ข้อคิดคติเตือนใจ

สาเหตุที่คนเรียนจบไม่สูง แต่ลูกน้องเก่งๆ ทั้งนั้น

เพราะต่างคนก็ต่าง มีทางเดินของชีวิตจังหวะชีวิตของแต่ล่ะคน และสิ่งเหล่านี้เองมีส่วนสำคัญในการที่

จะประสบความสำเร็จได้ เราทุกคนต่างมีแนวทาง ในการดำเนินชีวิตที่ต่างกันไป ความสำเร็จร ายได้

งานที่ทำ สิ่งเหล่านี้ก็มักมีหลายๆ ปัจจัยที่มาเป็นส่วนประกอบ ในชีวิต ส่วนประกอบเหล่านี้นี่แหละ

ที่ทำให้เรามีแนวคิด ที่ดำเนินอยู่บนความเชื่อของตัวเอง เพราะจริงๆ อย่างที่เขาได้กล่าวไว้นั่นแหละว่า

แค่เราเปลี่ยนความคิด ชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้ว พ่อค้ าเลือกกำไรชิ้นละ 20 แต่ข ายได้วันละ 100 ชิ้น

ส่วนนักธุรกิจเลือกกำไรชิ้ นละ 5 บาท แต่ข ายได้วันละ 1,000 ชิ้น ส่วนนักลงทุ นนั้น

เลือกกำไรชิ้นละ 1 บาท แต่พวกเขากลับข ายได้วันละ 100,000 ชิ้น พ่อค้ าอดทนยืนล วกก๋วยเตี๋ยว

วันละ 8 ชม เพื่อกำไ รวันละ 3,000 ส่วนนักธุรกิจเขายอมจ้างมืออาชีพ มายืนล วกก๋วยเตี๋ยวแทน

ยอมลดกำไรลง ให้มันเหลือวันละ 1,000 เพื่อจะได้มีเวลาไปเปิดสาข าใหม่

ส่วนนักลงทุ น พวกเขายอมเสียเงินมหาศ าลให้กับค่าระบบ บุคลากรมืออาชีพ

สร้างแบ ร นด์ข ายระบบ ข ย า ย สาขาไปทั้วโลก พ่อค้ าพาลูกไปสมั ครเรียน

สิ่งที่ตามมาคือ ปิดร้าน ในวันนั้นก็ข าดร ายได้ไป ส่วนนักธุรกิจ เขาก็สั่งงานผ่าน

ผู้จัดการ ส่วนนักลงทุ นนั่งจิบกาแฟอยู่ริมทะเล แต่กลับกันเงินก็ยังเข้าบั ญชีเสมอ

เพราะมีระบบที่ดีคอยจัดการให้ มาถึงตรงนี้แล้ว ผมเองก็ยังไม่สามารถเป็นนักธุรกิจได้เต็มปาก

อีกทั้งยังห่างไกลคำว่านักลงทุ นมาก แต่ผมมีความเชื่อที่ว่า ถ้าเราพย าย า มทุ่มเทมากพอ

เราทำได้ทุกคนอยู่แล้ว มันมีคำกล่าว อยู่ว่าคนจนออกไปทำงาน เพื่อให้ได้เงิน แต่คนรวยจ้างคนเก่งๆ

มาทำงานหาเงินให้ตัวเอง และเรื่องนี้แหละคนทั้งโลกยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง หากใครอยู่ในแวดวงธุรกิจ

จะรู้ดีอยู่แล้วว่ามหาเศร ษฐีหมื่นล้าน ในบ้านเรา จบ ป.4 แต่ทำไมพวกเขา มีลูกน้องเป็นด็ อกเตอร์มากมาย

คนสำเร็จได้เคยกล่าว การเปลี่ยนจากพ่อค้ าไปเป็นนักลงทุ น มันทำได้ไม่ย า กเลย

ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแค่วิธีคิดเท่านั้น ชีวิตเราจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ถ้าเรายังมี

ความคิดแบบเดิมๆ เมื่อเรามีความคิดเดิมๆ ก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆ

ไม่เปลี่ยนที่ความคิดสักที แล้วชีวิต จะเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร

ขอบคุณ คุณสิริทั ศน์ สมเสงี่ยม