ข้อคิดคติเตือนใจ

เพราะเพิ่งคิดได้เมื่ออายุ 60 ถ้าคิดได้ไวกว่านี้ ชีวิตคงดีกวานี้

มีคนๆ นึง เขาถามว่า เคยมีความคิดนี้ไหม ว่าอย ากได้เรียนรู้อะไร อย ากจะเปลี่ยนแปลงอะไร ที่ผ่านมาในชีวิตบ้าง

1. จะมองโลกในแง่บวกชื่นชมมากกว่าตำห นิ ทำให้อีกฝ่ๅยรู้สึกดี และก็ทำให้เรารู้สึกดีไปด้วย

2. ผมจะห่างจากคนที่ดู ถู กผมเพราะคนพวกนี้ ไม่เข้าใจคุณค่าในตัวผม

ฉะนั้นแล้ว ผมจะไม่อยู่ใกล้ให้ความคิดลบ เพื่อมาทำให้จิตใจผมต้องขุ่นมัวเพราะเขา

3. จะไม่แก้ไขความผิ ด คนอื่นแม้ว่าพวกเขา จะผิ ดเพราะการทำให้ทุกคน

เป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของผมเลย

4. แต่ก่อนผมรักพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงแต่ตอนนี้ อายุผมมากขึ้น

สุขภาพก็เริ่มถ ดถอย จากนี้ไปผมหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วนะ

5. จะไม่กังวลกับรอยเปื้อนเล็กๆ หรือแม้แต่ข้ อผิ ดพลา ดเล็กๆ

ของคนอื่น ก็เพราะว่า นิสัยสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกไงล่ะ

6. ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่ จะไม่รอให้คนขับ หาเศษเหรียญมาทอน

แต่กลับกัน การให้ทิ ปเขาเล็กน้อยๆ นั้น มันอาจได้รับรอยยิ้มตอบแทนมา นี่แหละสิ่งที่ดีล่ะ

7. ผมจะไม่ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก จนมิตรภาพดีๆ ต้องหายไป

เพราะการอยู่คนเดียว ไม่ความสุขเท่าการ มีความสุขด้วยกันหรอก

8. ผมไม่ต่อร าคากับแม่ค้ าข ายผักผลไม้ แต่ผมอาจจะต้องจ่ายเพิ่ม

อีกเล็กน้อย ซึ่ง ม่ได้กระทบกับชีวิตผมหรอก เงินเพียงเล็กน้อยที่ผมต่อ

นี้อาจหมายถึงค่าเล่าเรียน ในอนาคตของลูกเขาได้

9. ผมจะไม่พูดกับผู้สูงอายุว่า “เรื่องนี้ท่าน ได้เล่าให้ฟังบ่อยแล้ว” เพราะเรื่องที่ท่านกำลังเล่านั้น

ทำให้ท่านช่วยฟื้ นความทรงจำ ท่านจะได้ไม่เป็นคนขิ้หลงขิ้ลืม

10. ผมคิดไว้เสมอ ทุกๆ วันเป็นวันสุดท้ายของผม เพราะวันหนึ่ง

วันสุดท้ายของชีวิตก็จะมาถึง และผมจะทำในสิ่ง ที่ทำให้ผมมีความสุขตลอดไป

เมื่อเราอายุ 1 ขวบ ความสำเร็จ คือการเดินได้ด้วยตัวเอง

เมื่อเราอายุ 4 ขวบความสำเร็จ คือไ ม่ฉิ่รดที่นอน หรือกางเกง

เมื่อเราอายุ 8 ขวบความสำเร็จ คือรู้ทางกลับบ้าน จากโรงเรียน

เมื่อเราอายุ 15 ปีความสำเร็จ คือการมีเพื่อนที่รักเรามากมาย

เมื่อเราอายุ 18 ปีความสำเร็จ คือการสอบเข้ามหาวิทย าลัย

เมื่อเราอายุ 22 ปีความสำเร็จคือ การเรียนจบ จากมหาวิทย าลัยที่เราภูมิใจ

เมื่อเราอายุ 25 ปีความสำเร็จ คือการมีงานทำ เลี้ยงดูตัวเองเป็น

เมื่อเราอายุ 30 ปีความสำเร็จ คือการสร้างครอบครัว มีครอบครัวที่อบอุ่น

เมื่อเราอายุ 35 ปีความสำเร็จ คือการสร้างฐานะ มีความมั่นคงมากขึ้น

เมื่อเราอายุ 45 ปีความสำเร็จ คือการได้ให้ การศึกษาที่ดีกับลู กๆตัวเอง

เมื่อเราอายุ 50 ปีความสำเร็จ คือการรักษา ภาพลักษณ์ที่ดีของเราเอาไว้

เมื่อเราอายุ 55 ปีความสำเร็จ คือเรายังทำงานได้อย่างดี

เมื่อเราอายุ 60 ปีความสำเร็จ คือพาตัวเองไปไหนต่อไหนได้ ในที่ๆ อย ากไปได้

เมื่อเราอายุ 65 ปีความสำเร็จ คือมีสุขภาพที่แข็ งแ รง ไม่มีโร คภั ย

เมื่อเราอายุ 70 ปีความสำเร็จ คือยังได้พบปะ พูดคุยกับเพื่อนๆ

เมื่อเราอายุ 75 ปีความสำเร็จของเรา คือ ไม่เป็นภาระใคร

เมื่อเราอายุ 80 ปีความสำเร็จ คือ อายุปูนนี้แล้ว ยังจำทางกลับบ้านได้เอง

ขอขอบคุณ FW Line