ข้อคิดคติเตือนใจ

4 แนวคิดใช้รับมือ กับคนที่ขึ้นชื่อว่า เห็นแก่ตัวในที่ทำงาน

การทำงานในชีวิตประจำวันของเราคงจะได้เจอกับผู้ คนมากหน้าหลายตา

ดีและไม่ดีปะปนกันไป แต่บางคน ก็เป็นเหมือนนักแส ดงรางวั ลตุ๊กต าทอง

ต่อหน้าดี มีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยทุกเมื่อ แต่พอมีปัญหาเมื่อไหร่ล่ะก็ เราจะเห็นวิธีการเอาตัวรอด

ของพวกเขาแน่นอน ซึ่งคนเห็นแก่ตัวเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นโดยสังเกตได้

และเราจะเลี่ ยงจากคนประเภทนี้ ขั้นแรกเลยนะ ก็ต้องดูให้ออกเสี ยก่อน ว่าเป็นอย่างไร

1. ประจบเก่ง ไม่แปลกอะไรเลย ที่คนเห็นแก่ตัวเหล่านี้

จะใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความก้าวหน้ามา แบบไม่ต้องลงแร งมาก

แม้จะเอาเปรียบคนอื่นก็ตาม ส่วนวิธีรับมือน่ะเหรอ ทำหน้าที่ของตัวเอง

ให้ดีเท่าที่ทำได้นั่นแหละ แสดงความสามารถที่มีออกมาอย่างเต็มที่

สักวันเจ้านาย ของคุณจะต้องเห็นแน่นอน เชื่อสิ!

2. ชอบโยนงานให้ผู้อื่น แบบหน้าตาเฉย

ซึ่งคุณ ก็ต้องมองให้ออกด้วยว่า การที่เขาแบ่ งงานมาให้ เป็นเพราะเขางานยุ่ง

หรือขิ้เกี ยจกันแน่ถ้าเป็นคนดี ๆ เขาก็จะให้เครดิต กับทีมหรือคนที่ช่วยงานเสมอ

เวลาคุยกับเจ้านาย และวิธีรับมือ จงเลี่ ยงจากเขา โดยบอกไปว่า

กำลังติดงานตัวเองอยู่เหมือนกัน ทีนี้เขาก็อาจไม่โยนงานมาให้เรา

แต่ถึงคุณจะไม่ได้ติดงานจริง พวกเขาจะรู้ได้เองว่าคุณกำลังรู้ทันเขาอยู่นั่นแหละ

3. ความปากสว่าง และแม้ว่าปัญหา ที่คุณก่อไว้จะเล็กน้อยก็ตามนะ

คนเห็นแก่ตัว จะไม่เปิดโอกาสให้คุณ ได้แก่ไขปัญหานั้นเลย แต่เลือกที่จะเอา

ไปบอกเจ้านายเดี๋ยวนั้น ทั้งได้หน้าและไม่ต้องรับผิ ดชอบร่วมกัน

เขาไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่ ๆ วิธีรับมือน่ะเหรอ เก็บความลั บและเรื่องส่วนตัว

ของคุณไว้ให้ดี เพราะถ้าหากเกิดปัญหาเจ้านายเรียกไปพบ

เราเองก็ควรอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไป ตรงมา ให้เขารับทราบ

4. “คิดว่าทำยังไงตัวเองก็ถูกเสมอ” ไม่ว่าคนรอบข้าง

จะมีเหตุผลที่ดีหรือไม่อย่างไร ก็จะไม่รับฟัง และจะเอาความคิดของตนเองเป็นศูนย์กลาง

ยิ่งเวลาเกิดปัญหา ก็จะพย าย ามทำให้ตัวเองดูดี โยนความผิ ดแบบหน้าตาเฉย ไม่สนอะไร

วิธีรับมือ คือเราต้องเลี่ ยงที่จะข้องแวะกับพวกเขา ถ้าต้องร่วมงานกัน

ก็ต้องโน้มน้าวให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขา หากไม่ไหวจริง ๆ

ให้ไปปรึกษากับเจ้านาย เพื่อหาทางแก้ อย่าให้นานเกินไป

ขอขอบคุณ f o r l i f e t h