ข้อคิดคติเตือนใจ

นี่แหละ 5 วิธีคิดคนรวย ว่าเหตุใดชีวิตจึงก้าวหน้าเรื่อยๆ แต่คนจนกลับไม่มีจะกิน

1. คนรวยเห็น ความสำคัญของต้นทุ น ของความรู้

ส่วนมากนั้นเหล่าคนร วย เป็นนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พวกเขาจะหาความรู้

และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งนี้คนรวยนั้น พวกเขามักจะมี

ช่วงเวลาในการทบทวน สิ่งที่ตนเองทำมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เพราะจะดูว่ากำลังเดินไปตามวางที่ไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2. การประหยัดเงิน ไม่ทำให้ร วย

เพราะการประหยัด อาจไม่ใช่วิธีทีดี ของคนรวย การหาร ายได้เพิ่มต่างหาก

คือหนทางสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริง แล้วการประหยัดเนี่ย มีขี ดจำกั ด

แต่การหาร ายได้เพิ่ม ไม่มีขี ดจำกั ด ก็ในเมื่อเราอย ากรวย ก็ต้องรู้จักวางแผนการเงินด้วย

3. เพราะคนรวย รู้ว่าตัวเองเก่ง และถนัดอะไร

เขารู้จักความสามารถและทักษะของ ตัวเองที่ทำได้ดี ทีนี้แหละ

จนกลายเป็นผู้เชี่ ยวชาญเรื่องนั้น เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่าง

แค่เก่งในด้านที่ตัวเองถนัด ไปให้สุดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

4. เพราะอาชีพทำให้อยู่ร อด แต่ธุรกิจ ช่วยให้มั่งคั่ง

ที่สำคัญเลยนะ การมีอาชีพคือจุดเริ่มต้นของการมีเงิน แต่การมีอาชีพอย่างเดียวนั้น

มันจะทำให้เราอยู่ได้ แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

แล้วหนทางสู่ความมั่งคั่ง คือการเริ่มต้นมาจากการทำธุรกิจ นั่นเอง

5. เพราะคนร วย พวกเขาชอบการลงทุ น

ก็เพราะพวกเขานึกถึงผลตอบแทนในภายหน้า ให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งคนรวยชอบที่จะทำ คือการใช้เงินทำงาน เช่นการที่พวกเขาซื้ อหน่วยลงทุ น

ในตล าดหลักทรั พย์ ไม่ก็ซื้ อทรั พย์สินแล้ว ให้ทำงานหนักแทนตัวเอง

และไม่ว่าจะลงทุ น สั้น หรือ ย าว ก็ถือเป็นวิธีสร้างร ายได้ให้มากขึ้น

ที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้เฉยๆไง และนี่แหละ 5ข้อที่กล่าวมา คนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำร วย

ก็ทำได้เช่นกันนะ เราคงลองเริ่มต้นทีละข้อๆ ไปปรับเปลี่ยนทีละนิดให้มีนิสัยเหมือนเขา

ไม่แน่ว่าในอนาคตคุณอาจ จะกลายเป็นคนร่ำร วย โดยไม่รู้ตัว ก็เป็นได้

ขอขอบคุณ lifein– h u g