ข้อคิดคติเตือนใจ

4 เหตุผล ทำให้ตัวเองสบายใจ แม้จะหนี้เยอะ แต่ยังมีความสุขได้

1. ทบทวน ว่าเพราะอะไรที่เป็นห นี้

พอเรายอมรับความจริงได้ว่า มีหนี้สินมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร ทีนี้ก็ควรทบทวน

ถึงต้นเหตุแห่งการเป็นหนี้ ว่าทำไม เพราะอะไร เราจึงมีหนี้ก้อนนี้ มันเป็นเพราะ

การกู ้ซื้ อบ้านหลังใหญ่ เพื่อสร้างครอบครัวหรอ? ซื้ อรถยนต์เพื่อใช้ในครอบครัว

หรือซื้ ออสั งหาเพื่อการลงทุ นเพราะเหล่านี้ล้วนเป็น “หนี้สิน” ที่เป็นการสร้างทรั พย์สิน

ให้กับชีวิต แม้ต้องแบกรับภาระอันใหญ่หลวง แต่ถือว่าเป็นการลงทุ นที่คุ้มค่า

เพราะในอนาคต มันจะกลายเป็นสมบัติของเรา เป็นมรดกไปยังลูกหลานได้

ถ้าคุณมีหนี้ ในลักษณะนี้จงทำใจให้สบาย และปรับทัศนคติใหม่ซะ

จงเห็นคุณค่าในตัวเองให้มาก ไม่ต้องนึกเสียใจในการตัดสินใจซื้ อ

เพราะมันคือ หนี้สิน ที่คุณได้คิดไตร่ตรอง ทบทวนมาแล้วอย่างดีที่สุด

2.เราต้องกล้าที่จะยอมรับ ความจริงต่าง

เพราะเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตเกิดปัญหา เราต้องตั้งสติให้ได้ก่อน

ไม่คิดโท ษตนเองจนเกินเหตุ เพราะการจมอยู่กับปัญหา เพราะความคิดเดิม ๆ

เราจะมองไม่เห็นทางออก แล้วยังจะพ าลทำให้จิตใจเศร้าไปด้วย

จนไม่เป็นอันทำอะไร การเผชิญหน้า ยอมรับความจริง อันเกิดขึ้น

มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะทำได้ ถ้าไม่ยอมรับถึง การกระทำของตนเอง

ให้ได้ก่อนก็ เป็นการย ากที่เราจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดี การอยู่กับปัจจุบัน

รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ จะต้องทำอะไรต่อในอนาคต คือจุดเริ่มต้น ของทางออก

แห่งปัญหา พอมีสติแล้วการหาทางแก้ไข ก็ไม่ใช่เรื่องที่ย าก แค่คุณมีกำลังใจที่ดี

มีภูมิคุ้มกัน มีสตินำทางอยู่เสมอ ต้องกล้าที่จะยอมรับมัน

3. มีความสามารถ ที่ไม่ได้ใช้ก็เยอะแยะ

แม้ตอนที่หนี้สินท่วมหัว เราหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเราหรอก เขาไม่อย ากรู้จักเรา

อาจเพราะได้ขอความช่วยเหลือ จากคนรอบตัวเสียหมดแล้ว ภาระที่มีมันมากเหลือเกิน

ทำงานก็เหนื่อย และเงินที่ได้มาในแต่ละเดือน แค่จะใช้สอยกับเรื่องจำ

นี่คือชแทบไม่พอแล้ว ยังต้องเจียดบางส่วน มาใช้หนี้อีก หากเป็นเช่นนี้ อย ากให้คุณ

ทบทวนความสามารถที่มีในตัวเองว่า ทำอะไรได้บ้าง อาจเป็นความชอบ

ส่วนตัวไม่ก็งานอดิเรก ที่ชื่นชอบ เช่น ตอนที่ว่างๆ คุณชอบปลูกต้นบอนไซ

ไว้ที่บ้าน ทีนี้ก็อาจลองเพาะพันธุ์ต้นบอนไซ ให้มีจำนวนมากขึ้นดูสิ และนำไปข าย

มันอาจทำให้คุณมีร ายได้เพิ่ม จากเดิมที่แทบไม่มีใช้ จนพัฒนาเป็นอีกชีพในอนาคตได้

4. ปล่อยวาง และมุ่งมั่นกับเป้าหมาย

หากคุณคิดทบทวน จนยอมรับกับปัญหาต่างๆ ได้แล้ว คงจะผ่อนคลายความทุก

ไปได้บ้าง จากนี้ไปขอให้คุณปล่อยวาง ปัญหาลงซะที เราไม่จำเป็นต้องแบกภาระ

มากมายไว้บนบ่า ไม่เช่นนั้น คงไม่มีเรี่ยวแร งที่ไหนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้ว

ขอเพียงเรามุ่งมั่นที่จะปลดหนี้ แล้วใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป จงมอบความเชื่อมั่น

ให้ตนเองอย่างเต็มที่ ว่าเรายังทำอะไรได้อีกมากมาย แค่ไม่เกี ยจคร้ าน

ก็จะทำให้เราบริหาร รายรับ-รายจ่าย ได้อย่างสมดุล ถ้าคุณยึดเอาสติปัญญาเป็นที่ตั้ง

เราเชื่อว่า ต้องเอาตัวร อดให้พ้นผ่าน วิกฤตชีวิตครั้งนี้ ได้อย่างแน่ๆ