ข้อคิดคติเตือนใจ

10 เคล็ดลับ การเอาตัวรอดเป็น คนแบบนี้ใช้ชีวิตไม่ลำบาก

การเอาตัวรอดในสังคมได้นั้น มันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เห็นแก่ตัว แล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า เรากำลังตกอยู่ในช่วงข้าว

ย า ก หม ากแพง ทุกอย่างแย่ไปหมด เศรษฐกิจก็ไม่ดี ต้องบอกว่า “ความแน่นอน คือสิ่งที่ไม่แน่นอน” จริงๆ

และคงไม่ดีแน่หากคุณเอาแต่ “งอมืองอเท้า” ไม่ทำอะไร ไม่พัฒนาทักษะใหม่ๆ

ที่จะทำให้คุณเอาตัวรอด จากสถานการณ์เหล่านี้ได้ ไม่มีอะไรในชีวิตที่แน่นอน

1. การผัดวัน ประกันพรุ่ง

คนฉลาด พวกเขาจะผัดวัน จากงานที่ทำประจำวัน หรืองานที่ทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขา

พบเป้าหมาย หรือพบสิ่งที่สำคัญกว่า และนักจิตวิทย ากล่าวว่า นี่แหละ หัวใจของการสร้างสรรค์

เช่น ส ตี ฟ จ็อบส์ ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ก็จะใช้เวลาไปกับการ ถกเถียง

เพราะต้องการหาไอเดียที่ต่างไปจากเดิม และพร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆ ที่ใครก็เดาได้

2. อย่าเป็นคนใจแคบ มองโลกให้กว้างๆ เข้าไว้

เพราะคนที่ฉลาด พวกเขาไม่ปิดกั้นตัวเองหรอก พอมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆ เข้ามานั้น

เขาก็มักจะมองหาทางเลือกใหม่ และชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด

และคนเหล่านั้นจะ เ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เพราะเขาจะหาคำตอบ จนมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ

3. คุยกับตัวเองบ้าง อยู่กับตัวเองหน่อย

เพราะคนที่ฉลาดๆ นั้น พวกเขาจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล

คาดเดาได้ว่า พวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้น คิดคำถาม หรือคิดบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ

เพื่อสัมพันธ์กับในชีวิตจริง เช่น หลายๆ ครั้งเราเกิดปิ๊งไ อเดียขึ้นมา ในเวลาที่อยู่คนเดียวไงล่ะ

4. เมื่อเข้าเมืองตาหลิ่ว ก็ต้องต้องหลิ่วตาตาม

เพราะคนที่ฉลาด พวกเขาจะมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เสมอ ในสถานการณ์ต่างๆ

และไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจน หรือข้อจำกั ดอะไรเลย

มีผลง าน วิ จั ย ด้านจิ ตวิทย าออกมาสนั บสนุ นว่า สติปัญญาของคนเรานั้น

มันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม ให้รับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

5. เรียนรู้ราวกับเป็นนักศึกษาอยู่

อัลเบิ ร์ต ไอน์สไ ตน์ เขานั้นเคยพูดถึงตัวเองว่า เขาเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร

ผมแค่เป็นคนอย ากรู้อย ากเห็น และงาน วิ จั ย ปี 2016 ระบุว่าการ

ได้เปิดโลกในวัยเด็ ก นั้น มันสัมพันธ์กับความสนใจ ในตอนเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะ

6. มีวินัย สำหรับการทุกอย่าง

เพราะความมีวินัยนี่แหละ มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาด เพราะจาก ก า ร ศึกษ าทดลองในปี 2 0 09นั้น

ได้ให้ผู้ร่วม ทดล องเลือกระหว่าง การได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันที

หรือรอรับเงินก้ อนใหญ่ทีหลัง และปรากฏว่า ผู้ร่วมท ดลองที่เลือกรอรับเงินก้อนใหญ่นั้น

