ข้อคิดคติเตือนใจ

4 วิธีคิดให้มีความสุข แม้หนี้เยอะ ก็มีความสุขได้

1.เราต้องกล้า รับความความจริง

เพราะเหนือสิ่งอื่นใดนั้น พอชีวิตเกิดปัญหา เราเองนี่แหละ ที่ต้องตั้งสติให้ได้ก่อน

อย่าเพิ่งไปคิดโท ษตัวเอง เพราะการจมอยู่กับปัญหาเดิม ๆ นอกจากเราจะมองไม่เห็นทางออก

ทั้งยังจะพาลทำให้จิตใจเศร้ าหมอง จิตตกจนไม่เป็นอันทำอะไร การเผชิญหน้ายอมรับความจริง

ที่เกิดขึ้นนั้น คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ แต่ถ้าไม่ยอมรับ ถึงการกระทำของตัวเอง

ก็เป็นการย า กที่เราจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ เพราะการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ทำให้เรารู้ว่า เราทำอะไรอยู่

แล้วต้องทำอะไรต่อไป ส่วนในอนาคตนั้น คือจุดเริ่มต้นของทางออกแห่งปัญหา

พอมีสติแล้ว การหาทางแก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องที่ย า กขอเพียงแค่ คุณมีกำลังใจที่ดี

มีภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญคือจงใช้สตินำทางอยู่เสมอนะ

2. ปล่อยวาง มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพราะเมื่อคุณคิดทบทวน จนถึงขั้น สามารถยอมรับกับปัญหาได้แล้ว

คงจะผ่อนคลายความทุกข์ลงได้บ้าง หลังจากนี้ต่อไป ก็ขอให้คุณปล่อยวางปัญหาลง

เพราะเราไม่จำเป็นต้องแบกภาระไว้บนบ่าตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นเรี่ยวแร งที่จะก้าวเดินต่อคงไม่มี

ต่อจากนี้ไป เพียงมุ่งมั่นที่จะปลดหนี้ แล้วใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งในแบบของเราให้ได้

และจงมอบความเชื่อมั่นให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองว่า ตัวเรายังทำอะไรได้เยอะมากมาย

แค่ไม่เกี ยจคร้านมีวินัยในการใช้เงิน เท่านี้เองก็จะทำให้เราสามารถ บริหารรายรับ-รายจ่าย

ได้อย่างสมดุลแล้ว เหลือเงินไปผ่อ นชำร ะห นี้ได้ และถ้าคุณยึดเอาสติปัญญาเป็นที่ตั้ง

เราเชื่อว่าต้องเอาตัวรอดให้ผ่านพ้ น วิก ฤ ต ชีวิตครั้งนี้ ไปได้แน่นอน!

3. ทบทวน ถึงเหตุผล ในการที่เราเป็นหนี้

พอเรายอมรับความจริงได้ ว่ามีหนี้เพียงไร ทีนี้ก็ควรทบทวนถึงต้นเหตุแห่งการเป็นหนี้

ว่าเพราะอะไร ทำไมเราจึงมีหนี้ อาจเป็นการ กู้ซื้ อ บ้านหลังใหญ่ หรือซื้ อ รถยนต์เพื่อใช้ในครอบครัว

หรือการ ซื้ อ อสั งหาริมทรัพย์ และสิ่งเหล่านี้นี่แหละ ล้วนเป็น “ห นี้” ที่ถือเป็นการสร้าง

ทรัพย์สินให้ชีวิตของเรา เพราะแม้ว่าจะต้องแบกรับ ภาระก้อ นโต ใช้เวลาหลายสิบปี

กว่าจะผ่อนหมด แต่ถือว่าเป็นการลง ทุ นที่คุ้ม เพราะในอนาคตนั้น สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสมบัติของเรา

และเป็นมรดกตกทอด ไปยังลูกหลานได้ ถ้าคุณมีหนี้ ในลักษณะนี้ขอให้คุณฝึกใจให้สบาย ปรับทัศนคติใหม่ซะ

และจงเห็นคุณค่า ในตัวเองให้มากอย่านึกเสียใจในการตัดสินใจซื้ อ

เพราะมันคือ หนี้สินที่คุณได้คิด ไตร่ตรองทบทวนมาอย่างดีแล้ว

4. มีความสามารถ ที่ยังไม่ได้ใช้

เมื่อตอนที่หนี้สินท่วมหัว หันไปทางใดใครก็ไม่เหลียวแล ภาระที่มีช่างมากเหลือเกิน

ทำงานแสนเหนื่อย แต่เงินที่ได้มาในแต่ละเดือน แค่จะใช้สอยกับเรื่อง จำเป็นแทบ

ไม่พอใช้แล้ว ยังต้องเจียดบางส่วน มาใช้หนี้อีกต่างหาก แล้วทุกอย่างก็ดูมื ดแปดด้านไปเสียหมด

ฉะนั้น เราอย า กให้คุณทบทวน ถึงความสามารถของตัวเองว่า ทำอะไรได้บ้าง

อาจเป็นความชอบส่วนตัว เช่น ย า มว่างคุณชอบปลูกต้นบอนไซ ไว้ที่บ้าน ทีนี้ก็อาจ

ลองเพาะพั นธุ์ต้นบอนไซเพิ่ม ให้มีมากขึ้น นำไปข ายในอินเต อร์เน็ต ตล าดนัดในช่วงวันหยุดก็ได้

เพราะวิธีนี้ มันอาจทำให้คุณมีร ายได้เพิ่มขึ้น จากเมื่อก่อน จนพัฒนาเป็นอีกชี พหลักก็ได้ ใครจะไปรู้

ขอบคุณ m o n e y h u b