ข้อคิดคติเตือนใจ

แนวคิดเหล่านี้ ที่ช่วยให้คนสร้างฐานะได้ เมื่อคิดได้ชีวิตก็ดี

เหล่าวัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบ หลายคนมีความคิดที่จะสร้างฐานะที่ดี และแน่นอนว่า การสร้างร ากฐาน

ให้มั่นคงไม่มีทางลัดอยู่แล้ว ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งได้เปรียบใครเขา เพราะเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไวกว่า

แล้วก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ การวางแผนด้านการเงินที่ดี สำคัญมากที่เราไม่ควรมองข้าม

เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่น ที่สร้างตัวที่ประสบความสำเร็จยังไงล่ะ

1. การมีเงินออม

การที่เราลิสต์ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่ างละเอียดเนี่ย ถือเป็นการวางแผนทางการเงิน

เบื้องต้นเลยนะ ที่จะนำไปใช้ได้จริง ทั้งช่วยลดปัญหาทางการเงินที่อาจตามมาได้เยอะ

ทั้งนี้หนี้สิน ในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ต่อเดือนด้วยนะ

2. แบ่ งเงินไว้เก็บบ้าง

เชื่อว่าหลายคนอาจมองข้าม การทำบัญชีรายจ่าย คงคิดว่ามันไม่สำคุญ เพราะรู้อยู่แล้วว่าจ่ายอะไรไปบ้าง

และนี่แหละ มันจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เช่น ได้เงินเดือนมา สิ่งแรกที่ต้องทำ

คือแยกบางส่วนไปไว้ในบัญชีออม อาจจะแบ่ งมาประมาณ 15ถึง20% แล้วส่วนที่เหลือนั้น

ก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเอง หรือกำหนดค่าใช้จ่าย ต่อวันไปเลยว่า จะใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละวัน

3. ออมไว้เผื่อฉุ ก เ ฉิ น เพราะชีวิตไม่แน่นอน

ในข้อนี้ก็จะเป็นเงินออมที่เก็บแยกออกมา นั่นคือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุ ก เ ฉิ น

เราเชื่อว่าหลายๆ คนอาจมองข้าม การเก็บเงินไว้เผื่อฉุกเฉ น เราควรเก็บเงินส่วนนี้ประมาณ 5ถึง10% เอาไว้เสมอ

เพราะการมีเงินในส่วนนี้ มันจะช่วยให้อุ่นใจหากมีเหตุฉุกเ ฉิ น อย่างค่าซ่อมบ้ าน

ค่ารั ก ษ าพ าบ า ล หรือไม่ก็เมื่อต้องโยกย้ายงาน เราต้องเก็บเงินส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ

เวลาเดื อดร้ อน ก็เอาเงินส่วนนี้แหละมาใช้ ไม่ต้องไปหยิบยืมเขา

4. ร ายได้ไม่ควรเป็นทางเดียว

ยุคที่สื่อ สังคมออ นไ ลน์เป็นที่นิยม ทุกวันนี้คนซื้ อข ายผ่านช่องทางอ อนไ ลน์กันมาก

แล้วการสร้างร ายได้จากช่องทางนี้ นับว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก ใช้ต้นทุนต่ำ

เราคิดว่าวัยรุ่น ยุคใหม่ทุกคนต่าง คุ้นเคยกับสื่ ออ อนไ ลน์กันดี และช่องทางนี้แหละ

มันจะนำพาร ายได้มาให้ บางคนสามารถหาร ายได้จากการ ซื้ อขายของอ อนไ ลน์ได้

พอๆ กับเงินเดือนประจำก็มี มากกว่านั้นก็ยังมีเลย รวมถึง

สามารถรับงานฟ รีแลนซ์เพื่อทำเงิ นได้อีกช่องทางก็มีถมเถไป

5. วางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน

เพราะก่อนจะวางเป้าหมาย ในการใช้เงินเพื่อสร้างร ากฐาน สิ่งแรกที่ควรทำ คือการลำดับเป้าหมาย

และกำหนดระยะเวลาในการใช้เงิน โดยการวางแผนการ ใช้เงินด้วยช่วง

อายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่ เราเองมีเป้าหมายอะไรเป็นของตัวเองบ้าง

อย่าง ช่วงอายุ 25 ปีนั้น เริ่มด าวน์รถในราค า 1 แสน การกำหนดเป้าหมายคือเรื่องที่ดี

ในทางกลับกัน เราก็แต่ไม่ควรกดดั นตัวเองมากไป โดยเป้าหมายของแต่ละคน

ก็ต่างกันออกไปอยู่แล้ว และไม่ว่าจะเป็นบ้ าน คอนโด สิ่งเหล่านี้คือการด าวน์ ควรมีเงินเก็บ

สักจำนวนหนึ่งเอาไว้ ควรมีสำรองไว้ประมาณ 15ถึง20% และการเลือกบ้ าน คอนโด สักที่นั้น

ไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่ อ น โดยปกติแล้วการผ่อ นต่อเดือน ก็ไม่ควรเกิน 40% ของร ายได้

ส่วนรถนั้นปกติแล้ว ต้องมีเงินด าวน์ไม่ต่ำกว่า 20 % จากราค ารถ ควรคำนึงถึงราค าที่ผ่ อนรายเดือนด้วย

ไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ต่อเดือน การจะผ่อ นที่ราคาสูงๆ ควรเช็ คสภาพการเงินให้ดี

6. การกำหนดรายจ่ายของเรา

เพราะค่าใช้จ่ายรายเดือนนั้นก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย เพราะการเช็คลิสต์ แบ่ งหมวดห มู่

ค่าใช้จ่ายนั้นมันจะช่วยให้เราระวังการใช้เงิน ทั้งยังกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดมากขึ้น

ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ ก็แบ่ งตามหมว ดได้ เช่น ค่าผ่ อ นรถค่าผ่ อนบั ตร ฯลฯ

รวมถึงค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเราเอง

7. การสร้างฐานะ ครอบครัว

เราควรเก็บเงินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัว เพราะการจัดงานแต่ง สักครั้งอาจจะใช้เงินมากมาย

รวมทั้งควรเตรียมความพร้อม ทั้งค่าค ล อดค่าเลี้ยงดูควรมีร ายได้สม่ำเสมอ

และลง ทุ นนั้น นับเป็นอีกหนึ่งทางที่ดี เพื่อช่วยให้เงินงอกเงย เราควรเริ่มล ง ทุ นง่ายๆ

ด้วยการเก็บเงิน 10-15 % จากร ายได้ทั้งหมด/เดือน จากนั้นก็นำมาต่ อ ยอดล งทุ น

และการล ง ทุ นแต่ละประเภทเนี่ย ก็มีความเ สี่ ย งต่างกันไป หากเราคิดจะลงทุ นแล้ว

ก็ควรเช็คความพร้อมของตนเองให้ดี สำหรับการวางแผนการใช้เงินสำหรับวัยรุ่นนี้

มันใกล้ตัวมากๆ ไม่ควรมองข้ามจริงๆ และยิ่งในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ยิ่งต้องวางแผนให้ดี ระมัด ระวัง ในการใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือย แล้วกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนั่นเอง