พวกเขาทำคะแนนในการทดสอบ ในเรื่องของสติปัญญาได้สูงกว่า อีกกลุ่มหนึ่งเชียวนะ

7. เอาใจใส่ คนอื่น

เพราะการใส่ใจคนอื่นในเรื่องความต้อง หรือความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ

มันก็เป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์ และขณะเดียวกันความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายรวมไปถึง

ความสนใจที่ จะเข้าไปพูดคุยกับคนใหม่ๆ และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่พบปะด้วย

เพราะคอนเนคชั่นที่ดี ทำให้คุณอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์ คอนเนคชั่นดีก็คือ คุณก็ต้องดีและทำให้เหล่าคนที่คุณรู้จัก

ไว้ใจด้วย เพราะย า ม เดื อดร้อนหรือ ย า ม รุ่งเรืองเขาจะได้ช่วยเหลือยังไงล่ะ คุณต้องรู้จักเปิดรับสั งคมใหม่ๆ ด้วย

ตั้งแต่วันนี้เลย โดยเฉพาะเมื่อเจอกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นเพื่อนที่ดีและเก่ง

หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานคุณภาพ ฉะนั้น จงอย่าเสียเวลากับคนที่พาคุณไ ร้ ส า ร ะ ไปวันๆ เพราะมันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

8. มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มให้ผู้อื่น

เพราะคนที่มีอารมณ์ขันมักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษ าชิ้ นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแน นการเขียนคำ

บรร ย า ยการ์ตูนตล กได้สูง คือคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษ า ขณะที่งานศึกษ าอีกชิ้ นระบุว่า

นักแสดงตลกนั้น เขาจะทำคะแนนความฉลาด ทางด้านภาษาได้สูง กว่าของคนทั่วไป

9. ใคร่ครวญ กับคำถามย ากๆอยู่เสมอ เพราะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย

เพราะคนฉลาดนั้น เขามักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาล หรือแม้แต่ความหมายของชีวิต

เพราะพวกเขามักจะกระวนกระวาย กับเรื่องพวกนี้ที่จะมีส่วนจริงอยู่บ้าง

เพราะปราชญ์ในโลกนี้ ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นๆ เช่น ชีวิตคืออะไร? และของแบบนี้เรามองว่ามัน

ต้องประสบเองถึงจะรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่ อ ง ร้ า ยๆ หรือดีๆ ฉะนั้น จะเกิดการเรียนรู้และแกร่งไปได้เอง

10. แกล้ งโ ง่ ให้เป็น และแม้บางอย่างจะรู้แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง แต่ให้จำไว้เสมอว่า

ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อยู่เสมอ

เพราะคนที่ไม่ฉลาดพวกเขา จะประเมินความสามารถ ตัวเองสูงๆ กว่าความเป็นจริงเสมอ

จากผ ลการท ดลองระบุว่า นักเรียนกลุ่ มที่ได้คะแน นต่ำที่สุดจากการ ให้ลองทำข้อสอ บประเมินคำตอบ

ที่ตัวเองจะตอ บถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ และขณะที่นักเรียนกลุ่ม ที่ได้คะแน นสูงสุดนั้น ประเมินได้

ใกล้กับความเป็นจริงกว่ามากมากนั้น ก็คือมองคน เราอย่ามองด้านเดียว เพราะเหรียญมีสองด้าน บาฃครั้งคนดีที่เราเห็นอาจจะ

มีมุมร้ า ยซ่อนอยู่ มันก็เหมือนกับคนที่เรามองไม่ดี เขาก็มีมุมดีๆ ซ่อนอยู่เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่า

เเต่ละคน จะหันด้านใดให้เราเห็น ฉะนั้นจะทำอะไร จงมีสติในการมองคน อย่าด่วนตัดสินใจ

เพราะบางสิ่ งพลาดแล้วแก้ไขได้แต่บางสิ่ง อาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัว จะทำอะไรก็คิดให้ดี