปทำงาน แล้วข้าวของที่ใช้

ก็ใช้เงินที่ทำงานมานี่แหละซื้อ เพื่อให้เขารู้ว่าเงินจะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้าง

วิธีนี้จะช่วยสอนให้ เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อ 2 อย่างคือ

เพื่อความต้องการของตัวเอง และเพื่อความจำเป็น ถ้าเขาใช้เงินซื้ อขนมหรือของเล่ น

เงินที่เหลือ ก็อาจจะไม่พอใช้สำหรับของจำเป็นอย่างอื่นในบ้านไงล่ะ

2. สอนให้รู้จักค่าของเงิน สอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ให้เขาคุ้นเคย

กับการแต กทอนของตัวเงิน เริ่มจากจำนวนน้อยๆ อย่างเงินเหรียญ 5 บาท

จะเท่ากับเงินเหรียญห้า 1 เหรียญ และวิธีนี้นี่แหละ นอกจากจะเป็นการสอน

บวกลบเลข ยังช่วยให้เขาคุ้นเคย กับแต่ละเหรียญด้วย

3. สอนให้รู้จักบริหาร คุณยังสอนให้เขา รู้จักวิธีจัดการกับการเงินได้

ด้วยการให้ค่าขนม เป็นรายวันเพื่อให้เขา มีประสบการณ์ตรง กับการใช้จ่ายเงิน

และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือคุณจะต้องสม่ำเสมอ กับจำนวนและเวลาที่ให้เขาด้วยนะ

หนักแน่นให้พอที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม เมื่อใช้เงินหมดก่อน ยิ่งถ้าคุณบอกให้เขารู้ว่า

หากเขาใช้เงินจนหมด เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่าย กับสิ่งที่มีความสำคัญกว่า

ดังนั้น ลูกๆ จึงควรจะต้อง รู้จักแบ่งเงินออกเป็นสองส่วน คือ

ส่วนที่จะใช้ แล้วอีกส่วนคือส่วนคือออมไว้ เพื่อใช้ในวันหน้าด้วย

4. ในขณะที่เขายังแบมือ ขอเงินซื้ อขนม ก็ควรเริ่มจากการสร้างวินัย

ในการใช้เงินให้เขา ทำให้เขาดูเพราะเด็ กเล็กๆ ช่วง 2 ขวบนั้น

พวกเขานั้นมีการเรียนรู้แล้ว เขาจะสังเกตพฤติกร ร มของพ่อแม่

และเก็บไปคิด ลูกๆ เขาอาจยังไม่เข้าใจ ว่ามีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน

โดยผ่านเงิน แต่พฤติก ร รมของคุณพ่อแม่นี่แหละ จะทำให้เขาค่อยๆ

เรียนรู้ได้เอง และทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินแบบไหน

มาถึงตรงนี้แล้ว บางเรื่องอาจดูปฏิบัติได้ย าก เชื่อเถอะว่า หากคุณปลูกฝัง

ให้เขามีวินัยในการใช้เงิน ตั้งแต่เขายังเล็ก จากนี้ไปลูกของคุณ

จะไม่ตกเป็นเหยื่ อ ของโฆ ษณ าชวนเชื่ อแน่นอน